Skip to main content

Den nya Carrier AquaForce® PUREtec™-serien med värmepumpar för höga temperaturer: lösningen för smart värmedrift

MONTLUEL, France -

Carriers nya AquaForce PUREtec 61XWHZE-serie är en ny generation av värmepumpar för höga temperaturer som använder HFO-köldmediet HFO R-1234ze med lägre global uppvärmningspotential (GWP) och levererar hetvatten upp till 85 °C. Carrier som är världsledande inom högteknologisk värmedrift, luftkonditionering och kyllösningar är en del av Carrier, en globalt ledande leverantör av innovativa tekniker för värmedrift, luftkonditionering (HVAC) och kyllösningar, kylning, brandskydd, säkerhet och byggnadsautomation.

Den nya 61XWHZE-serien erbjuder mer hållbara lösningar för kyl- och värmedrift genom att använda förnyelsebar energi. Värmepumpen kan använda både naturliga källor som grund- och havsvatten, och spillvärmekällor som datacentraler, BDT-vatten eller industriella processer för att erbjuda hållbara energilösningar för flera värmeapplikationer.

Kombinationen av Carrier-teknik och HFO-köldmedium gör AquaForce PUREtec 61XWHZE till ett komplement för traditionella pannor i applikationer som fjärrvärme eller industriella processer. 61XWHZE-enheterna kan också producera kallvatten och varmvatten samtidigt, som komplement till värmepannor och ersättning för vätskekylare. Enheterna är dessutom mycket effektiva och uppnår en COP på 3,0 eller mer.

"Allt fler statliga hållbarhetsprogram erbjuder subventioner för att stödja förnyelsebar värmeproduktion" menar William Doll, marknadschef för Europa på Carrier HVAC Europe. "Vi har redan flera prestigefulla referenser med 61XWHZE-värmepumpar för höga temperaturer i Schweiz, Norge, Sverige, Frankrike och Nederländerna för flera applikationer som datacentraler, fjärrvärmeanläggningar, processapplikationer, köpcenter eller sjukhus".