Skip to main content
carrier-case-study-hilton-hotel-air-cooled-chiller-installation-by-helicopter-1_h

Hilton Metropole - hotell

Carrier hjälper ett hotell i centrala London att snabbt och smidigt uppgradera sitt HVAC-system (värme, ventilation och luftkonditionering) med flygleverans av två nya Aquasnap®-vätskekylare
carrier-map-case-study-uk
account_circleKund Hilton Metropole Hotel
roomInstallationsplats London, Storbritannien
todayDatum 2014
carrier-case-study-hilton-hotel-air-cooled-chiller-installation-by-helicopter-2

Projektbeskrivning

Carrier samordnade leveransen av två nya vätskekylare till Hilton Metropole Hotel med hjälp av en särskild lasthelikopter för att snabbt kunna installera ersättningskylarna och ta dem i drift. Efter en detaljerad bedömning av eventuella hälso- och säkerhetsrisker, där det krävdes samordning av godkännanden för att flyga över centrala London, kunde företaget avveckla och transportera bort de två befintliga vätskekylarna från taket på byggnaden och ersätta dem med Carriers nya AquaSnap®-vätskekylare. Hela operationen kunde avslutas säkert på mindre än femton minuter.

Bakgrund

Ursprungsplanen var att använda en tung kran för att lyfta bort de två befintliga vätskekylarna med R22-köldmedium från taket på Hilton Metropole Hotel och ersätta dem med två nya, högeffektiva Carrier AquaSnap-enheter, med en sammanlagd kyleffekt på strax över 1 MW. Den ursprungliga planen skulle krävt att man stängde av Edgware Road, ett huvudstråk in mot hjärtat av London. Carrier avtalade med Helirig och deras schweiziska helikopterpartner om att lyfta den gamla anläggningen från hotellets tak och sätta dit de nya vätskekylarna i stället. Les Cordery, anläggningschef på Hilton Metropole Hotel, kommenterar: "Det var en fröjd att se hur snabbt och professionellt Carrier utförde installationen, och det utan att behöva blockera trafiken eller störa de kringboende.. Vi hade förberett oss på att projektet skulle ta flera månader [...]. Men Carriers innovativa tänkande och skickliga sätt att leda projektet gav en idealisk lösning och ett oväntat snabbt resultat för hotellet."


carrier-fallstudie installation av luftkyld vätskekylare på hotell Hilton med helikopter 3
De viktigaste fördelarna
  • Snabb och säker borttransport av befintliga vätskekylare från byggnadens tak och leverans av nya vätskekylare dit
  • Minimal stilleståndstid för HVAC-anläggningen så att funktionen kunde upprätthållas för hotellets gäster, utan något inkomstbortfall
  • Inga ansökningar om att stänga av vägar eller tillstånd för tunga kranar på projektplatsen krävdes
  • Inga störningar av trafiken eller grannskapet i samband med leveransen och installationen
Tekniker
  • 2 x Carrier 30RB 522 AquaSnap® luftkylda vätskekylare
Utmaningar och lösningar

Projektet innebar ett antal särskilda utmaningar och med den lösning som togs fram fick man:

  • en smidig installation - inga avbrott av funktionen för hotellet;
  • innovativ, säker och snabb luftburen leverans - inga förseningar på grund av tillståndsprocessen för att stänga av vägar;
  • optimal säkerhet - inga säkerhetstekniska problem med bärigheten hos de kringliggande vägarna.