Skip to main content
data-center-interior-h

Datacentret Hos Orange Normandie

data-center-logo-orange
roomUbicación Val-de-Reuil (27), Frankrike
todayFecha Maj 2022
Projektbeskrivning

Datacentret hos Orange i franska Val-de-Reuil kombinerar avancerad infrastruktur och rigorösa säkerhetsprotokoll vilket säkerställer en pålitlig miljö och hög resiliens för lagring och behandling av data.

bluedge

Projektet innebar installation av ett variabelt högtryckssystem på 14 luftkylda vätskekylare AquaForce® 30XA 1002 med målet att sänka energiförbrukningen.

Det variabla högtryckssystemets uppgift är att reglera köldmediets kondenseringstemperatur i kondensorn för att anpassa det till utomhustemperaturen. Denna lösning gör det möjligt att sänka energiförbrukningen markant, förbättra prestanda och förhindra att maskindelar slits i förtid.

carrier-case-study-data-center-1

Bakgrund

Datacentret hos Orange ville sänka energiförbrukningen och samtidigt minska sin miljöpåverkan. För att förverkliga detta kontaktades Carrier BluEdge för att optimera utrustningen och sänka kostnaderna för korrekt drift av maskinerna.

Carrier BluEdge engagerade sig och erbjöd innovativa lösningar och specialistkompetens för att hjälpa Orange att lösa utmaningarna på ett pålitligt sätt.

Utmaningar och lösningar

En av utmaningarna var att slutföra uppdragen på plats innan årsslutet 2022 så att statliga energieffektiviseringsbidrag kunde utnyttjas. Tidsbegränsningen krävde en minutiös planering, effektiv samordning av teamen och noggrant genomförande av arbetena.

Dessutom gällde det att få installationen av de 14 luftkylda vätskekylarna AquaForce® 30XA 1002 godkänd enligt kraven i tryckkärlsdirektivet för att säkerställa säkerheten hos de installerade maskinerna.

Uthålligheten och expertkunnandet hos vårt team spelade en avgörande roll för projektets framgång. De tekniska fördelarna med vår lösning bidrog till att företaget fattade beslutet att lita på utrustningen från Carrier.

carrier-case-study-data-center-2

FÖRDELAR
  • Fullständig finansiering inom ramen för statliga energieffektiviseringsbidrag
  • Uppgraderad styrning från föråldrade styrenheter och program
  • Optimerad styrning/maskinstyrning
  • Bättre verkningsgrad hos aggregaten vid låg och medelhög last
  • Förbättrad ljudnivå
TEKNIK
  • Installation av ett variabelt högtryckssystem på 14 luftkylda vätskekylare AquaForce® 30XA 1002