Skip to main content
villas-swimming-pool_h villas-swimming-pool_sq

Kassett

En helt integrerad "allt-i-ett"-lösning för luftbehandling. Enkel installation och optimal luftbehandling för global komfort.
 

Inga resultat hittades

carrier-42GW-4-ways-cassette

Kyleffekt (kW): 1.5-8.5

Värmeeffekt (kW): 1.9-10.3

Idrofan<sup>®</sup> – 4-vägskassett 42GW https://www.carrier.com/commercial/sv/se/produkter/luftbehamdling/vattenburna-tilluftdonsenheter/kassett/42gw/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1680372487/carrier/commercial-hvac-europe/products/air-treatment/carrier-42GW-4-ways-cassette.png
carrier-42KY-coanda-cassette

Kyleffekt (kW): 1.2-5

Värmeeffekt (kW): 1.7-6

Idrofan<sup>®</sup> - Coandăeffekt-kassett 42KY https://www.carrier.com/commercial/sv/se/produkter/luftbehamdling/vattenburna-tilluftdonsenheter/kassett/42ky/ https://images.carriercms.com/image/upload/w_auto,c_lfill,q_auto,f_auto/v1560867034/carrier/commercial-hvac-europe/products/air-treatment/carrier-42KY-coanda-cassette.jpg