Skip to main content
station-d-epuration-d-orleans-la-source-h

Reningsverk I Orléans-La-Source

En högpresterande värmepump för grönare fjärrvärme i staden Orléans
logo-orleans-metropole-fr
account_circleCustomer Reningsverk i Orléans-La-Source
roomLocation Orléans-La-Source (45), Frankrike
calendar_todayDate 2023
1-project

Projektbeskrivning

Som ett led i energiomställningen har staden Orléans valt att välja grön energi för att sänka sina koldioxidutsläpp och spara energi.

För att genomföra detta har staden Orléans och företaget Dalkia, ett dotterbolag inom EDF-koncernen tagit hjälp av expertkunnandet hos konstruktören och installatören ClimatelecThermique & Industrie och av innovativa lösningar från Carrier.

Projektet bestod i att återvinna energin i avloppsvattnet i reningsverket i Orléans-La-Source, och använda denna energi i fjärrvärmenätet som förlängts med 2,5 km. En högpresterande värmepump från Carrier återvinner värmen i avloppsvattnet och överför den till fjärrvärmenätet där den höjer temperaturen, som ett komplement till uppvärmning genom ved och gas.

Utmaningar och lösningar

Ett unikt system för återvinning av gråvatten för ekologisk och ekonomisk uppvärmning.

I reningsverket i Orléans-La-Source renas 1,6 miljoner m3 vatten innan det släpps ut i Loire. Vattnet har en temperatur på 14/15 °C vilket är tillräckligt mycket energi för att kunna överföras till fjärrvärmenätet via en värmeväxlare.

Restvärmen från det renade vattnet återvinns genom en plattvärmeväxlare i kombination med den högpresterande värmepumpen Aquaforce® Puretec™ från Carrier. Vattnet som avgett energin släpps sedan ut i ett parallellt system och vidare ut i Loire.


defis-et-solutions
FÖRDELAR
  • Låg energiförbrukning
  • Hög tillförlitlighet
  • Säker konstruktion
  • Snabb och enkel installation
  • Mycket låg ljudnivå under drift
  • Miljövänlig hållbar lösning som sänker koldioxidutsläppen
TEKNIK
  • Installation av en skruvvärmepump med fast varvtal för höga temperaturer Aquaforce® Puretec™ 30XWHPZE
Resultat

13 bostadshus eller 310 lägenheter i området Clos de Lorette à Olivet, några byggnader som hör till Orléans universitet samt Château de la Source och andra byggnader uppvärms delvis av den återvunna energin från avloppsvattnet i reningsverket och inte minst reningsverkets kontorsbyggnader och delar av slamhanteringen.

Projektet innebär även att de som är anslutna till det nya systemet kan sänka sina kostnader genom att vara mindre beroende av fluktuerande priser på fossila bränslen och sänka sina koldioxidutsläpp.