Skip to main content

Carriers mest effektiva luftkylda skruvkylaggregat med variabelt varvtal är ny tillgänglig som HFO-version

MONTLUEL, France -

Carriers AquaForce Vision är nu tillgänglig med PUREtec-köldmedium och är företagets luftkylda premiumskruvkylaggregat med variabelt varvtal som använder HFO-köldmediet R1234ze med låg global uppvärmningspotential (GWP). Enheten kombinerar miljöansvar och prestanda och täcker kyleffekter från 350 kW upp till 800 kW. Dessutom har den en säsongsköldfaktor på upp till 5,6. Carrier som är världsledande inom högteknologisk värmedrift, luftkonditionering och kyllösningar är en del av Carrier, en globalt ledande leverantör av innovativa tekniker för värmedrift, luftkonditionering (HVAC) och kyllösningar, kylning, brandskydd, säkerhet och byggnadsautomation.

"Vätskekylaren AquaForce Vision med PUREtec-köldmedium går i spetsen för nästa generation av lösningar för HVAC-köldmedium" menar Quentin Garcia San Mateo, produktchef på Carrier. "Serien representerar inte bara Carriers stora engagemang för miljöansvar, utan även företagets tekniska förmåga att tillhandahålla den senaste tekniken".

Fyra år efter att det första vattenkylda skruvkylaggregatet baserat på HFO-köldmedium installerades i Europa har Carriers AquaForce vätskekylarenheter med PUREtec-köldmedium installerats i över 300 projekt i regionen. Bland annat i industriella applikationer, datorhallar, fjärrvärmeanläggningar och inom sjukvård.

Baserat på seriens framgång har produkterna som använder PUREtec-köldmedium utökats från att bara omfatta Carrier AquaForce PUREtec 61XWHZE-serien med värmepumpar för höga temperaturer till att även omfatta AquaEdge 19DV-centrifugalvätskekylare och numera AquaForce Vision PUREtec 30KAVP-ZE luftkylda premiumskruvkylaggregat med variabelt varvtal.

Med en GWP-faktor som är lägre än 1 erbjuder 30KAVP-ZE-serien en långsiktig köldmedielösning som ligger i framkant för den Europeiska unionens f-gasförordning om utfasning av HFC och som är utrustad med den senaste tekniken inklusive:

  • Skruvkompressor utrustad med permanentmagnetmotorteknik (30KAVP-ZE-version)
  • EC-fläktar med variabelt varvtal - smart energiövervakningsfunktion
  • Smart detektering av köldmedieläckage
  • Tillbehör för värmeåtervinning och delvis värmeåtervinning

En funktion för svag saltlösning kommer att bli tillgänglig senare under året som riktar sig till särskilda industriella processapplikationer.

I Frankrike är det möjligt att söka bidrag på upp till 425 000 euro för 30KAVP-ZE-serien, beroende på specifikationerna.