Skip to main content

Singel-effekt ångdrivet absorptionskylaggregat
16TJ

Nominell kyleffekt: 350-2 500 kW

För alla fall där elektriska nät inte finns lokalt, eller om det inte är så särskilt utbyggt, eller i fall där värmeenergikällor (vatten eller ånga) finns lokalt, erbjuder Carrier ett komplett utbud av absorptionskylaggregat.

 • Komplett serie 350 till 2 500 kW
 • HFC-köldmediefri
 • Ångförsörjningstryck 50 till 100 kPa
 • Utformad för kyldriftsapplikationer där låg-trycksånga finns som spillvärme
 • Kan kopplas till distriktångsystem
 • Absorptionskylaggregat möjliggör spridning av avgörande kyldriftskrav. Avgörande kyldriftslaster möts med minsta tillförda eleffekt
 • Tillåter mindre nödsituationsgeneratorer jämfört med en elektriskt driven vätskekylare
 • Ozonsäker och CFC-fri. Kyldriftskrav möts utan klorbaserade köldmedier
 • Absorptionskylaggregat minskar bidraget till den globala uppvärmningen och minimerar den globala påverkan genom att i stor utsträckning minska elkonsumtionen och produktionen av växthusgaser.
 • Lösningsinhibitorn har ingen påverkan på miljön
 • Ett absorptionskylaggregat använder inte mekaniska rörliga delar, vilket ger tyst drift utan vibrationer
 • Användningen av högeffektiva värmeöverföringsytor har minskat det utrymme som behövs för installation av absorptionskylaggregatet.
 • Expertsjälv-felsökningsfunktion för att kunna övervaka driftsvillkor, ange information om vätskekylaren och upprätthålla stabil drift
 • Förutsägande underhållsinformation
 • Carrier styrenhetssystem
 • Snabb digital PID-styrenhet stabiliserar temperaturen på det kylda/heta vattnet med hög noggrannhet. Den svarar snabbt på fluktueringar i lasten och ger stabila temperaturer för kylt/hett vatten. Den passar för luftkonditionering av smarta byggnader som kräver sofistikerad styrning
 • Energisparande med invertern (tillbehör). Löpande kostnader sjunker med 5 % jämfört med icke-inverterstyrning
 • Hög-prestanda-avluftningssystem bibehåller det driftstryck som krävs och minimerar underhåll av vätskekylaren till en avluftning per säsong (för året-runt-drift)
 • Styrenhet för öppning av hetvattenventil
 • Utökning av säkra driftområden
 • Kristallationsskydd
 • Utformad för kyldriftsapplikationer där låg-trycksånga finns som spillvärme
 • Kan kopplas till distriktångsystem
 • Absorptionskylaggregat möjliggör spridning av avgörande kyldriftskrav. Avgörande kyldriftslaster möts med minsta tillförda eleffekt
 • Tillåter mindre nödsituationsgeneratorer jämfört med en elektriskt driven vätskekylare
 • Ozonsäker och CFC-fri. Kyldriftskrav möts utan klorbaserade köldmedier
 • Absorptionskylaggregat minskar bidraget till den globala uppvärmningen och minimerar den globala påverkan genom att i stor utsträckning minska elkonsumtionen och produktionen av växthusgaser.
 • Lösningsinhibitorn har ingen påverkan på miljön
 • Ett absorptionskylaggregat använder inte mekaniska rörliga delar, vilket ger tyst drift utan vibrationer
 • Användningen av högeffektiva värmeöverföringsytor har minskat det utrymme som behövs för installation av absorptionskylaggregatet.
 • Expertsjälv-felsökningsfunktion för att kunna övervaka driftsvillkor, ange information om vätskekylaren och upprätthålla stabil drift
 • Förutsägande underhållsinformation
 • Carrier styrenhetssystem
 • Snabb digital PID-styrenhet stabiliserar temperaturen på det kylda/heta vattnet med hög noggrannhet. Den svarar snabbt på fluktueringar i lasten och ger stabila temperaturer för kylt/hett vatten. Den passar för luftkonditionering av smarta byggnader som kräver sofistikerad styrning
 • Energisparande med invertern (tillbehör). Löpande kostnader sjunker med 5 % jämfört med icke-inverterstyrning
 • Hög-prestanda-avluftningssystem bibehåller det driftstryck som krävs och minimerar underhåll av vätskekylaren till en avluftning per säsong (för året-runt-drift)
 • Styrenhet för öppning av hetvattenventil
 • Utökning av säkra driftområden
 • Kristallationsskydd
Dokument