Skip to main content
carrier-project-profile-carbon-footprint-reduction-h

Minskning Av Koldioxidavtryck

Renoveringslösning för köldmedium och styrenhet minskar koldioxidavtrycket betydligt

Vår kunds behov

Vår kund är en stor internationell läkemedelskoncern med säte i Frankrike som specialiserat sig på forskning, tillverkning, utveckling och försäljning av läkemedelsprodukter och även på tillhandahållande av sjukvårdstjänster.

Vårt 20-åriga samarbete bygger på förtroende, vilket bekräftas av vårt BluEdge-serviceavtal Enhance omfattande 11 vätskekylare som anpassats till kundens industrianläggning i norra Frankrike.

Den här internationella läkemedelskoncernen strävar efter att minska sin miljöpåverkan och har därför startat ett ambitiöst program för noll koldioxidutsläpp vars mål är att nå netto-noll när det gäller utsläpp av växthusgaser.

Under avtalsperioden upptäckte kunden en köldmedieläcka (R134a) i en av sina 30XW vattenkylda skruvkylaggregat. Eftersom alla våra tidigare åtgärder framgångsrikt levt upp till kundens förväntningar var det naturligt för kunden att fråga oss efter en lösning.

För det första föreslog vi vår renoveringslösning för köldmedium för att minska kundens koldioxidavtryck och säkerställa efterlevnad av de olika bestämmelserna och deras hållbarhetsengagemang.

Vi gav dem även rådet att uppgradera enhetens gamla styrenhetslösning med vår senaste generations SmartVu-styrenhet. Den här lösningen, som använder R513A-köldmedium och en toppmodern styrenhetsversion, halverade utsläppen av växthusgaser.

Vilka är fördelarna med vår renoveringslösning för köldmedium och styrenheter?

  • Den hjälper till att bevara miljön och att uppfylla policyn för miljö, hälsa och säkerhet: faktum är att ett köldmedium med en låg GWP (global växthuseffekt) möjliggör mindre miljöpåverkan.
  • Kunden kan känna sig trygg eftersom hen kan förutse osäkerheten gällande framtida tillgänglighet och pris för originalköldmediet till följd av miljölagstiftning (om f-gaser).
  • Den spar pengar genom att förutse införandet av nya skatter baserade på CO2 e*. Det här kan också påverka genom att minska antalet inspektioner och läckdetekteringar.

Europeiska kommissionen har antagit ett antal förslag som stöds av REPowerEU och Fit for 55, för att EU:s klimat-, energi-, transportoch skattepolitik ska vara redo att nå en utsläppsminskning av växthusgaser på minst 55 % fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer.

*Koldioxidekvivalent

Projektet

Vår lösning gjorde att kunden kunde behålla sin 30XW-vätskeskylare genom att låta byta ut köldmediet och enhetens styrenheter. Den har också bidragit till att minska koldioxidavtrycket och att uppfylla de europeiska bestämmelserna.

Tack vare vår tillförlitliga support kunde vår kund dra nytta av:

  • Kontinuiteten hos utrustningens verkningsgrad och kyleffekt.
  • En helhetslösning som omfattar ett paket med alla komponenter, dokumentation för spårbarhet och implementering genom vårt serviceteam.
  • En toppmodern lösning med vår senaste generations SmartVu-styrenhet.
  • Säkerställd kontinuitet och säkerhet i sin verksamhet.
  • Åtkomst till utbytesdelar, vid behov.
  • En minskning av företagets koldioxidavtryck tack vare köldmediet R513A som har en global växthuseffekt på 631 (hälften av originalköldmediets).