Przejdź do głównej zawartości
carrier-london-in-winter carrier-london-in-winter_sq

Magazynowanie energii cieplnej

Rozwiązania magazynowania energii cieplnej (TES) dla systemów HVAC o szczytowym zapotrzebowaniu na chłodzenie > 500 kW.

carrier-storage-tanks_c

Zrównoważone podejście do budownictwa

W obliczu globalnego, ciągłego wzrostu cen prądu elektrycznego oraz wyzwań związanych z nakazem ograniczenia naszego wpływu na środowisko musimy zacząć oszczędzać energię i kontrolować jej zużycie. W celu zarządzania zapotrzebowaniem na energię i zrównoważonego podejścia do inteligentnych budynków, Carrier proponuje technologię magazynowania energii termicznej (TES) wykorzystującą ciepło utajone.


Przesunięcie zużycia energii z godzin szczytu na godziny pozaszczytowe

Technologia TES polega na zastosowaniu umieszczonych w zbiornikach materiałów zmiennofazowych (PCM) do magazynowania energii cieplnej pochodzącej z procesów chłodzenia, produkowanej przez agregaty wody lodowej. Rozwiązanie to umożliwia korzystanie z energii elektrycznej w okresach, gdy jest najtańsza, unikając taryfy szczytowej, poprzez magazynowanie energii cieplnej przez noc i oddawanie jej w ciągu dnia. Poprzez rozłożenie produkcji energii cieplnej na 24 godziny TES może zmniejszyć obciążenie agregatu nawet o 70%*.

*Uzyskane w wyniku pomiarów różnice pomiędzy równoważnymi systemami zaprojektowanymi z TES i bez TES

Czy szpital może zabezpieczyć swoje systemy chłodzenia i zoptymalizować zużycie energii dzięki rozwiązaniu do magazynowania energii termicznej Carrier Thermal Energy Storage (TES)?
Kliknij tutaj, aby się dowiedzieć

HISTOGRAM DZIENNEGO ZAPOTRZEBOWANIA BUDYNKU NA CHŁODZENIE ORAZ JEGO PROFIL ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ


grafika zużycie energii w budynku obsługiwanym przez carrier
carrier-service-thermal-energy-storage-nodules-graphic_pl
Najnowocześniejsze rozwiązanie HVAC

System klimatyzacji zaprojektowany z możliwością magazynowania energii

System TES wraz z agregatami wody lodowej klienta składa się z jednego lub kilku zbiorników wypełnionych kulistymi elementami tzw. bryłkami, które zawierają materiały zmiennofazowe (PCM). Zastosowanie PCM w bryłkach zapewnia bardzo wysoką gęstość energii i przepływ mocy.

+3 000

Klienci na cały świecie

+65

Kraje

+500 MW

Oszczędność energii elektrycznej

+6 000 000 KWH

Dzienny przesył

Źródło: Wartości szacunkowe w oparciu o rozwiązania TES zastosowane u klientów

Gotowe rozwiązanie od projektu do wdrożenia

Carrier optymalizuje projekt i działanie instalacji dla każdego zastosowania jako obiektu handlowego lub przemysłowego.. Pomagamy konsultantom w dostosowaniu układu hydraulicznego do każdego projektu: zastosowanie, warunki pracy i specyficzne potrzeby klienta. W razie potrzeby wprowadzane są technologie uzupełniające, takie jak free cooling lub odzysk energii.

carrier-service-thermal-energy-storage-turnkey-solution-graphic_pl_sm