Skip to main content

AquaEdge® - Tvåstegscentrifugalvätskekylare
19XR/XRV Two Stage

Köldmedium: R-134a, R-513A

Kompressor: centrifugal

Nominell kyleffekt: 2 800-10 500 kW

Carriers 19XR/19XRV med en värmefaktor på upp till 6,5 (AHRI-förhållanden) och en IPLV på upp till 7,4 eller upp till 10,5, med frekvensvariator-centrifugalvätskekylare, är utmärkta i och med att de skapar energiverkningsgradsnivåer som är så höga som 6,8 (COPr). Detta görs genom att använda välbeprövad teknik som utformats specifikt för klorfria köldmedier.

 • Två-stegskompressor
 • Mellanstegsekonomiser
 • Branschledande verkningsgrad med frekvensvariator
 • Bred applikation
 • Stabil drift
 • Låg ljudnivå
 • Demonterbar konstruktion

carrier-AquaEdge-cooling
carrier-icon-refrigerant-HFC-R-134a
carrier-icon-refrigerant-R-513A
 • Nominell kyleffekt från 2 800 till 10 500 kW
 • Mixa-och-matcha - ett komplett utbud av kompressorer och värmeväxlare för att säkerställa en optimal kombination av maskinkomponenter, oavsett effekt, differenstryck och verkningsgradspecifikationer
 • Hermetisk kompressor - eliminering av risker för läckage från kompressor-/motoraxeltätning i en öppen kompressor
 • Dubbelstegskompressor med spridare utan blad, kombinerad med innerstegsekonomiser för förbättringar av vätskekylarprestanda och högt differenstrycksapplikation
 • Kompressor med variabelt varvtal på värmeväxlaren 19XRV-E AquaEdge - förbättring av dellastverkningsgrad och elektriska prestanda
 • 19XRV/XR(V)-E är utrustad med en LF2-frekvensvariator med total harmonisk distortion (THD)på mindre än 5 % och den möter kraven i IEEE519-1992. 19XRV/XR(V)-E är ett kostnadseffektivare val för installationer där mycket tid går läggs på drift vid dellast
 • Värmeväxlarna har certifierats av den europeiska tryckkärlsnormen (Tryckkärlsdirektivet), och har alla marinkodscertifieringar

Styrsystemet Touch Pilot

 • Bra kontroll- och övervakningsfunktion vid drift av vätskekylaren
 • 10,5 tums hög-upplöst pekskärm
 • Kan ha stöd för fler än 10 språk
 • Realtidsvisning av driftparametrar

carrier-vätskekylare-och-värmepumpar-touch-pilot-pekskärm-1
carrier-vätskekylare-och-värmepumpar-touch-pilot-pekskärm-2
carrier-vätskekylare-och-värmepumpar-touch-pilot-pekskärm-3
 • Två typer av enhetsmonterade frekvensomformare (frekvensvariatorer)
 • Avstängningsventiler för köldmedium gör att köldmediet kan lagras inuti vätskekylaren vid service
 • Förbiledning av varm gas för förhindrande av tryckslag under drift vid höga kondenseringstemperaturer eller för optimerad drift i låg last
 • Fjäderisolator som är anpassad för alla vätskekylarkonfigurationer
 • Enhetsmonterad startenhet minskar utgifter och tiden det tar att installera maskinen (frekvensvariator endast tillgänglig med 19XRE)
 • Hög-spänningsmotorer som tillval
 • CCN/JBus eller CCN/BACnet: extern anslutning
 • Vattenvärmeväxlare på 21 bar
 • Vattenbox med flänsar och motflänsar
 • Munstycke med flänsar
 • Levereras i flera sektioner för att underlätta installation
 • Köldmedie-läckagedetektor: Enhetsmonterad givare (inte kompatibel med 19XRE med enhetsmonterad frekvensvariator)
 • Nominell kyleffekt från 2 800 till 10 500 kW
 • Mixa-och-matcha - ett komplett utbud av kompressorer och värmeväxlare för att säkerställa en optimal kombination av maskinkomponenter, oavsett effekt, differenstryck och verkningsgradspecifikationer
 • Hermetisk kompressor - eliminering av risker för läckage från kompressor-/motoraxeltätning i en öppen kompressor
 • Dubbelstegskompressor med spridare utan blad, kombinerad med innerstegsekonomiser för förbättringar av vätskekylarprestanda och högt differenstrycksapplikation
 • Kompressor med variabelt varvtal på värmeväxlaren 19XRV-E AquaEdge - förbättring av dellastverkningsgrad och elektriska prestanda
 • 19XRV/XR(V)-E är utrustad med en LF2-frekvensvariator med total harmonisk distortion (THD)på mindre än 5 % och den möter kraven i IEEE519-1992. 19XRV/XR(V)-E är ett kostnadseffektivare val för installationer där mycket tid går läggs på drift vid dellast
 • Värmeväxlarna har certifierats av den europeiska tryckkärlsnormen (Tryckkärlsdirektivet), och har alla marinkodscertifieringar

Styrsystemet Touch Pilot

 • Bra kontroll- och övervakningsfunktion vid drift av vätskekylaren
 • 10,5 tums hög-upplöst pekskärm
 • Kan ha stöd för fler än 10 språk
 • Realtidsvisning av driftparametrar

carrier-vätskekylare-och-värmepumpar-touch-pilot-pekskärm-1
carrier-vätskekylare-och-värmepumpar-touch-pilot-pekskärm-2
carrier-vätskekylare-och-värmepumpar-touch-pilot-pekskärm-3
 • Två typer av enhetsmonterade frekvensomformare (frekvensvariatorer)
 • Avstängningsventiler för köldmedium gör att köldmediet kan lagras inuti vätskekylaren vid service
 • Förbiledning av varm gas för förhindrande av tryckslag under drift vid höga kondenseringstemperaturer eller för optimerad drift i låg last
 • Fjäderisolator som är anpassad för alla vätskekylarkonfigurationer
 • Enhetsmonterad startenhet minskar utgifter och tiden det tar att installera maskinen (frekvensvariator endast tillgänglig med 19XRE)
 • Hög-spänningsmotorer som tillval
 • CCN/JBus eller CCN/BACnet: extern anslutning
 • Vattenvärmeväxlare på 21 bar
 • Vattenbox med flänsar och motflänsar
 • Munstycke med flänsar
 • Levereras i flera sektioner för att underlätta installation
 • Köldmedie-läckagedetektor: Enhetsmonterad givare (inte kompatibel med 19XRE med enhetsmonterad frekvensvariator)
Dokument

Kan kanske intressera