Skip to main content
111-buckingham-palace-road-h

Buckingham Palace Road

111 Buckingham Palace Road får vätskekylare på 2,4 MW från Carrier vid uppgradering av luftkonditioneringen
carrier-map-case-study-uk
account_circleCustomer Buckingham Palace Road
roomLocation London, Storbritannien
todayDate 2022
crane-lift-of-carrier-chiller

Projektbeskrivning

En omfattande renovering av den ikoniska byggnaden 111 Buckingham Palace Road, belägen nära Buckingham Palace och Victoria Station i London, innefattar ett nytt luftkonditioneringssystem med högeffektiva skruvkylaggregat från Carrier

Hyresgästerna i detta landmärke får nu ett optimalt inomhusklimat tack vare två Carrier AquaForce® 30XBE luftkylda vätskekylare, installerade av Leonari Ltd på uppdrag av Savills rådgivningsavdelning.

Vätskekylarna levererar en kyleffekt på totalt 2,4 MW och är utrustade med fläktmotorer med variabelt varvtal för att minimera bullernivån och maximera energibesparingen. Det ger en säsongsköldfaktor (SEER) på upp till 4,6 för kyldrift.

Bakgrund

För att lyfta kylarna behövdes en 450-tonskran. Eftersom Buckingham Palace Road är en gata med mycket liv och rörelse gjordes lyftningen på helgen så att gatan kunde stängas av i mindre än en dag. Verksamheten i byggnaden pågick som vanligt under projektets gång, vilket krävde att man tog extra hänsyn till hyresgästernas behov.
DE VIKTIGASTE FÖRDELARNA
  • Utmärkt inomhuskomfort
  • Minimerad bullernivå och maximerad energibesparing
TEKNISKA LÖSNINGAR
  • 2 st. Carrier AquaForce® 30XBE luftkylda vätskekylare
Utmaningar och lösningar

”Vi behövde en väldigt kompakt lösning med specifika mått och en övre viktgräns”, säger Stathis Londos, grundare av och vd för byggföretaget Leonari Ltd. ”Kunden ville också ha en hög energiverkningsgrad som skulle ligga i linje med deras höga standarder för miljöprestanda. Vi tittade på flera olika lösningar, och lösningen från Carrier var den enda som uppfyllde alla krav. Vi kände också till Carriers teknik och system väl – de är beprövade och kända för sin tillförlitlighet.”

Han tillägger: ”Carriers team var ett stort stöd under hela projektet. Eftersom byggnaden är så känslig krävdes det noggrann planering under en lång period, och det fanns inget utrymme för misstag. Carrier var involverade i planeringsprocessen under de ett år långa förberedelserna och blev en del av vårt team.”

Evangelos Rodis, design- och projektansvarig samt chef på Savills Engineering & Design Consultancy, säger: ”Det lyckade resultatet är ett bevis på det nära samarbetet mellan alla parter i projektet. Från den inledande konsultationen med intressenter och hyresgäster till utformning, installation och driftsättning genomfördes projektet enligt högsta standard. Det är avgörande att ett sådant här projekt genomförs med minimal påverkan på verksamheten i byggnaden, och det var möjligt tack vare extremt noggrann planering och ett gott samarbete. Det är härligt att se det nya systemet i drift. Det ger hyresgästerna i byggnaden ett bra inomhusklimat och högsta komfort.”