Skip to main content
case-study-london-healthcare-centre-h case-study-london-healthcare-centre-c

Vårdcentral I London

Värmepumpar från carrier förser vårdcentral i london med hållbar värmedrift

Ett positivt steg mot minskade koldioxidutsläpp

Två Carrier AquaSnap® -värmepumpar tillhandahåller hållbar värme, hetvatten och kyla åt en vårdcentral i London.

Vårdcentralen renoverades 2022 för att få en mer hållbar värmedrift. Arbetena ingick i ett samhällsinvesteringsprojekt som syftade till att öka antalet hållbara bostäder och hjälpa området att ta ett positivt steg i riktning mot minskade koldioxidutsläpp.

En AquaSnap® 30RQV luftkyld vätskekylare med växelriktare och reversibel luft-vattenvärmepump och en AquaSnap® 61AF monoblock luftvattenvärmepump för höga temperaturer med inbyggd pumpmodul förser vårdcentralen med effektiv värme och hetvatten.

Vårdcentralen spelar en viktig roll i det lokala samhället som nav för medicinsk och psykologisk hjälp, recept till patienter, kommunal omvårdnad, mental hälsovård, stöd till mödrar och spädbarn samt utbildning av medicinstudenter.

Vårdcentralen renoverades 2022 för att få en mer hållbar värmedrift och ta ett positivt steg mot minskade koldioxidutsläpp.

Tyst och energisnål

AquaSnap® 30RQV använder teknik för variabelt varvtal vilket gör att enheten kan anpassa sin uteffekt utifrån behoven så att den kan upprätthålla en konstant temperatur samtidigt som den förbrukar mindre energi än vårdcentralens tidigare värmekälla.

AquaSnap® 61AF är optimerad för värmedrift och tillhandahåller hetvattentemperaturer på upp till 65 °C.

Det lilla utrymmesbehovet och den låga höjden gör att enheten passar in i alla arkitektoniska stilar.

Båda AquaSnap® -enheterna har en låg bullernivå och låg vibration. AquaSnap® 30RQV är utrustad med en dubbelrotationskompressor med låg bullernivå och växelriktare, medan AquaSnap® 61AF är utrustad med scrollkompressorer med låg bullernivå.

En låg bullernivå är viktig för den särskilda byggnads- och konstruktionsteknik som används inom hälsovård i enlighet med kraven i HTM 08-01 för sjukhusakustik.

De här enheterna är mycket effektiva och stödjer vårdcentralens hållbarhetsmål, energibehov, kostnadstryck och behov av komfort.