Skip to main content

AquaForce® - Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor med ultrahög temperatur (120° C)
61CWD

Köldmedium: R1233zd

Kompressor: skruvkompressor med konstant varvtal

Värmeeffekt: 110–540 kW

Värmepumparna 61CWD för vätskebaserade värmekällor är premiumlösningen för fjärrvärmenät och uppvärmning för industriella processer upp till 120 °C.


carrier-AquaForce-heating
carrier-icon-refrigerant-HFO-R-1233zd
carrier-icon-up-to-120

Applikationsområden

 • Uppvärmning för industriella processer
 • Fjärrvärmenät
 • Värmekälla: vatten eller köldbärare från processvärme eller värmeåtervinning

Konstruktion

 • R1233zd-köldmedium med ultralåg GWP – säkerhetsklass A1 för installation inomhus
 • Skruvkompressorer särskilt konstruerade för höga temperaturer för kontinuerlig användning med tung belastning
 • Kylsystem med höga prestanda, med inre krets
 • Hög verkningsgrad även med liten delta T
 • Robusta tubpannevärmeväxlare

Effektområde

 • Värmeeffekt från 110 kW till 540 kW

Applikationsområden

 • Uppvärmning för industriella processer
 • Fjärrvärmenät
 • Värmekälla: vatten eller köldbärare från processvärme eller värmeåtervinning

Konstruktion

 • R1233zd-köldmedium med ultralåg GWP – säkerhetsklass A1 för installation inomhus
 • Skruvkompressorer särskilt konstruerade för höga temperaturer för kontinuerlig användning med tung belastning
 • Kylsystem med höga prestanda, med inre krets
 • Hög verkningsgrad även med liten delta T
 • Robusta tubpannevärmeväxlare

Effektområde

 • Värmeeffekt från 110 kW till 540 kW
Dokument