Skip to main content

Dubbel-effekt ångdrivet absorptionskylaggregat
16NK

Nominell kyleffekt: 340-4 700 kW

Absorptionsaggregaten 16NK är utformade för kyldriftsapplikationer där låg-trycksånga finns som spillvärme.

 • Superabsorption
 • HFC-köldmediefri
 • Lågtrycksånga
 • Arton storlekar med nominell kyleffekt från 340 till 4 700 kW
 • Kan kopplas till distriktångsystem
 • Absorptionskylaggregat möjliggör spridning av avgörande kyldriftskrav. Avgörande kyldriftslaster möts med minsta tillförda eleffekt
 • Möjliggör användning av mindre nödsituationsgeneratorer eftersom den ellast som ett absorptionskylaggregat kräver är minimal
 • Miljömässigt balanserad och CFC-fri
 • Minimerar den globala uppvärmningseffekten genom att i stor utsträckning minska strömförbrukningen och eliminera alstrandet av växthusgaser
 • Minskade buller- och vibrationsnivåer. Absorptionskylaggregatet använder inte en stor motor-kompressor, vilket leder till tyst drift utan vibrationer
 • Litet utrymmesbehov. Den höga verkningsgraden i dubbeleffektvätskekylare minskar det utrymme som krävs för installation.
 • Auto-felsökningssystemet övervakar driftsvillkor, anger information om vätskekylare och upprätthåller stabil drift
 • Avancerat hög-precisionssystem
 • Absorptionspump med inverterstyrenhet för effektiv och energibesparande drift
 • Hög-prestandaavluftningssystem minimerar kraven på underhåll
 • Supermoderna skyddsanordningar garanterar förbättrad driftsäkerhet
 • Arton storlekar med nominell kyleffekt från 340 till 4 700 kW
 • Kan kopplas till distriktångsystem
 • Absorptionskylaggregat möjliggör spridning av avgörande kyldriftskrav. Avgörande kyldriftslaster möts med minsta tillförda eleffekt
 • Möjliggör användning av mindre nödsituationsgeneratorer eftersom den ellast som ett absorptionskylaggregat kräver är minimal
 • Miljömässigt balanserad och CFC-fri
 • Minimerar den globala uppvärmningseffekten genom att i stor utsträckning minska strömförbrukningen och eliminera alstrandet av växthusgaser
 • Minskade buller- och vibrationsnivåer. Absorptionskylaggregatet använder inte en stor motor-kompressor, vilket leder till tyst drift utan vibrationer
 • Litet utrymmesbehov. Den höga verkningsgraden i dubbeleffektvätskekylare minskar det utrymme som krävs för installation.
 • Auto-felsökningssystemet övervakar driftsvillkor, anger information om vätskekylare och upprätthåller stabil drift
 • Avancerat hög-precisionssystem
 • Absorptionspump med inverterstyrenhet för effektiv och energibesparande drift
 • Hög-prestandaavluftningssystem minimerar kraven på underhåll
 • Supermoderna skyddsanordningar garanterar förbättrad driftsäkerhet
Dokument