Przejdź do głównej zawartości

Płytowy wymiennik ciepła
10TE

Płytowe wymienniki ciepła znalazły szerokie zastosowanie, szczególnie w instalacjach ogrzewania wody (użytkowej, basenowej itp.), zbiornikach buforowych pomp ciepła, systemach wykorzystania energii geotermalnej, procesach przemysłowych...

 • Oddzielenie urządzeń od systemu
 • Ekonomiczna konstrukcja
 • Sprawdzone i niezawodne
 • Wysoki współczynnik przenikania ciepła
 • Precyzyjne utrzymanie temperatury
 • Szeroka oferta urządzeń z możliwością przepływu wody do 800 m3/h
 • Dostępne wielkości połączeń: DN 32, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200
Płytowy wymiennik ciepła składa się z szeregu pofałdowanych płyt przewodzących ciepło, ściśniętych śrubami mocującymi pomiędzy przednią stałą i tylną ruchomą płytą ramy.
 • Doskonały współczynnik przenikania ciepła
 • Możliwość uzyskania bardzo niskiego punktu maksymalnego zbliżenia temperatur
 • Wysoka odporność na korozję
 • Niewielka powierzchnia zajmowana przez urządzenie
 • Łatwy montaż i konserwacja
 • Mała pojemność obiegów i objętość retencji cieczy
 • Możliwość rozszerzenia obszaru przenikania ciepła
 • Maksymalna różnica ciśnień równa maksymalnemu ciśnieniu roboczemu

Izolacja TF (modele DN 32, DN 50 i DN 65)

Formowana termicznie, półsztywna prefabrykowana obudowa - łatwa w montażu i dostosowaniu do konkretnej konfiguracji wymiennika ciepła i ewentualnych szczególnych potrzeb klienta.
 • Specjalna "dwuwarstwowa" struktura
 • Urządzenie można łatwo i szybko zmontować
 • Minimalne straty energii i kondensacja
 • Wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu
 • Łatwe dostosowanie na miejscu do wszystkich konfiguracji produktów i potrzeb klienta
 • Niskie koszty instalacji
 • Lekki i odporny

Izolacja PB (modele DN 80, DN 100, DN 150 i DN 200)

Samonośna konstrukcja modułowa wykonana z izolowanych płyt. Dwa arkusze folii aluminiowych w połączeniu z pianką poliuretanową zapewniają wysoką izolację termiczną, dobrą sztywność konstrukcji i odpowiednie wykończenie powierzchni.
 • Urządzenie można łatwo i szybko zmontować
 • Minimalne straty energii i kondensacja
 • Wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu
 • Niskie koszty instalacji
 • Szybki i łatwy dostęp umożliwiający przegląd wymiennika ciepła

Tacka ociekowa (wszystkie modele)

Wyposażenie zabezpieczające, zaprojektowane specjalnie do zbierania wody lub innych płynów w przypadku nieoczekiwanego wycieku lub gdy wymiennik ciepła jest otwierany w celu konserwacji.
 • Mniejsze ryzyko zalania w przypadku nagromadzenia się skroplin lub nieoczekiwanego wycieku płynu
 • Możliwość regulacji nachylenia w celu ułatwienia odpływu
 • Niskie koszty instalacji

Dwuścienne płyty wymiennika

Płyty dwuścienne składają się z dwóch identycznych płyt wymiany ciepła, wytłoczonych razem, a następnie połączonych za pomocą spawania laserowego wokół otworów wlotowych i wylotowych.
 • Cienka szczelina powietrzna między dwiema płytami, która zapobiega mieszaniu się płynów i umożliwia szybką, wizualną kontrolę potencjalnych wycieków
 • Zapewnienie odpowiedniego rozwiązania dla wszystkich zastosowań HVAC, w których zalecany i/lub wymagany jest wyższy poziom bezpieczeństwa

Zestaw ochronny wymiennika

Zestaw ochronny wymiennika to zabezpieczenie urządzenia zaprojektowane specjalnie do ochrony personelu w przypadku nieoczekiwanego wycieku. Należy go stosować zawsze, gdy temperatura przekracza 60°C, także podczas pracy z mediami niekrytycznymi.
 • Składa się z dwóch lub więcej blach osłaniających wymiennik
 • Dostarczany jako zestaw
 • Zestaw ochronny wymiennika przeznaczony do stosowania przy agresywnym lub zanieczyszczonym środowisku
 • Szeroka oferta urządzeń z możliwością przepływu wody do 800 m3/h
 • Dostępne wielkości połączeń: DN 32, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200
Płytowy wymiennik ciepła składa się z szeregu pofałdowanych płyt przewodzących ciepło, ściśniętych śrubami mocującymi pomiędzy przednią stałą i tylną ruchomą płytą ramy.
 • Doskonały współczynnik przenikania ciepła
 • Możliwość uzyskania bardzo niskiego punktu maksymalnego zbliżenia temperatur
 • Wysoka odporność na korozję
 • Niewielka powierzchnia zajmowana przez urządzenie
 • Łatwy montaż i konserwacja
 • Mała pojemność obiegów i objętość retencji cieczy
 • Możliwość rozszerzenia obszaru przenikania ciepła
 • Maksymalna różnica ciśnień równa maksymalnemu ciśnieniu roboczemu

Izolacja TF (modele DN 32, DN 50 i DN 65)

Formowana termicznie, półsztywna prefabrykowana obudowa - łatwa w montażu i dostosowaniu do konkretnej konfiguracji wymiennika ciepła i ewentualnych szczególnych potrzeb klienta.
 • Specjalna "dwuwarstwowa" struktura
 • Urządzenie można łatwo i szybko zmontować
 • Minimalne straty energii i kondensacja
 • Wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu
 • Łatwe dostosowanie na miejscu do wszystkich konfiguracji produktów i potrzeb klienta
 • Niskie koszty instalacji
 • Lekki i odporny

Izolacja PB (modele DN 80, DN 100, DN 150 i DN 200)

Samonośna konstrukcja modułowa wykonana z izolowanych płyt. Dwa arkusze folii aluminiowych w połączeniu z pianką poliuretanową zapewniają wysoką izolację termiczną, dobrą sztywność konstrukcji i odpowiednie wykończenie powierzchni.
 • Urządzenie można łatwo i szybko zmontować
 • Minimalne straty energii i kondensacja
 • Wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu
 • Niskie koszty instalacji
 • Szybki i łatwy dostęp umożliwiający przegląd wymiennika ciepła

Tacka ociekowa (wszystkie modele)

Wyposażenie zabezpieczające, zaprojektowane specjalnie do zbierania wody lub innych płynów w przypadku nieoczekiwanego wycieku lub gdy wymiennik ciepła jest otwierany w celu konserwacji.
 • Mniejsze ryzyko zalania w przypadku nagromadzenia się skroplin lub nieoczekiwanego wycieku płynu
 • Możliwość regulacji nachylenia w celu ułatwienia odpływu
 • Niskie koszty instalacji

Dwuścienne płyty wymiennika

Płyty dwuścienne składają się z dwóch identycznych płyt wymiany ciepła, wytłoczonych razem, a następnie połączonych za pomocą spawania laserowego wokół otworów wlotowych i wylotowych.
 • Cienka szczelina powietrzna między dwiema płytami, która zapobiega mieszaniu się płynów i umożliwia szybką, wizualną kontrolę potencjalnych wycieków
 • Zapewnienie odpowiedniego rozwiązania dla wszystkich zastosowań HVAC, w których zalecany i/lub wymagany jest wyższy poziom bezpieczeństwa

Zestaw ochronny wymiennika

Zestaw ochronny wymiennika to zabezpieczenie urządzenia zaprojektowane specjalnie do ochrony personelu w przypadku nieoczekiwanego wycieku. Należy go stosować zawsze, gdy temperatura przekracza 60°C, także podczas pracy z mediami niekrytycznymi.
 • Składa się z dwóch lub więcej blach osłaniających wymiennik
 • Dostarczany jako zestaw
 • Zestaw ochronny wymiennika przeznaczony do stosowania przy agresywnym lub zanieczyszczonym środowisku

Dobrze współpracuje z