Skip to main content
carrier-case-study-bahnof-data-center_h

Bahnhof - datorhall

Carriers AdvanTE3 C-ingenjörer, en grupp av experter inom området verkningsgrad och miljö, utvecklade en innovativ lösning som omvandlar spillvärme från datorhallar till fjärrvärme i Sverige.
carrier-map-case-study-sweden
account_circleKund Bahnhof
roomInstallationsplats Stockholm
todayDatum 2014
carrier-case-study-bahnof-data-center-2

Projektbeskrivning

Carriers AdvanTE3C-ingenjörer har i nära samarbete med den svenska internetleverantören Bahnhof och specialister inom hydronik hjälpt till att optimera en innovativ lösning för kyla och värme, där datorhallar förvandlas till värmekällor för lokala fjärrvärmesystem.
Bahnhof har valt denna innovativa lösning för tre av sina datorhallar.

Bakgrund

Den ultrasäkra datorhallen Pionen är inrymd i ett kärnvapensäkert före detta skyddsutrymme djupt under Vita Bergen på Södermalm i Stockholm. Projektet, som varit igång sedan 2014, var det första i en rad av framgångar för Carrier i Sverige med att utnyttja den innovativa tekniken att återvinna spillvärme. Carriers AdvanTE3C-ingenjörer utvecklade den toppmoderna systemlösningen.

carrier-fallstudie bahnof datorhall 1
De viktigaste fördelarna
 • Återanvänder energi från datorhallen som värmekälla
 • Bli kvitt oönskad dimma
 • Skapar redundans
 • Sänkta C02-utsläpp
 • Bidrar till grön byggnadskonstruktion
 • Beräknad avkastning på investeringen inom mindre än 3 år
Tekniker
 • 2x 61XWH0802 AquaForce®-enheter (hetvatten högst 70 °C)
 • Styrutrustning för värmesystem (Carrier Plant System Manager-baserad lösning med styrenhetslösning utvecklad inom AdvanTE3 C)
Utmaningar och lösningar

Projektet innebar ett antal särskilda utmaningar och med den lösning som togs fram kunde man:

 • återanvända energi från datorhallen som värmekälla;
 • sluta använda de befintliga kyltornen och därmed också slippa den ångdimma som ibland skapades på gatunivån;
 • utveckla en lösning för styrutrustningen som i kombination med förändringar i rörledningarnas utformning gjorde det möjligt för systemet att fungera trots de snabba tryckvariationer och temperaturförändringar som förekommer i fjärrvärmesystemet;
 • ge datorhallen 100 % systemredundans för serverkylningen tack vare Carriers befintliga, vattenkylda AquaSnap®-system (två 30RW-kylare) som installerades 2013 och sparas som reserv till det nya systemet;
 • få ett teoretiskt värde för energieffektiviteten (PUE - Power Usage Effectiveness) som blir lägre än 1,0 om varmvattnet som produceras med spillvärmen tas med i PUE-beräkningen.