Skip to main content

AquaForce® - Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor med ultrahög temperatur (120° C)
61CWD

Köldmedium: R1233zd

Kompressor: skruvkompressor med konstant varvtal

Värmeeffekt: 110–540 kW

Värmepumparna 61CWD för vätskebaserade värmekällor är premiumlösningen för fjärrvärmenät och uppvärmning för industriella processer upp till 120 °C.


carrier-AquaForce-heating
carrier-icon-refrigerant-HFO-R-1233zd
carrier-icon-up-to-120

Applikationsområden

 • Uppvärmning för industriella processer
 • Fjärrvärmenät
 • Värmekälla: vatten eller köldbärare från processvärme eller värmeåtervinning

Konstruktion

 • R1233zd-köldmedium med ultralåg GWP – säkerhetsklass A1 för installation inomhus
 • Skruvkompressorer särskilt konstruerade för höga temperaturer för kontinuerlig användning med tung belastning
 • Kylsystem med höga prestanda, med inre krets
 • Hög verkningsgrad även med liten delta T
 • Robusta tubpannevärmeväxlare

Effektområde

 • Värmeeffekt från 110 kW till 540 kW

Applikationsområden

 • Uppvärmning för industriella processer
 • Fjärrvärmenät
 • Värmekälla: vatten eller köldbärare från processvärme eller värmeåtervinning

Konstruktion

 • R1233zd-köldmedium med ultralåg GWP – säkerhetsklass A1 för installation inomhus
 • Skruvkompressorer särskilt konstruerade för höga temperaturer för kontinuerlig användning med tung belastning
 • Kylsystem med höga prestanda, med inre krets
 • Hög verkningsgrad även med liten delta T
 • Robusta tubpannevärmeväxlare

Effektområde

 • Värmeeffekt från 110 kW till 540 kW
high-temperature-heat-pump-cesar-joffre-se
Lösningar för uppvärmning med hög temperatur - César Joffre

Värmepumpar för enfamiljshus är en av de mest effektiva apparaterna på marknaden för uppvärmning av bostadsområden och bostadshus. Reversibla luftvärmepumpar är den bästa lösningen för hållbar kylning och uppvärmning i byggnader. Carrier har redan en fullständig serie värmepumpar för affärslokalsapplikationer upp till 80 °C.

high-temperature-heating-solutions-jeremie-chang-se
Lösningar för uppvärmning med hög temperatur - Jérémie Chang

Prognoserna pekar på att 84 % av EU-medborgarna kommer att bo i stadsområden år 2050*. Framtida värmelösningar behöver därför prioritera urbana tillämpningar för att de miljömässiga fördelarna ska bli större. EU:s värmeplan överväger att öka smarta uppvärmnings- och nedkylningsnätverk till 30 % fram till 2030 och till 50 % fram till 2050 som viktiga milstolpar när det gäller att uppnå de ambitiösa målen om utfasning av fossila bränslen.

Carrier kommer att fortsätta att investera kraftigt i utvecklandet av nästa generations värmepumpar som utnyttjar de senaste tekniska innovationerna: ultralåg GWP och naturliga köldmedium, förstklassig effektivitet och mycket höga temperaturer upp till 120 °C.

*Dacey, J. (2020), Europe targets 100 climate-neutral cities by 2030, Eos, 101, https://doi.org/10.1029/2020EO151719. Publicerad 17 december 2020.

high-temperature-heating-solutions-sv
Lösningar föruppvärmningmed hög temperatur för flerfamiljshus, affärsverksamhet och industri
The Carrier AquaForce® and AquaSnap® 61 high temperature heat pump ranges harness both natural and waste heat sources to offer sustainable energy solutions for multiple heating applications.
Dokument