Skip to main content
carrier-case-study-ground-source-heat-pump-h

Torkanläggning för hö

Carrier AquaForce ytjordvärmepumpar används på torkanläggning för premiumfoder för kapplöpningshästar
carrier-map-case-study-uk
account_circleCustomer Torkanläggning för hö
roomLocation Storbritannien
todayDate 2021
carrier-thoroughbred-heat-pump-project-b

Projektbeskrivning

Två högeffektiva Carrier-värmepumpar på 1,5 MW används för att torka lusern, ett premiumfoder som används av brittiska uppfödare och tränare av kapplöpningshästar. Systemet med ytjordvärmepumpar (GSHP) installerades av OMNI Heat and Power Ltd på en specialiserad gård nära Coventry.

Installationen på torkanläggningen genomfördes med stöd från initiativet för förnybar värme (Renewable Heat Incentive, RHI) och består av två Carrier AquaForce® 30XWHV skruvvärmepumpar med variabelt varvtal för vätskebaserade värmekällor. De används för att generera energi som utvinns från ett antal borrhål som får vatten från ett grundvattenmagasin under jorden. Värmepumparna från Carrier höjer vattentemperaturen från 0 °C från borrhålen till 35 °C när vattnet lämnar systemet. Det används sedan för att torka lusern jämnt och kontinuerligt.

Bakgrund

För att öka verkningsgraden ytterligare är värmepumparna utrustade med Carriers inverterstyrsystem med Greenspeed®-intelligens, som anpassar kompressorns varvtal till den aktuella lasten. Det optimerar prestandan, minskar energiförbrukningen, sänker koldioxidutsläppen och minimerar kundens driftkostnader.

AquaForce-värmepumparna är Carriers premiumlösning för kommersiella och industriella användningsområden som kräver högsta kvalitet och optimal prestanda, särskilt vid dellast. De levererar en utmärkt energiverkningsgrad, hög tillförlitlighet och låga ljudnivåer. De går också snabbt att installera och driftsätta på plats, vilket är en fördel för installatörerna.


carrier-case-study-completed-plant-room
DE VIKTIGASTE FÖRDELARNA
  • Minimerade driftkostnader
  • Optimerad prestanda
  • Lägre koldioxidutsläpp och energiförbrukning
TEKNISKA LÖSNINGAR
  • 2 st. Carrier AquaForce® 30XWHV skruvvärmepumpar med variabelt varvtal för vätskebaserade värmekällor
Utmaningar och lösningar

Projektet visar på Carriers förmåga att ta fram innovativa och effektiva lösningar som bidrar till företagets mål att minska kundernas koldioxidavtryck med mer än ett gigaton, en del av Carriers ESG-mål (miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning) som sträcker sig fram till 2030.

”Systemet från Carrier är ytterst effektivt och omvandlar jordenergin till användbar värme”, säger Bradley Martin, chef på OMNI Heat and Power Ltd. ”Vi hade ett nära samarbete med Carrier, som tillhandahöll teknisk support under hela projektet.”

”Vi tror att värmepumpar är en teknik som ligger i tiden”, säger Bradley Martin. ”De utnyttjar ’fri’ energi, vilket innebär lägre driftkostnader för slutanvändarna och minskade koldioxidutsläpp. Det är något som alla inblandade vinner på. Värmepumpar kommer utan tvekan att spela en avgörande roll i utfasningen av fossila bränslen i Storbritanniens infrastruktur för värme.”