Przejdź do głównej zawartości
carrier-city-park

Czynniki chłodnicze PUREtec™

Doskonałe rozwiązanie pod względem ochrony środowiska.
carrier-innovation-puretec-logo

Wyzwanie wynikające z wprowadzenia rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie F-gazów oznacza, że cały przemysł musi przejść na czynniki chłodnicze nowej generacji, które nie tylko będą chronić warstwę ozonową, ale również będą miały bardzo mały wpływ na globalne ocieplenie. Carrier podejmuje to wyzwanie i proponuje czynniki chłodnicze PUREtec™:

 • Rodzina długoterminowych rozwiązań w zakresie czynników chłodniczych
 • Czynniki z grupy hydrofluoroolefin (HFO): R-1234ze i R-1233zd do urządzeń ze sprężarkami śrubowymi. Oferują wartość potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) poniżej 1 i nie są objęte rozporządzeniem w sprawie F-gazów
 • Zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP)
 • Wzrost efektywności energetycznej nawet o 5% w porównaniu z urządzeniami wykorzystującymi R-134A
Kategorie GWP czynników chłodniczych

termometr gwp puretec innowacje carrier
Bardzo wysoki R-404A
Wysoki R-1334a, R-410A, R-407C, R-452A
Średni R32, mieszanki R32/HFO, mieszanki R-134a/HFO
Niski Mieszanki HFO
Bardzo niski Mieszanki HFO
Ultraniski R-744 (CO2), R-717 (NH3), R-290 (propan)
Czynniki HFO: R-1234yf, R-1234ze, R-1233zd
logo puretec innowacje carrier
carrier-innovation-puretec-global-warming-impact-graphic_pl
Kompletna gama agregatów wody lodowej i pomp ciepła wykorzystujących czynniki chłodnicze HFO, o rozszerzonym zakresie temperatur pracy: do 85°C

CHŁODZONE POWIETRZEM
AGREGATY WODY LODOWEJ ZE SPRĘŻARKAMI ŚRUBOWYMI

rysunek carrier chłodzony powietrzem agregat wody lodowej ze sprężarką śrubową
30KAVZE / 30KAVPZE
30XBEZE / 30XBPZE

CHŁODZONE WODĄ
AGREGATY WODY LODOWEJ ZE SPRĘŻARKAMI ŚRUBOWYMI

rysunek carrier chłodzony wodą agregat wody lodowej ze sprężarką śrubową
30XW-PZE
30XW-VZE


WODNE POMPY CIEPŁA
ZE SPRĘŻARKAMI ŚRUBOWYMI

rysunek carrier wodna pompa ciepła ze sprężarką śrubową
30XWHPZE
30XWHVZE
61XWHZE
Szeroki program badań czynników chłodniczych PUREtec™ Carrier
carrier-puretec-program-refrigerants-assessment-graphic_pl

Oceniono około 320 czynników chłodniczych, biorąc pod uwagę:
 • Potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP)
 • Współczynnik ocieplenia globalnego (GWP)
 • Toksyczność
 • Palność
 • Parametry działania
 • Wpływ zastosowania na koszty
 • Wpływ technologiczny
carrier-puretec-program-detailed-performance-cost-analysis-graphic_pl

HFO R-1234ze, najlepszy kandydat do zastąpienia HFC-R134a we wszystkich urządzeniach ze sprężarkami śrubowymi:
 • Ograniczony wpływ na środowisko, wynikający z niskiego współczynnika globalnego ocieplenia GWP <1* (podobnie do naturalnych substancji: CO2 GWP=1)
 • Nie obejmuje go plan wycofywania związany z rozporządzeniem z 2014 r. w sprawie F-gazów
 • Wysoka efektywność: wspieranie niskiego zużycia energii pierwotnej
 • Większy zakres eksploatacyjny umożliwiający nowe zastosowania
carrier-puretec-program-key-components-testing-graphic_pl

Towarzyszące komponenty:
 • Nowy czynnik chłodniczy i odpowiedni olej smarowniczy
 • Wszystkie elementy podsystemów agregatów wody lodowej, w tym zastrzeżona technologia Carrier: sprężarki i wymienniki ciepła zapewniające prawidłowe i niezawodne działanie
carrier-puretec-program-system-level-testing-graphic_pl

 • Szeroko zakrojone próby działania przeprowadzane w laboratoriach Carrier na chłodzonych powietrzem i wodą agregatach wody lodowej i pompach ciepła
 • Jednostki notyfikowane zaangażowane w certyfikację jakości urządzeń
 • Specjalny algorytm sterowania zastosowany w celu optymalizacji pracy urządzenia

*Na podstawie piątego sprawozdania z oceny przedstawionego przez IPCC (GWP 7 zgodnie z oceną SAP Protokołu Montrealskiego z 2010 r.)