Przejdź do głównej zawartości
hospital-senior-female-patient-doctor-nurses_h

Służba zdrowia

Dzięki ofercie Carrier właściciele szpitali i zespoły zarządzające obiektami służby zdrowia mogą cieszyć się bezproblemową pracą systemów, wydajnością, niezawodnością i komfortowymi warunkami w pomieszczeniach. Mogą też w łatwy sposób sprostać wyzwaniom związanym z chłodzeniem i ogrzewaniem - zarówno placówek opieki zdrowotnej, jak i laboratoriów badawczych.
carrier-application-hopital-3D-view_pl

Kluczowe zalety

carrier-icon-indoor-air-quality
Jakość powietrza
Rozwiązania Carrier umożliwiają precyzyjną kontrolę i utrzymanie mikroklimatu, regulując temperaturę i wilgotność oraz zapewniając optymalną jakość powietrza w pomieszczeniach (skuteczność filtracji, zarządzanie poziomem CO2).
carrier-icon-euro
Free cooling
W instalacjach obiektów opieki zdrowotnej, pracujących 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, zapotrzebowanie na chłodzenie może występować przez cały rok. Urządzenia wyposażone w opatentowaną przez Carrier funkcję free-cooling DX mogą zapewnić znaczną oszczędność energii bez potrzeby stosowania glikolu lub dodatkowych, pracujących w trybie free-cooling, wymienników ciepła czy układów sterowania.
carrier-icon-energy-recovery-blue
Odzysk ciepła
Aby przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii grzewczej, Carrier oferuje szereg opcji odzysku ciepła, w tym wysokowydajną funkcję zastosowaną w centralach wentylacyjnych i schładzaczach lub skraplaczach odzysku ciepła systemów agregatów wody lodowej.
carrier-icon-two-screens
Sterowanie systemem
Na terenie szpitali często można znaleźć specjalne sterownie, gdzie monitoruje się prawidłowe działanie wszystkich urządzeń w budynku. Dzięki interfejsom komunikacyjnym z otwartym protokołem urządzenia Carrier można łatwo zintegrować z systemem zarządzania budynkiem, a dzięki Carrier® PlantCTRL™ właściciele i kierownicy obiektu mogą korzystać ze zoptymalizowanego sterowania w pomieszczeniach instalacji HVAC, co pozwala zmniejszyć zużycie energii i zapewnić stałe parametry klimatyzacji i jakości powietrza. Dodatkowo firma Carrier projektuje, konstruuje i wdraża niestandardowe rozwiązania magazynowania energii cieplnej (TES) dla systemów HVAC o szczytowym zapotrzebowaniu na chłodzenie > 500 kW. Dzięki 100% kompatybilności z inteligentną siecią elektryczną rozwiązania TES zmniejszają wymaganą moc agregatów wody lodowej o 30% - 70%, zapewniają chłodzenie i optymalizują warunki w pomieszczeniach.Zobacz nasze produkty przeznaczone dla obiektów służby zdrowia