Carrier jest wiodącym na świecie dostawcą zaawansowanych rozwiązań technicznych w dziedzinie ogrzewania, klimatyzacji i chłodnictwa. Eksperci firmy Carrier opracowują rozwiązania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, obejmujące energooszczędne produkty, układy sterowania do budynków i usługi energetyczne, przeznaczone dla sektora budownictwa mieszkaniowego, do zastosowań komercyjnych, detalicznych, transportu oraz gastronomii. Założona przez wynalazcę nowoczesnej klimatyzacji, firma Carrier ulepsza otaczający nas świat poprzez innowacje techniczne i zarządzanie środowiskiem naturalnym. Wyczerpujące informacje na temat dostawców znajdują się na oficjalnej stronie internetowej firmy Carrier.

SAP® ARIBA® PROCURE-TO-PAY™

W roku 2016, Carrier wybrała oferowany przez Ariba, Inc. system elektronicznych zamówień na towary i usługi. System P2P (Procure-to-Pay) jest aktualnie dostępny dla Carrier Corporation, Carrier Transicold, Carrier Commercial Services, UTEC and Automated Logic. Carrier korzysta z sieci Ariba® Network przy wymianie dokumentów biznesowych z dostawcami, w tym takich jak: zamówienia, potwierdzenia zamówień, zawiadomienia o wysyłce, faktury, noty kredytowe i debetowe oraz udostępniane katalogi.

Na stronie SAP Ariba znajdują się dodatkowe informacje na temat sieci Ariba, korzyści, subskrypcji i cen.

SAP® ARIBA® LIGHT ACCOUNT

Firma SAP Ariba ogłosiła ewolucję swojego rozwiązania Light Enablement™ znanego jako Light Account. Light Account lub "Interaktywny e-mail" - bezkosztowy kanał dla dostawców współpracujących z klientami, którzy korzystają z systemu zamówień Ariba. Funkcja P2P Ariba będzie dostarczać zamówienia, za pośrednictwem generowanej przez system wiadomości e-mail, zapewniając łatwe wysyłanie faktur, bardziej przejrzysty układ wiadomości e-mail dotyczących zamówień oraz oferując dostawcom możliwość przeglądania wszystkich swoich zamówień, faktur i statusu płatności w jednym portalu. Wygenerowany przez system e-mail z zamówieniem jest wysyłany przez sieć Ariba Network™ do dostawców, bez konieczności ustanawiania pełnej relacji handlowej w ramach Ariba Network z firmą Ariba. Light Account jest bezpłatną opcją umożliwiającą korzystanie z tej funkcji:

  • Przeglądanie wszystkich zamówień, faktur i płatności w jednym portalu
  • Wysyłanie potwierdzeń zamówień
  • Sporządzanie faktur i wysyłanie ich na podstawie zamówień
  • Odbiór faktur i sprawdzanie statusu płatności
  • Przesyłanie kopii zamówienia na konto e-mail na potrzeby sporządzenia faktury

Do wygenerowania potwierdzenia zamówienia i przesłania faktury konieczne jest połączenie z internetem i przeglądarka internetowa.

Aby pomóc w rozpoczęciu pracy z systemem Carrier przygotował następującą dokumentację szkoleniową.

Zastrzeżenie o wyłączeniu odpowiedzialności
Ariba to niezależne przedsiębiorstwo, które nie jest agentem, przedstawicielem, czy też partnerem firmy Carrier. Carrier nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za usługi firmy Ariba, jej działania lub zaniechanie działań.

Podanie linku do stron internetowych Ariba nie stanowi promocji firmy Ariba ani jej produktów czy usług przez grupę Carrier. Carrier nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub rzetelność informacji znajdujących się na stronach internetowych Ariba.