Skip to main content

AquaForce® - Värmepumpar för vätskebaserade värmekällor med mycket hög temperatur (92° C)
61CW-Z

Köldmedium: R1234ze

Kompressor: skruvkompressor med konstant varvtal

Värmeeffekt: 410–735 kW

Värmepumparna 61CW-Z för vätskebaserade värmekällor är premiumlösningen för fjärrvärmenät och uppvärmning för industriella processer upp till 92 °C.


carrier-AquaForce-heating
carrier-icon-refrigerant-HFO-R-1234ze
carrier-icon-up-to-92

Applikationsområden

 • Uppvärmning för industriella processer
 • Fjärrvärmenät
 • Ingående temperaturer upp till 29 °C möjliga
 • Värmekälla: vatten eller köldbärare från processvärme eller värmeåtervinning

Konstruktion

 • R1234ze-köldmedium med ultralåg GWP
 • Skruvkompressorer särskilt konstruerade för höga temperaturer för tung belastning kontinuerlig användning
 • Kylsystem med inre krets
 • Robusta tubpannevärmeväxlare

Effektområde

 • Värmeeffekt från 410 kW till 735 kW

Applikationsområden

 • Uppvärmning för industriella processer
 • Fjärrvärmenät
 • Ingående temperaturer upp till 29 °C möjliga
 • Värmekälla: vatten eller köldbärare från processvärme eller värmeåtervinning

Konstruktion

 • R1234ze-köldmedium med ultralåg GWP
 • Skruvkompressorer särskilt konstruerade för höga temperaturer för tung belastning kontinuerlig användning
 • Kylsystem med inre krets
 • Robusta tubpannevärmeväxlare

Effektområde

 • Värmeeffekt från 410 kW till 735 kW
Dokument