Skip to main content
skf-tudela-case-study-h

Skf tudela: ett exempel på avkarbonisering i industrin

carrier-mapa-casos-practicos-espana-madrid
account_circleCliente SKF Tudela
roomUbicación Tudela
todayFecha 2023
personInstaller Installatör: Seguas Aire Comprimido Y Frío Industrial

En produktionsanläggning som rustats för att spara energi

SKF som uppfann det sfäriska kullagret 1907 är idag en global huvudaktör i sin bransch tack vare det breda sortimentet av produkter och tjänster för i princip alla applikationer för roterande och linjära rörelser. Företaget grundades 1973 i Tudela (Navarra, Spanien) med en 14 000 m2 stor anläggning för tillverkning av kullager för fordonsindustrin.

Syftet med projektet var att avkarbonisera anläggningen fullständigt och därmed eliminera bränsleförbrukningen, minska CO2 -utsläppen och sänka driftskostnaderna för att göra Tudelaanläggningen mer konkurrenskraftig när det gäller energiförbrukning.

Ett integrerat sätt att avkarbonisera industriinstallationer

Denna installation är ett perfekt exempel på vägen framåt för avkarbonisering av värmeinstallationer i industrin där följande steg har tagits:

  • Det första steget är att definiera tydliga hållbarhetsmål och samtidigt fastställa avsikten att uppfylla dessa genom att definiera en plan för att uppnå dem på medellång och lång sikt.
  • Det andra steget är att förstå det faktiska värmebehovet i installationen och identifiera den potentiella energibesparingen genom att analysera alla spillvärmekällor i anläggningen och fastställa hur dessa kan användas för värmeinstallationen.
  • Det tredje steget är att definiera en lösning som kombinerar de bästa senaste teknikerna och de bästa metoderna som används i andra installationer för att uppnå bästa möjliga resultat genom optimering av installationens verkningsgrad.
  • Och det sista steget är att ta hänsyn till installationens hela livscykel och fastställa en korrekt underhållsplan som säkerställer att enheterna hålls i perfekt skick så länge som möjligt.
Kombination av olika tekniker för att uppnå det bästa resultatet

Efter en analys av värmebehovet utformades en installation med två huvudmål: det första, att möta processens kylbehov genom att använda högeffektiva 30KAV-kylaggregat av typen luft-till-vatten; det andra, att utvinna värmen som alstras i den bärande tillverkningsdelen och överföra den till luftkondtioneringsdelen i byggnaden och kontoren, via kylaggregat av typen vatten-till-vatten med ett tillbehör för värmeåtervinning.

En luft-vattenvärmepump installerades för de tillfällen då värmebehovet överskrider den utvunna värmen från tillverkningsprocessen, eller i händelse av ett haveri i en processutrustning, och på så sätt säkerställa nödvändig tillförlitlighet för att undvika driftavbrott i anläggningen.

Denna konstruktion resulterar i att gasförbrukningen i installationen numera är noll, vilket gör anläggningen mycket konkurrenskraftig beträffande energiförbrukning och minimerar dess miljöpåverkan.

skf-tudela-case-study-1

30KAV kylaggregat av typen luft-till-vatten

skf-tudela-case-study-2

30XWH kylaggregat av typen vatten-till-vatten

skf-tudela-case-study-3

30RQP luft-vattenvärmepump

Dokument