Skip to main content
carrier-case-study-skanska-building

Skanska Rashleigh Weatherfoil Ltd - kontorsbyggnad

Carriers experter tog fram en lösning med hög verkningsgrad och låg bullernivå för värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC) till byggnadsprojektet New Ludgate 1 och 2 i London.
carrier-map-case-study-uk
account_circleKund Skanska Rashleigh Weatherfoil Ltd
roomInstallationsplats London, Storbritannien
todayDatum 2015
carrier-case-study-skanska-building-air-cooled-chiller-30XAV

Projektbeskrivning

Eftersom byggnaden var tänkt att klassas som "Excellent" enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), krävde projektet en HVAC-lösning som klarar att sänka byggnadens energiförbrukning och miljöavtryck samtidigt som den befrämjar välbefinnandet hos invånarna och grannarna. Carriers lösning svarar mot projektets unika krav, med den första europeiska applikationen av Carrier nya, högeffektiva och luftkylda XAV AquaForce®-vätskekylare med Greenspeed®-intelligens i kombination med uppgraderade versioner av Carriers AquaForce 30RBM 520-vätskekylare.

Systemet är konstruerat med hög verkningsgrad för att begränsa energianvändningen och driftkostnaderna, samt har litet utrymmesbehov för att möjliggöra takinstallation på begränsade utrymmen. Alltsammans är inneslutet i ett ljudisolerande hölje som är utformat för att sänka bullernivåerna vid drift av HVAC-systemet.

Bakgrund

Carrier samarbetade nära med kunden, Land Securities, dess konsult och entreprenören SRW Engineering Services för att konstruera och bygga en skräddarsydd lösning som skulle uppfylla de stränga kraven på verkningsgrad och låga bullernivåer för luftkonditioneringsspecifikationerna till New Ludgate 1 och 2. Vätskekylarnas kompakta byggmått erbjöd en idealisk lösning där alla utrustning gick att installera på taket så att byggnadernas källare kunde utnyttjas till annat. AquaForce-vätskekylarna med Greenspeed-intelligens har inverterdrivna skruvkompressorer med variabel hastighet och har utformats för att ge utmärkt verkningsgrad vid partiell belastning och kylning med hög effekt. Deras mycket goda verkningsgrad innebär också sänkta driftkostnader för hyresgästerna och sänkta koldioxidutsläpp för byggnaden. Varje vätskekylare är innesluten i ett ljuddämpande hölje som är konstruerat och byggt av Carrier och garanterar att systemet uppfyller projektets strikta bullerspecifikationer. Systemets tysta gång är till fördel för både hyresgäster och grannar.
De viktigaste fördelarna
 • Utformat för höga prestanda och hög verkningsgrad vid dellast
 • Litet utrymmesbehov, går att installera på begränsade takutrymmen
 • Låga bullerutsläpp bevarar miljöns kvalitet
 • Högeffektivt underhåll med Carrier Service sparar in driftkostnader
 • Låg miljöpåverkan med minskade CO2-utsläpp
 • Kompatibel med principerna för grön byggnadsdesign
Tekniker
 • 6 x 30XAV 950 AquaForce®-vätskekylarenheter med Greenspeed-intelligens (som bygger på inverterstyrda skruvkompressorer med variabel hastighet)
 • 3 x 30 RBM 520 3 x 30RBM 420 AquaSnap®-enheter (som bygger på spiralkompressorer)
 • Skräddarsytt paket med pump, styrning och kylarsekvensering som utnyttjar Carriers avancerade, webbaserade styrenhet
Utmaningar och lösningar

Projektet innebar ett antal tekniska och platsspecifika utmaningar. Med den lösning som togs fram fick man:

 • En konstruktion med extra hög verkningsgrad som sänker driftkostnaderna och minimerar byggnadens koldioxidutsläpp. Detta åstadkom man genom att använda Carriers nya, inverterstyrda 30XAV AquaForce-vätskekylare i kombination med uppdaterade versioner av Carriers 30RBM AquaSnap-vätskekylare. Greenspeed-intelligensen ger vätskekylarna utmärkt verkningsgrad vid dellast och hög kyleffekt. De är utrustade med inverterdrivna skruvkompressorer med variabel hastighet. Deras mycket goda verkningsgrad ger minskade driftkostnader för hyresgästerna och sänkta koldioxidutsläpp för byggnaden.
 • Låga bullerutsläpp - byggnadernas höga kvalitetsprofil och närheten till intilliggande bostadslägenheter medförde stränga bullerkrav. Bullerspecifikationerna krävde att ljudnivån hos vätskekylarna inte överskrider 65 dB(A) på 1 meters avstånd vid drift dagtid eller 58 dB(A) på 1 meters avstånd vid drift nattetid. Carrier konstruerade och byggde ett kundanpassat dämpningshölje som innesluter vätskekylarna helt. Detta genomgick ett bevittnat test på Carriers FoU-anläggning i Frankrike för att bevisa att den uppfyllde kravspecifikationerna.
 • Installation med litet utrymmesbehov - det ursprungliga förslaget var att placera vattenkylda kylaggregat i källarplanet. Tack vare de kompakta byggmåtten hos 30XAV AquaForce-vätskekylarna lyckades Carrier dock ta fram en alternativ utformning, där vätskekylarna fick rum på taket så att källarutrymmet kunde sparas till annat.