Skip to main content

AquaSnap® - Luft/vattenvärmepump
30AWH-P

Köldmedium: R290

Kompressor: frekvensomriktarstyrd dubbel roterande

Nominell kyleffekt: 4 - 14 kW

Nominell värmeeffekt: 4 - 14 kW

Driftsområde: -20°C till +46°C

De nya luft-vattenvärmepumparna 30AWH-P i monoblockutförande med naturligt köldmedium R290 är resultatet av en framgångsrik kombination av innovation och hållbarhet för hög komfort året runt.


carrier-AquaSnap-reversible
carrier-icon-refrigerant-r-290

Utformade för både värme- och kyldriftsapplikationer vilket gör dem lämpliga för såväl nybyggen som renoveringar, bostäder och affärsverksamheter.
30AWH-P-serien levererar höga prestanda och är kompatibel med låg- till medeltemperaturkällor (golvvärme, fläktkonvektorer, kassetter, element och blandade anordningar mm), och upp till högtemperaturkällor för renoveringsapplikationer (som ersättning för värmepannor).
Värmepumpen 30AWH-P i monoblockutförande installeras utomhus på öppna ytor. Varje enhet tillverkas och testas på våra anläggningar i Europa, och levereras färdig för användning.

Miljövänligt och hållbart

Det naturliga köldmediet R290 bidrar till att skydda miljön (GWP 3) och uppfyller utsläppskraven på växthusgaser.

Tyst drift

Optimerad design för låg ljudnivå gör 30AWH-P till en av de tystaste värmepumparna med ljudeffektsnivå från 47dB(A) som standard och tyst läge som kan ställas in av användaren.

Extra hög verkningsgrad

Säsongsprestanda upp till 4,82 – säsongsköldfaktor upp till 5,34, energiklass A+++ (35°C) eller A++ (55°C)

Kompakt design

Litet utrymmesbehov på 0,41 m2 underlättar installationen i små utrymmen (t.ex. balkong).

Certifierad prestanda

Nya 30AWH-P kan uppfylla lokala krav och villkor*.

Hög utgående köldbärartemperatur

Med utgående köldbärartemperatur upp till 75°C kan 30AWH-P leverera mer tappvarmvatten som dessutom kan lagras vid en högre temperatur för att förhindra legionella

Brett sortiment

30AWH-P-serien utgörs av reversibla värmepumpar i 6 enfasmodeller och 2 trefasmodeller, från 4 kW till 14 kW för att uppfylla olika krav.

Enkel hantering och transport

Kompakthet och låg vikt underlättar hanteringen och transporten av värmepumpen.

Säkerhet

Liten köldmediefyllning och hermetiskt tillsluten köldmediekrets minimerar risken för läckor.

Enkel installation

Optimerad layout och ram för enkel anslutning och enkel åtkomst till komponenterna.

VÄGGMONTERAD OPERATÖRSPANEL MED MÅNGA FUNKTIONER FÖR TRÅDANSLUTEN STYRNING

 • Inkluderad i enheten för omedelbar start och användning av enheten
 • Intuitiva symboler överbryggar språkbarriärer
 • Driftläge efter närvaro (Hemma, Sömn, Borta)
 • Enkel temperaturinställning av antingen lufttemperaturen eller vattentemperaturen beroende på systemkonfigurationen
 • Veckotimer
 • Två behörighetsnivåer: slutanvändare och tekniker
 • Hanterar kaskadsystem upp till 4 enheter

REC10MHC SYSTEM MANAGER

Modulen är utformad för helektriska och blandade applikationer, den installeras i hemmet och erbjuder användaren enkel hantering av hela systemet.
I hybridsystem möjliggör REC10MHC hantering av olika energikällor på ett intuitivt sätt och inställning av driftstemperaturen och tidsintervaller.
När den kombineras med en hybrid-distributionsmodul kan REC10MHC styra driften av multizonsystemet.

Appen BluEdge™ COMFORT SERVICE

Servicetekniker kan utföra driftsättning, diagnostik och felsökning via appen BluEdge Comfort Service på ett enkelt och intuitivt sätt, ännu en fördel med AquaSnap® 30AWH-P.

Utformade för både värme- och kyldriftsapplikationer vilket gör dem lämpliga för såväl nybyggen som renoveringar, bostäder och affärsverksamheter.
30AWH-P-serien levererar höga prestanda och är kompatibel med låg- till medeltemperaturkällor (golvvärme, fläktkonvektorer, kassetter, element och blandade anordningar mm), och upp till högtemperaturkällor för renoveringsapplikationer (som ersättning för värmepannor).
Värmepumpen 30AWH-P i monoblockutförande installeras utomhus på öppna ytor. Varje enhet tillverkas och testas på våra anläggningar i Europa, och levereras färdig för användning.

Miljövänligt och hållbart

Det naturliga köldmediet R290 bidrar till att skydda miljön (GWP 3) och uppfyller utsläppskraven på växthusgaser.

Tyst drift

Optimerad design för låg ljudnivå gör 30AWH-P till en av de tystaste värmepumparna med ljudeffektsnivå från 47dB(A) som standard och tyst läge som kan ställas in av användaren.

Extra hög verkningsgrad

Säsongsprestanda upp till 4,82 – säsongsköldfaktor upp till 5,34, energiklass A+++ (35°C) eller A++ (55°C)

Kompakt design

Litet utrymmesbehov på 0,41 m2 underlättar installationen i små utrymmen (t.ex. balkong).

Certifierad prestanda

Nya 30AWH-P kan uppfylla lokala krav och villkor*.

Hög utgående köldbärartemperatur

Med utgående köldbärartemperatur upp till 75°C kan 30AWH-P leverera mer tappvarmvatten som dessutom kan lagras vid en högre temperatur för att förhindra legionella

Brett sortiment

30AWH-P-serien utgörs av reversibla värmepumpar i 6 enfasmodeller och 2 trefasmodeller, från 4 kW till 14 kW för att uppfylla olika krav.

Enkel hantering och transport

Kompakthet och låg vikt underlättar hanteringen och transporten av värmepumpen.

Säkerhet

Liten köldmediefyllning och hermetiskt tillsluten köldmediekrets minimerar risken för läckor.

Enkel installation

Optimerad layout och ram för enkel anslutning och enkel åtkomst till komponenterna.

VÄGGMONTERAD OPERATÖRSPANEL MED MÅNGA FUNKTIONER FÖR TRÅDANSLUTEN STYRNING

 • Inkluderad i enheten för omedelbar start och användning av enheten
 • Intuitiva symboler överbryggar språkbarriärer
 • Driftläge efter närvaro (Hemma, Sömn, Borta)
 • Enkel temperaturinställning av antingen lufttemperaturen eller vattentemperaturen beroende på systemkonfigurationen
 • Veckotimer
 • Två behörighetsnivåer: slutanvändare och tekniker
 • Hanterar kaskadsystem upp till 4 enheter

REC10MHC SYSTEM MANAGER

Modulen är utformad för helektriska och blandade applikationer, den installeras i hemmet och erbjuder användaren enkel hantering av hela systemet.
I hybridsystem möjliggör REC10MHC hantering av olika energikällor på ett intuitivt sätt och inställning av driftstemperaturen och tidsintervaller.
När den kombineras med en hybrid-distributionsmodul kan REC10MHC styra driften av multizonsystemet.

Appen BluEdge™ COMFORT SERVICE

Servicetekniker kan utföra driftsättning, diagnostik och felsökning via appen BluEdge Comfort Service på ett enkelt och intuitivt sätt, ännu en fördel med AquaSnap® 30AWH-P.

Dokument