Skip to main content
carrier-case-study-tui-cruises-ship_h

TUI Cruises - marin applikation

Experterna på Carrier Marine and Offshore bytte ut två vätskekylare och installerade en anpassad styrenhet för vätskekylaranläggningen. Detta ledde till en genomsnittlig energibesparing på 32 %.*
carrier-map-case-study-netherlands
account_circleKund TUI Cruises
roomInstallationsplats kryssningsfartyget Mein Schiff 1
todayDatum 2014
carrier-case-study-tui-cruises-centrifugal-chiller-19XR

Projektbeskrivning

TUI Cruises kryssningsfartyg Mein Schiff 1 har gått i passagerartrafik från Tyskland sedan 2009. När TUI nyligen ville uppgradera luftkonditioneringens kylaranläggning vände de sig till Carrier Marine and Offshore, vars huvudkontor ligger i Rotterdam i Nederländerna. Carrier kunde erbjuda två nya AquaEdge™-vätskekylare, skräddarsydda efter fartygets krav, tillsammans med en anpassad styrenhet för vätskekylaranläggningen. Utrustningen och systemet levererades, installerades och driftsattes smidigt av teamet från Carrier Marine and Offshore. Slutresultatet för TUI Cruises blev en genomsnittlig energibesparing för vätskekylaranläggningen på 32 %.*

Bakgrund

TUI Cruises stod inför en åldrande anläggning med fyra vätskekylare ombord på kryssningsfartyget Mein Schiff 1. De behövde en heltäckande, tillförlitlig lösning som kunde ge den önskade kylningen, underlätta underhållet, bevara redundansen och spara energi.

TUI vände sig till experterna på Carrier Marine and Offshore, vilka bytte ut två av de fyra vätskekylarna mot den senaste 19XR AquaEdge-tekniken, vardera med en effekt på 4,5 MW. Carrier installerade också variabel hastighet på kallvatten- och kylpumparna samt konstruerade en anpassad styrenhet till kylaranläggningen för att synkronisera vätskekylarna och pumphastigheterna optimalt. Slutligen installerade Carrier en internetbaserad i-Vu®-operatörspanel för att skapa intuitiv styrning, övervakning och datainsamling för hela systemet.


carrier-fallstudie tui kryssningsfartyg
De viktigaste fördelarna
 • Lägre bränsleförbrukning tack vare högre verkningsgrad hos vätskekylarna
 • Optimerad drift av anläggningen och dataspårning för prediktivt underhåll
 • Helhetslösning från Carriers experter, inklusive systemkonfiguration, installation och driftsättning
 • Pumpar med variabel hastighet ger ytterligare besparingar samtidigt som komforten hålls konstant för passagerarna
Tekniker
 • 2x 19XR AquaEdge™ centrifugalvätskekylare
 • Comfort Controller 6400
 • CHILLERVISOR System Manager III
 • Touch Pilot™ operatörspanel
 • Internetbaserad I-Vu®-operatörspanel
Utmaningar och lösningar

Projektet innebar ett antal särskilda utmaningar:

 • verkningsgraden - efter installationen förbrukar vätskekylaranläggningen i genomsnitt 32 % färre kWh, efter justeringar för variationer i havsvattentemperatur, utomhustemperatur och relativ luftfuktighet*;
 • redundant funktion - innan anläggningen uppgraderades behövde vanligen tre av de fyra vätskekylarna vara i drift för att upprätthålla kylningen. Efter uppgraderingen blir kylningen normalt tillräcklig med enbart de två nya vätskekylarna, så att de två gamla kylarna fungerar som reserv;
 • optimal styrning av vätskekylaranläggningen - med anpassad styrenhet för vätskekylaranläggningen och pumpar med variabel hastighet upprätthåller systemet komforten exakt och med minimal energiåtgång;
 • projektledning och konstruktionsstöd - Carrier vet hur man utformar och programmerar systemet, liksom hur man installerar och driftsätter det.
* Bygger på en jämförelse mellan den genomsnittliga kWh-förbrukning som loggats ombord på fartyget innan och efter att utrustningen installerades i november 2014. Justeringar har gjorts för att normalisera luft- och havsvattentemperaturen och luftfuktigheten.