Skip to main content

AquaEdge® - Enstegscentrifugalvätskekylare
19XR/XRV Single Stage

Köldmedium: R-134a, R-513A

Kompressor: centrifugal

Nominell kyleffekt: 1 000-5 300 kW

Carriers 19XR/19XRV centrifugalvätskekylare är utmärkta i och med att de skapar energiverkningsgradsnivåer som är så höga som 6,8 (COPr). Detta görs genom att använda välbeprövad teknik som utformats specifikt för klorfria köldmedier.

 • Enstegskompressor
 • Branschledande verkningsgrad med frekvensvariator
 • Standard eller avancerad frekvensvariator som tillval
 • Bred applikation
 • Stabil drift
 • Låg ljudnivå
 • Demonterbar konstruktion

carrier-AquaEdge-cooling
carrier-icon-refrigerant-HFC-R-134a
carrier-icon-refrigerant-R-513A
 • Nominell kyleffekt från 1 000 till 5 300 kW
 • Mixa-och-matcha - ett komplett utbud av kompressorer och värmeväxlare för att säkerställa en optimal kombination av maskinkomponenter, oavsett effekt, differenstryck och verkningsgradspecifikationer
 • Hermetisk kompressor - eliminering av risker för läckage från kompressor-/motoraxeltätning i en öppen kompressor
 • Enstegskompressor med specialfunktioner - aerodynamiskt formade pumphjul, variabla ledskenespjäll och rörliga luftdon för bättre kompressorverkningsgrad i del- och fullast
 • Kompressor med variabelt varvtal - förbättring av dellastverkningsgrad och elektriska prestanda
 • Värmeväxlarna har certifierats av den europeiska tryckkärlsnormen (Tryckkärlsdirektivet), och har alla marinkodscertifieringar
 • Användargränssnitt för vätskekylare med visuell styrenhet (ICVC) - en stor LCD-display i tummått (skärm av flytande kristaller) som har fyra menyspecifika programstyrda tangenter. I förvalsdisplayen kan man få en översikt över viktiga vätskekylardriftsdata, vilket förenklar interaktionen mellan vätskekylare och användare

Styrsystemet Touch Pilot

 • Bra kontroll- och övervakningsfunktion vid drift av vätskekylaren
 • 10,5 tums hög-upplöst pekskärm
 • Kan ha stöd för fler än 10 språk
 • Realtidsvisning av driftparametrar

carrier-vätskekylare-och-värmepumpar-touch-pilot-pekskärm-1
carrier-vätskekylare-och-värmepumpar-touch-pilot-pekskärm-2
carrier-vätskekylare-och-värmepumpar-touch-pilot-pekskärm-3
 • Två typer av enhetsmonterade frekvensomformare (frekvensvariatorer)
 • Avstängningsventiler för köldmedium gör att köldmediet kan lagras inuti vätskekylaren vid service
 • Förbiledning av varm gas för förhindrande av tryckslag under drift vid höga kondenseringstemperaturer eller för optimerad drift i låg last
 • Fjäderisolator som är anpassad för alla vätskekylarkonfigurationer
 • Enhetsmonterad startenhet minskar utgifter och tiden det tar att installera maskinen
 • Hög-spänningsmotorer som tillval
 • CCN/JBus eller CCN/BACnet: extern anslutning
 • Vattenvärmeväxlare på 21 bar
 • Vattenbox med flänsar och motflänsar
 • Levereras i flera sektioner för att underlätta installation
 • Köldmedie-läckagedetektor: Enhetsmonterad givare (inte kompatibel med frekvensvariatorn 19XRV)
 • Nominell kyleffekt från 1 000 till 5 300 kW
 • Mixa-och-matcha - ett komplett utbud av kompressorer och värmeväxlare för att säkerställa en optimal kombination av maskinkomponenter, oavsett effekt, differenstryck och verkningsgradspecifikationer
 • Hermetisk kompressor - eliminering av risker för läckage från kompressor-/motoraxeltätning i en öppen kompressor
 • Enstegskompressor med specialfunktioner - aerodynamiskt formade pumphjul, variabla ledskenespjäll och rörliga luftdon för bättre kompressorverkningsgrad i del- och fullast
 • Kompressor med variabelt varvtal - förbättring av dellastverkningsgrad och elektriska prestanda
 • Värmeväxlarna har certifierats av den europeiska tryckkärlsnormen (Tryckkärlsdirektivet), och har alla marinkodscertifieringar
 • Användargränssnitt för vätskekylare med visuell styrenhet (ICVC) - en stor LCD-display i tummått (skärm av flytande kristaller) som har fyra menyspecifika programstyrda tangenter. I förvalsdisplayen kan man få en översikt över viktiga vätskekylardriftsdata, vilket förenklar interaktionen mellan vätskekylare och användare

Styrsystemet Touch Pilot

 • Bra kontroll- och övervakningsfunktion vid drift av vätskekylaren
 • 10,5 tums hög-upplöst pekskärm
 • Kan ha stöd för fler än 10 språk
 • Realtidsvisning av driftparametrar

carrier-vätskekylare-och-värmepumpar-touch-pilot-pekskärm-1
carrier-vätskekylare-och-värmepumpar-touch-pilot-pekskärm-2
carrier-vätskekylare-och-värmepumpar-touch-pilot-pekskärm-3
 • Två typer av enhetsmonterade frekvensomformare (frekvensvariatorer)
 • Avstängningsventiler för köldmedium gör att köldmediet kan lagras inuti vätskekylaren vid service
 • Förbiledning av varm gas för förhindrande av tryckslag under drift vid höga kondenseringstemperaturer eller för optimerad drift i låg last
 • Fjäderisolator som är anpassad för alla vätskekylarkonfigurationer
 • Enhetsmonterad startenhet minskar utgifter och tiden det tar att installera maskinen
 • Hög-spänningsmotorer som tillval
 • CCN/JBus eller CCN/BACnet: extern anslutning
 • Vattenvärmeväxlare på 21 bar
 • Vattenbox med flänsar och motflänsar
 • Levereras i flera sektioner för att underlätta installation
 • Köldmedie-läckagedetektor: Enhetsmonterad givare (inte kompatibel med frekvensvariatorn 19XRV)
Dokument

Kan kanske intressera