Skip to main content

Ventilationsenhet med värmeåtervinning
39CS

Luftflöde : 500-3 200 m³/h

Enheterna är avsedda att ge ventilation med energiåtervinning ur frånluften och med filtrering av luft av normalkvalitet. Beroende på konfigurationen kan det ingå uppvärmning och/eller kylning av luften med eller utan reglerventiler, tillbehör för avfrostning och olika typer av filter, inklusive kolfilter.

39CS-serien lämpar sig för installation i utrymmen inom servicesektorn såsom: kaféer, kontor, restauranger, möteslokaler, butiker, skolbyggnader, gym, äldreboenden, lågenergihus och i största allmänhet i lokaler där det är viktigt att säkerställa ordentlig luftventilation och minimera energiförbrukningen.

39CS-serien kan erbjuda ett luftflöde från 500 to 3 200 m³/h.

Verkningsgrad

Plattvärmeväxlaren av aluminium arbetar i motströmsläge, vilket gör det möjligt att upprätthålla en nästan konstant temperaturgradient mellan matnings- och returflödet och på så vis garantera en mycket hög verkningsgrad vid värmeväxlingen. En korrekt luftventilation säkerställs av två ventilationssektorer med direktkopplade, borstfria likströmsmotorer (BLDC – BrushLess Direct Current) med inbyggd växelriktare.

39CS är byggd med fyllning av stenull och en värmeisoleringsprofil. Stenullsisoleringen minskar värmeförlusterna och sparar på så vis ytterligare energi.

Flexibilitet

Ett brett utbud av tillbehör och konfigurationer.

Hög komfortnivå

39CS är byggd med fyllning av stenull och en värmeisoleringsprofil. Stenullsisoleringen säkerställer högsta brandklass (högsta grad av brandhämmande egenskaper) och utmärkt ljudisolering.

Driftklar enhet

39CS-serien levereras från fabriken med alla kabeldragningar klara, förkonfigurerad och med parametrarna förinställda. Den kan enkelt anslutas till byggnadens HVAC-nätverk utan att det krävs någon omfattande hopmontering på plats. Detta driftklara koncept (”plug and play”) spar tid och arbetskostnader för installatören och fastighetsägaren.

Enkelt underhåll

Alla utfyllnadspaneler i värmeåtervinningsenheten går att ta bort för rutinmässigt eller särskilt påkallat underhållsarbete. Det är möjligt att inspektera enheten underifrån, vilket är en fördel vid montering bakom undertak, där det trånga utrymmet kan medföra att det inte går att enkelt komma åt fläktarna, filtren och värmeåtervinningsenheten från sidan. Vid montering på golv går det även att komma åt uppifrån.

Ventilationsstyrning

 • Konstant varvtal som standard
 • Variabelt varvtal baserat på konstant flöde (tillbehör)
 • Variabelt varvtal baserat på konstant tryck (tillbehör)
 • Variabelt varvtal baserat på CO2/VOC-sond för kontroll av inomhusluftkvalitet (tillbehör)
 • Styrning av bypassspjället
 • Kontroll av om filtret är igensatt
 • Frostskyddsfunktion med förskjutning av flödesbalansen som standard
 • Frostskyddsfunktion med förskjutning av flödesbalansen och frostskyddande elvärme med 2 ingreppssteg som tillbehör
 • Styrning av elvärmeslinga med 2 olika steg
 • Moduleringsstyrning av elvärmeslinga

Säkerhetstermostat för elvärmeövervakning med larm på displayen

 • Styrprogramvara på 3 språk (engelska, franska, italienska)
 • Styrning av vattenbatterierna med moduleringsventiler
 • Styrning av förångarbatteriet med en signal från den digitala utgången eller modulerande signal från den analoga utgången
 • Styrning av externa spjäll

Ett stort utbud av extra tillbehör: invändiga batterier (batteri för elektrisk förvärmning, elektrisk eftervärmning eller vattenburet värmesystem), externa batterier (batteri för vattenburen kylning och/eller uppvärmning samt förångarbatteri), motordrivna 2- eller 3-vägsventiler, luftflödesstyrning (konstant varvtal, luftflöde eller matningstryck), sonder för inomhusluftkvalitet, stödben för liggande versioner och skydd att använda vid utomhusinstallation

39CS-serien kan erbjuda ett luftflöde från 500 to 3 200 m³/h.

Verkningsgrad

Plattvärmeväxlaren av aluminium arbetar i motströmsläge, vilket gör det möjligt att upprätthålla en nästan konstant temperaturgradient mellan matnings- och returflödet och på så vis garantera en mycket hög verkningsgrad vid värmeväxlingen. En korrekt luftventilation säkerställs av två ventilationssektorer med direktkopplade, borstfria likströmsmotorer (BLDC – BrushLess Direct Current) med inbyggd växelriktare.

39CS är byggd med fyllning av stenull och en värmeisoleringsprofil. Stenullsisoleringen minskar värmeförlusterna och sparar på så vis ytterligare energi.

Flexibilitet

Ett brett utbud av tillbehör och konfigurationer.

Hög komfortnivå

39CS är byggd med fyllning av stenull och en värmeisoleringsprofil. Stenullsisoleringen säkerställer högsta brandklass (högsta grad av brandhämmande egenskaper) och utmärkt ljudisolering.

Driftklar enhet

39CS-serien levereras från fabriken med alla kabeldragningar klara, förkonfigurerad och med parametrarna förinställda. Den kan enkelt anslutas till byggnadens HVAC-nätverk utan att det krävs någon omfattande hopmontering på plats. Detta driftklara koncept (”plug and play”) spar tid och arbetskostnader för installatören och fastighetsägaren.

Enkelt underhåll

Alla utfyllnadspaneler i värmeåtervinningsenheten går att ta bort för rutinmässigt eller särskilt påkallat underhållsarbete. Det är möjligt att inspektera enheten underifrån, vilket är en fördel vid montering bakom undertak, där det trånga utrymmet kan medföra att det inte går att enkelt komma åt fläktarna, filtren och värmeåtervinningsenheten från sidan. Vid montering på golv går det även att komma åt uppifrån.

Ventilationsstyrning

 • Konstant varvtal som standard
 • Variabelt varvtal baserat på konstant flöde (tillbehör)
 • Variabelt varvtal baserat på konstant tryck (tillbehör)
 • Variabelt varvtal baserat på CO2/VOC-sond för kontroll av inomhusluftkvalitet (tillbehör)
 • Styrning av bypassspjället
 • Kontroll av om filtret är igensatt
 • Frostskyddsfunktion med förskjutning av flödesbalansen som standard
 • Frostskyddsfunktion med förskjutning av flödesbalansen och frostskyddande elvärme med 2 ingreppssteg som tillbehör
 • Styrning av elvärmeslinga med 2 olika steg
 • Moduleringsstyrning av elvärmeslinga

Säkerhetstermostat för elvärmeövervakning med larm på displayen

 • Styrprogramvara på 3 språk (engelska, franska, italienska)
 • Styrning av vattenbatterierna med moduleringsventiler
 • Styrning av förångarbatteriet med en signal från den digitala utgången eller modulerande signal från den analoga utgången
 • Styrning av externa spjäll

Ett stort utbud av extra tillbehör: invändiga batterier (batteri för elektrisk förvärmning, elektrisk eftervärmning eller vattenburet värmesystem), externa batterier (batteri för vattenburen kylning och/eller uppvärmning samt förångarbatteri), motordrivna 2- eller 3-vägsventiler, luftflödesstyrning (konstant varvtal, luftflöde eller matningstryck), sonder för inomhusluftkvalitet, stödben för liggande versioner och skydd att använda vid utomhusinstallation

Dokument