Skip to main content

Carrier lanserar den nya AquaForce 30XF-serien med vätskekylare för serverhallar

MONTLUEL, Frankrike -


Carrier har lanserat en ny serie kylare med höga prestanda för serverhallar, konstruerade för att minimera energiförbrukningen och koldioxidutsläppen samtidigt som de sänker driftskostnaderna för användarna. De Eurovent- och AHRI-certifierade enheterna finns med effekt från 400 kW upp till 2 100 kW och bygger på Carriers beprövade skruvkompressorer, vilket säkerställer effektiv, pålitlig drift och lång livslängd. Carrier är en del av Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), världsledande inom smarta klimat- och energilösningar.

Carriers nya, luftkylda AquaForce 30XF-kylare med skruvkompressor har ett inbyggt, hydronisk frikylningssystem och växelriktarstyrda motorer med variabelt varvtal, vilket sammantaget kan ge energibesparingar på upp till 50 % vid drift med enbart frikyla*.

Vätskekylarna använder HFO-köldmediet R-1234ze(E), med en extremt låg inverkan på den globala uppvärmningen, och de erbjuder en utmärkt elasticitet mot störningar med sitt hypersnabba återhämtningssystem. Vid ett eventuellt strömavbrott kan 100 % av kyldriftseffekten återställas inom två minuter efter att strömmen kommit tillbaka. Detta säkerställer att kylningen upprätthålls för kritiska servrar och skyddade data.

Vätskekylaren fungerar inom ett brett intervall av omgivningsförhållanden, från -20 till +55 C, vilket gör den lämplig att använda i kalla, tempererade och varma klimat, samtidigt som Carriers smarta övervakningssystem säkerställer bästa möjliga effektivitet och prestanda. Fläktar med variabelt varvtal ökar verkningsgraden ytterligare och underlättar tyst drift vid dellast.

För att ytterligare förbättra vätskekylarens prestanda har enheterna försetts med en dubbel strömförsörjning (400/230 V eller 400/400 V) med harmoniskt filter. Filtret övervakar och upprätthåller strömförsörjningens kvalitet automatiskt, vilket förhindrar skador på kylaggregatets elektriska komponenter och förbättrar systemets totala effektivitet.

Det hydroniska frikylningssystemet finns som ett glykolfritt tillbehör för applikationer där det inte går att använda glykol. Detta utnyttjar glykol enbart i utomhusenheten och gör att man kan minska storleken på de glykolfria inomhusenheterna med upp till 15 %.

”Nya AquaForce 30XF har särskilt konstruerats för att uppfylla de strikta miljö-, effektivitets- och tillförlitlighetskraven vid användning i datahallar, och för att se till att servrarna hålls svala dygnet runt”, säger Raffaele D'Alvise, marknads- och kommunikationschef på Carrier luftkonditionering och värmesystem. ”Vätskekylaren hjälper ägarna till serverhallar att nå sina budget- och hållbarhetsmål genom att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen, samtidigt som den erbjuder en utmärkt återhämtningsförmåga och förbättrad livslängd.”

AquaForce 30XF är en del av Carrier heltäckande sortiment av kyllösningar för serverhallar, som innefattar AquaSnap™ 30RBP luftkylda scrollkylare, centrifugalvätskekylaren AquaEdge™ 19DV med vattenkylning, värmepumpen AquaForce 61XWH-ZE med vattenkylning samt luftkonditioneringsaggregat, fläktaggregat och fläktväggar för datorrum. Alltsammans med stöd av vår serviceplattform Carrier BluEdge™ med service och support över hela livscykeln för att upprätthålla optimala prestanda.

Dessa innovativa produkter stödjer Carriers miljömässiga, sociala och styrningsmässiga mål till 2030 att hjälpa kunderna att undvika mer än 1 gigaton utsläpp av växthusgaser till år 2030. För mer information, gå in på 30XF.

*Baserat på driftsförhållandena i Berlin, Tyskland, där driften under mer än 90 % av körtimmarna sker med dellast och enbart frikyla.


carrier-30xf

Carriers nya, luftkylda AquaForce 30XF-kylare med skruvkompressor för serverhallar har ett inbyggt, hydronisk frikylningssystem och växelriktarstyrda motorer med variabelt varvtal.