Przejdź do głównej zawartości
healthy-buildings-banner-image

Czystsze powietrze to zdrowsze budynki

Carrier’s Healthy Buildings Program zapewnia szeroką gamę zaawansowanych rozwiązań pomocnych w tworzeniu zdrowszych, bezpieczniejszych i wydajniejszych systemów wentylacji niezależnie od typu budynku. Od innowacyjnych produktów, systemów kontroli i rozwiązań do projektowania systemów po zdalne usługi obejmujące ocenę, konserwację i ponowny rozruch – firma Carrier ma ponad 100-letnie doświadczenie w tworzeniu optymalnych wentylacji dla biur, dzięki czemu możesz bez obaw jej zaufać. Kliknij poniżej, aby skontaktować się z lokalnym ekspertem Carrier.

Skontaktuj się z lokalnym ekspertem Carrier keyboard_arrow_right

Firma Carrier oferuje pakiet rozwiązań i usług w zakresie jakości powietrza w pomieszczeniach, które zwiększają bezpieczeństwo i zapewniają lepszą wydajność w Zdrowych Budynkach.

Kliknij poniższe tytuły, aby przejść do podsumowujących dokumentów na temat jakości powietrza wewnątrz budynków (IAQ) oraz rozwiązań HVAC firmy Carrier.

Firma Carrier oferuje pakiet rozwiązań i usług w zakresie jakości powietrza w pomieszczeniach, które zwiększają bezpieczeństwo i zapewniają lepszą wydajność w Zdrowych Budynkach.

Poczynając od oceny budynków i rozwiązań technologicznych, które poprawiają jakość powietrza w pomieszczeniach, po konserwację i monitorowanie w celu wspierania wymagań budynków przez cały ich cykl życia. Eksperci firmy Carrier będą ściśle współpracować z Tobą w zakresie oceny, modernizacji, konserwacji i utrzymania Twojego budynku.

healthy-buildings-solutions-brochure-PL
Rozwiązania i usługi serwisowe dla Zdrowych budynków
healthy-buildings-iaq-assessments-brochure-PL
Oceny jakości powietrza w budynkach (IAQ)
carrier-principle-triangle-healthy-buildings
Rola zdrowych budynków

Tworzenie budynku przyjaznego dla zdrowia za pomocą technicznych środków kontrolnych jest kluczowe dla zwalczania epidemii COVID-19. To strategia, która wyrównuje ogólną efektywność z finansowym wpływem na działalność biznesową.


Allen, J. G., & Macomber, J. D. (2020, April 29). Co sprawia, że budynek jest przyjazny dla zdrowia. Harvard Business Review. https://hbr.org/2020/04/what-makes-an-office-building-healthy

Budowanie na fundamencie

Nie ma dwóch takich samych systemów lub zastosowań HVAC. Jest mnóstwo zróżnicowanych rozwiązań, które można stosować łącznie, aby zmaksymalizować skuteczność. To dlatego Carrier podchodzi w sposób całościowy do zrozumienia Twojego systemu HVAC, wymagań budynku oraz potrzeb korzystających z niego osób.

Oceny firmy Carrier zapewniają dostosowany plan do konkretnych potrzeb w zakresie HVAC. Poproś lokalnego eksperta o zasugerowanie projektu systemu HVAC i aktualizacji sprzętowych, wymiany, planów serwisowych i analiz, które pomogą zmaksymalizować wydajność i trwałość systemu.

Działania, które można podjąć, aby poprawić jakość powietrza w budynku (IAQ)

Sugestie dotyczące niestandardowych rozwiązań firmy Carrier w zakresie IAQ mogą obejmować sprzęt, sterowanie i usługi, które dotyczą różnych aspektów systemu HVAC i potrzeb budynku, jak wskazano poniżej.


Wentylacja

Zmaksymalizuj udział świeżego powietrza • Monitoruj i kontroluj docelową wentylację

Od prostych regulacji po dostosowanie ustawień w celu dodania nowego lub zmodernizowanego sprzętu – zastępowanie powietrza wewnętrznego większą ilością świeżego powietrza z zewnątrz może pomóc zmniejszyć obecność drobnoustrojów przenoszonych drogą kropelkową i innych zanieczyszczeń.


Filtracja

Filtruj powietrze przy wartości MERV 13 lub wyższej • Wdróż zaawansowane rozwiązania do oczyszczania

Im wyższa wartość MERV, tym bardziej wydajny jest filtr. Stowarzyszenie ASHRAE zaleca stosowanie wartości MERV 13, gdy tylko jest to możliwe. Do innych rozwiązań oczyszczania powietrza należą UVGI (ultrafioletowe napromieniowywanie bakteriobójcze) wykorzystujące krótkofalowe promieniowanie UV (UV-C), filtry elektrostatyczne o wysokim napięciu (przechwytujące cząsteczki za pomocą wysokiego napięcia i pól jonizacyjnych) oraz fotokatalizator wykorzystujący dwutlenek tytanu do rozkładania substancji organicznych.


Wilgotność

Steruj do 40–60% wilgotności względnej

W zależności projektu budynku i jego lokalizacji może być konieczne dodanie LUB usunięcie wilgotności w celu spełnienia ustalonych wytycznych. Utrzymywanie wewnętrznej wilgotności względnej na zalecanym przez ASHRAE® 55 poziomie (40–60%) może zminimalizować efekty działania bakterii i alergenów.


Jakość powietrza

Wdrożenie wielopunktowego monitorowania IAQ • Zastosowanie zaawansowanych sterowników IAQ

Pozwól ekspertowi Carrier sprawdzić jakość powietrza w budynku i opracować oraz wdrożyć aktualizacje, które zapewnią: optymalną filtrację, wentylację, przepływ powietrza, kontrolę i więcej. Eksperci Carrier mogą też opracować standardy techniczne IAQ w całej organizacji i pomóc w ich wdrożeniu.


Zarządzanie obiektami

Narzędzia do zarządzania obiektami pomagają zarządcom zapewniać odpowiedni komfort użytkowników budynków, niskie zużycie energii oraz działać prozdrowotnie.


Zaangażowanie użytkowników budynku

Zapewnianie użytkownikom budynku pomiarów jakości powietrza w czasie rzeczywistym promuje zdrowie i bezpieczeństwo w środowisku pracy.


Komfort termiczny środowiska pracy

Projektowanie zgodnie ze stosownym standardem komfortu • Zaawansowane lokalne sterowniki

Komfort termiczny środowiska pracy płynie z właściwych i dopuszczalnych warunków (wilgotność, temperatura itp.) niezbędnych do uzyskania komfortu użytkowników budynków. Bez odpowiednich warunków termicznych osoby mogą czuć się zmęczone lub rozproszone. Lokalny ekspert Carrier pomoże Ci dopasować najważniejsze produkty rozwiązujące konkretne problem, wiedząc, że obiekt jest unikalny, a zatem niezbędne jest zastosowanie unikalnego rozwiązania.

Przeczytaj dokumentację, aby dowiedzieć się więcej o IAQ oraz rozwiązań stworzonych pod kątem danych zastosowań.

Klimatyzacja a COVID-19: spowalnianie rozprzestrzenienia się wirusa
Oczyszczanie powietrza i filtracja: zwrócenie uwagi na to, co niewidoczne w "nowej normalności"
Przyjrzenie się technologiom ultrafioletowym HVAC pomagającym ograniczać ryzyko przenoszenia chorób
Poprawa IAQ w "nowej normalności": ciekawe zagadnienia dla właścicieli budynków
Skontaktuj się z Carrier

Carrier może pomóc zmodernizować i zarządzać obiektami za pomocą odpowiedniego pakietu rozwiązań opartego na zastosowaniu w branży i jej wymaganiach. Skonsultuj się z ekspertem Carrier, aby kontynuować swoją podróż w stronę bardziej zdrowego, bezpieczniejszego i bardziej wydajnego środowiska.

Skontaktuj się z lokalnym ekspertem Carrier keyboard_arrow_right

Dowiedz się o rozwiązaniach technicznych stosowanych w budynkach tworzących dzisiejsze, nowe środowiska

Oprócz komercyjnego sprzętu HVAC, sterowników i usług Carrier oferujemy także różnorodne produkty związane z ochroną przeciwpożarową, bezpieczeństwem i kontrolą. Dowiedz się więcej na stronie carrier.com/healthybuildings.