Skip to main content
melia-castilla-case-study-h

Hotel Meliá Castilla resa mot att minska koldioxidutsläppen

carrier-mapa-casos-practicos-espana-madrid
account_circleCliente Hotel Meliá Castilla
roomUbicación Madrid
todayFecha 2023

Projektbeskrivning

Hotel Meliá Castilla ligger i Madrids finansdistrikt och är ett av stadens mest legendariska hotell, med ytor på över 70 000 m2 och hela 909 rum. Detta stadshotell är välbelagt året om. Det betyder att hotellets energikrav är mycket höga, främst till följd av värme- och kyldriften.

För ett par år sedan drog ledningen igång ett projekt där man bytte ut värmeinstallationerna, med fokus på hållbarhet samt en minskning av energiförbrukningen och CO2 -utsläppen i miljön. Tack vare detta skulle de även kunna minska relaterade driftskostnader.

Efter att ha definierat hotellets hållbarhetsmål och analyserat diverse potentiella energibesparingsområden, planerades projektet i olika etapper för att se till att hotellet inte behövde stänga under arbetets gång.

Maximal årsverkningsgrad

I projektets första etapp byttes de befintliga vatten/vatten-kylenheterna, vilka används för kyldrift, ut mot andra liknande enheter som erbjuder bättre årsenergieffektivitet.

De valda enheterna var utrustade med skruvkompressorer med ventiler för variabel kapacitet, vilka används för att justera kyleffekten exakt efter installationens faktiska behov. Tack vare den kompakta designen kunde dessa enheter integreras i byggnaden utan större svårigheter.

Utöver detta var en av vätskekylarna även utrustad med en kondenserande värmeåtervinningsfunktion. Denna enhet, vars funktion utgör det första steget i kylproduktionsprocessen, gör att hotellets tappvarmvatten kan värmas upp till 50 °C, vilket reducerar verksamhetens energiförbrukning tack vare de befintliga pannorna.

Denna konfiguration ger en stabil och kontrollerad källa till varmvatten och ett basbehov av kallvatten, vilket ökar systemets totala effektivitet.

melia-castilla-case-study-1

melia-castilla-case-study-2

61XWH, den viktigaste komponenten för att minska koldioxidutsläppen i en hotellinstallation

Under projektets nästa etapp introducerades en värmepump med kapacitet att producera vatten i höga temperaturer för att minska bränsleförbrukningen vid produktionen av tappvarmvatten.

Denna värmeåtervinningsenhet är dimensionerad efter installationens grundläggande värmebehov, och installeras parallellt med resten av enheterna för produktion av kallvatten. För att kunna utnyttja denna utrustning optimalt är det viktigt att det finns ett simultant behov av kyldrift och värmedrift under en längre tid.

melia-castilla-case-study-3

Några av de viktigaste aspekterna att ha i åtanke vid utformningen av en sådan här värmeåtervinningslösning med dedikerade vatten/ vatten-enheter är placeringen av den nya produktionsutrustningen, en bedömning av el- och hydraulanslutningar till den befintliga kretsen, kontroll av den volym vatten som finns i installationen och därefter integreringen av enheterna i det befintliga styrsystemet, om sådant finns.