Skip to main content
carrier-case-study-vatican-sky-view_h

Sixtinska kapellet - kulturarv

Carriers AdvanTEC-ingenjörer, en grupp av experter på verkningsgrad och miljö, utvecklade en innovativ lösning för värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC) som gör att Sixtinska kapellet kan bevaras i många framöver.
carrier-map-case-study-italy-vatican
account_circleKund Vatikanmuseerna
roomInstallationsplats Vatikanstaten
todayDatum 2014
carrier-case-study-sistine-chapel-3D

Projektbeskrivning

Varje år besöker cirka 6 miljoner personer Sixtinska kapellet för att beundra Michelangelos fresker. Sedan de färdigställdes för mer än 500 år sedan har Sixtinska kapellet tagit emot ett växande antal besökare som i sin tur fört med sig värme, fukt, damm och CO2. Inför risken av allvarliga skador på målningarna slog museets kuratorer larm och sökte hjälp från Carrier med att rädda det historiska mästerverket. I nära samarbete med Vatikanen konstruerade Carriers AdvanTEC-expertteam ett system som både kyler och bevarar Sixtinska kapellet.
Resultatet är ett unikt och innovativt system som upprätthåller optimala klimatförhållanden i kapellet och bidrar till att bevara historien för framtida generationer.

Bakgrund

1993 konstruerade och installerade Carrier det första luftkonditioneringssystemet i Sixtinska kapellet som klarade en belastning av högst 700 besökare samtidigt. Under sin livstid fungerade systemet exakt som det var utformat för, men det hade inte tillräckligt hög effekt för att orka med det ökande antalet besökare.

AdvanTEC-teamet använde avancerad datorsimuleringar för att beräkna luftflödet och analysera klimatet inne i kapellet. Till de viktigaste aspekterna hörde kritiska parametrar för konstant relativ luftfuktighet, låg luftflödeshastighet, stabil temperatur och koldioxidkoncentration.

Genom att utnyttja dagens kraftfulla teknik kunde internationella team från United Technologies Corp. och Carrier ta fram en unik HVAC-lösning som bevarar detta världsarv under optimala förhållanden vid ända upp till 2 000 samtidiga besökare i Sixtinska kapellet.


carrier-fallstudie trängsel i sixtinska kapellet
De viktigaste fördelarna
 • Tar hänsyn till platsens arkitektur
 • Ökar luftflödet
 • Styr luftens hastighet, kvalitet, temperatur och fuktighet
 • Energibesparande system med hög verkningsgrad
 • Skapar redundans
 • Tillgänglighet för besökare under installationen
 • Erbjuder underhållsavtal
Tekniker
 • 30XWV580 Carrier AquaForce® vätskekylare with Greenspeed®-intelligens
 • Luftbehandlingsaggregat 39HQ
 • Kylmedelkylare FCL91: fläktkyld värmeväxlare
 • Trumpetformade luftdon med rombiskt perforerad plåt: optimerar luftflödet och lufthastigheten för att ge "lugn i luften"
 • System för byggnadsautomation som reglerar och ger rapporter i realtid
carrier-case-study-sistine-chapel-video-counting-screen
Innovativ räkning med video
Innovativ applikation för videobaserad räkning som känner av antalet personer inne i kapellet i realtid, förutsäger CO2-nivån och justerar mängden luft som levereras.
Utmaningar och lösningar

Projektet innebar ett antal särskilda utmaningar och med den lösning som togs fram fick man:

 • hög verkningsgrad - dubbelt så hög verkningsgrad som hos det tidigare systemet;
 • hög effekt - tre gånger så hög effekt;
 • "osynlighet" - systemet med givare, kablage, luftbehandlingsaggregat, pumpar, vätskekylare och luftdon är nästan osynligt för besökarna;
 • luftkvalitet - luftbehandlingsaggregaten har sex filtreringsnivåer;
 • bullerdämpning - systemet är utformat för att vara "tyst som i kyrkan" vid drift under normala förhållanden;
 • innovation - en ny, energibesparande processapplikation används här för första gången;
 • redundant funktion tack vare två identiska undersystem.
carrier-case-study-sistine-chapel-roof
Källa: Videon "The art of invisible", Sixtinska kapellet, Vatikanen, 2014