Skip to main content

AquaSnap® - luft/vattenvärmepump
30RQ

Köldmedium: R-410A

Kompressor: scrollkompressor med konstant varvtal

Nominell kyleffekt: 16-39 kW

Nominell värmeeffekt: 17-39 kW

Aquasnap-serien vätskekylare/värmepumpar har utformats för kommersiella applikationer som luftkonditionering av kontor och hotell m.m.

 • Snabb och enkel installation
 • Pumpmodul finns
 • Ekonomisk drift
 • Överlägsen tillförlitlighet

Tyst drift

 • Scrollkompressorer med låga buller- och vibrationsnivåer
 • Kompressorn är försedd med anti-vibrationsfästen
 • Vertikala luftvärmeväxlarbatterier
 • Senaste generationens fläktar med lågt buller
 • Robust fläktinstallation för reducering av buller vid igångsättning

Snabb och enkel installation

 • Integrerad pumpmodul
  • Cirkulationspump med konstant varvtal
  • Vattenfilter skyddar vätskepumpen mot föroreningar i vattenkretsen
  • Expansionstank med hög-effektsmembran säkerställer trycksättningen i vattenkretsen
  • Värmeisolering och frysskydd ner till -10 °C, med en elvärmare och pumpväxling
 • Litet utrymmesbehov
 • Lätt löstagbara paneler
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning

Ekonomisk drift

 • Ökad energiverkningsgrad på dellast
 • I överensstämmelse med standard SS-EN 14825/2013 når säsongsprestanda (SCOP), i genomsnittsklimat, 3,01 för energiklass A
  • Algoritm för avfrostning för optimering
  • av prestanda och komfort även under avfrostningsperioder.
 • Reducerade underhållskostnader
  • Underhållsfria scrollkompressorer
  • Snabb felsökning av eventuella incidenter och deras historik via styrenheten Pro-Dialog+
  • R410A-köldmedium är lättare att använda än andra kombinerade köldmedium

Miljöhänsyn

 • Köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet R410A
 • Läcktät köldmediekrets

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

Pro-Dialog+ styrutrustning

 • Energihantering
  • Sjudagars intern tidsschemaklocka
  • Återställning av börvärde baserat på utomhustemperaturen eller returvattentemperaturen eller vattenvärmeväxlarens delta T
  • Parallelldriftkontroll av två enheter i För tidig/för sen
  • Omlagsfunktion baserat på utomhustemperaturen
 • Nattläge
 • Lätt att använda
 • Ny bakgrundsupplyst LCD-panel har en manuell styrenhetspotentiometer för bästa läsbarhet i all belysning.
 • Informationen visas tydligt på engelska, franska, tyska, italienska och spanska
 • Navigeringen i Pro-Dialog+ använder intuitiva menyer med trädstruktur som liknar navigeringen på internet. Den är användarvänlig och gör det enkelt att hitta de vanligaste driftparametrarna
carrier Pro Dialog plus styrenhet

Externt driftläge med potentialfri kontakter (standard)

 • Start/stopp
 • Dubbelt börvärde
 • Varningsindikering
 • Larmindikering
 • Användarsäkerhet
 • Ur drift
 • Enhetseffekt
 • Kompressordrift

Extern panel (tillbehör)

Tyst drift

 • Scrollkompressorer med låga buller- och vibrationsnivåer
 • Kompressorn är försedd med anti-vibrationsfästen
 • Vertikala luftvärmeväxlarbatterier
 • Senaste generationens fläktar med lågt buller
 • Robust fläktinstallation för reducering av buller vid igångsättning

Snabb och enkel installation

 • Integrerad pumpmodul
  • Cirkulationspump med konstant varvtal
  • Vattenfilter skyddar vätskepumpen mot föroreningar i vattenkretsen
  • Expansionstank med hög-effektsmembran säkerställer trycksättningen i vattenkretsen
  • Värmeisolering och frysskydd ner till -10 °C, med en elvärmare och pumpväxling
 • Litet utrymmesbehov
 • Lätt löstagbara paneler
 • Förenklade elektriska anslutningar
 • Snabb driftsättning

Ekonomisk drift

 • Ökad energiverkningsgrad på dellast
 • I överensstämmelse med standard SS-EN 14825/2013 når säsongsprestanda (SCOP), i genomsnittsklimat, 3,01 för energiklass A
  • Algoritm för avfrostning för optimering
  • av prestanda och komfort även under avfrostningsperioder.
 • Reducerade underhållskostnader
  • Underhållsfria scrollkompressorer
  • Snabb felsökning av eventuella incidenter och deras historik via styrenheten Pro-Dialog+
  • R410A-köldmedium är lättare att använda än andra kombinerade köldmedium

Miljöhänsyn

 • Köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet R410A
 • Läcktät köldmediekrets

Överlägsen tillförlitlighet

 • Toppmodernt koncept
 • Automatiskt anpassad styrning
 • Hårda uthållighetstester

Pro-Dialog+ styrutrustning

 • Energihantering
  • Sjudagars intern tidsschemaklocka
  • Återställning av börvärde baserat på utomhustemperaturen eller returvattentemperaturen eller vattenvärmeväxlarens delta T
  • Parallelldriftkontroll av två enheter i För tidig/för sen
  • Omlagsfunktion baserat på utomhustemperaturen
 • Nattläge
 • Lätt att använda
 • Ny bakgrundsupplyst LCD-panel har en manuell styrenhetspotentiometer för bästa läsbarhet i all belysning.
 • Informationen visas tydligt på engelska, franska, tyska, italienska och spanska
 • Navigeringen i Pro-Dialog+ använder intuitiva menyer med trädstruktur som liknar navigeringen på internet. Den är användarvänlig och gör det enkelt att hitta de vanligaste driftparametrarna
carrier Pro Dialog plus styrenhet

Externt driftläge med potentialfri kontakter (standard)

 • Start/stopp
 • Dubbelt börvärde
 • Varningsindikering
 • Larmindikering
 • Användarsäkerhet
 • Ur drift
 • Enhetseffekt
 • Kompressordrift

Extern panel (tillbehör)

Dokument