Skip to main content
carrier-case-study-crashed-ice-event-ice-track-at-night_h

Red Bull Crashed Ice

Carrier Rental Systems levererade högeffektskylare och avfrostningspannor till isbanan för utförsåkning vid tävlingen Red Bull Crashed Ice i Belfast.
carrier-map-case-study-uk
account_circleKund AST Eistechnik
roomInstallationsplats Belfast, Storbritannien
todayDatum 2015
carrier-case-study-crashed-ice-event-air-cooled-chiller-30RB

Projektbeskrivning

Carrier Rental Systems, som är ett av Storbritanniens ledande specialistföretag inom tillfällig kylning och uppvärmning, levererade fyra luftkylda vätskekylare av typen AquaSnap® 30RB 402 till den historiska platsen Stormont i Belfast, Nordirland. Där byggde man en brant lutande isbana på trapporna framför parlamentsbyggnaden. Carriers arbetslag arbetade i nära samverkan med den österrikiska isbanespecialisten AST Eistechnik GmbH, som konstruerade, levererade och driftsatte kylrörssystemet och ansvarade för att anlägga och underhålla isbanan.

Tack vare Carriers erfarenhet som leverantör av kyla och värme med höga kravspecifikationer för utomhusevenemang, kunde man klara den snäva tidstabellen för installation och avveckling. Projektet blev en stor framgång.

Bakgrund

Utförstävlingen på isbana, beskriven som en av världens snabbaste sporter, var en av fyra Red Bull Crashed Ice-tävlingar som anordnades under året. Från AquaSnap®-vätskekylarna, med en sammanlagd kyleffekt på 1,6 MW, pumpades en 40:60-blandning av glykol och vatten med temperaturen -10 °C runt genom AST Eistechniks "Skateway"-system, en flexibel matta av kylrör över banans hela längd.

Efter att kylarna anslutits och driftsatts spolades vatten på den kalla ytan. Det tog 10 dagar att skapa ett drygt 11 cm tjockt isskikt utmed hela den 430 meter långa banan. Utöver vätskekylarna levererade Carrier Rental Systems även två hetvattenpannor på vardera 400 kW för att ge 45-gradigt hetvatten till att smälta isbanan när tredagarstävlingen var över.

Simon Ward, Carrier Rental Systems chef för nationella evenemang, konstaterar: "Det blev ett fantastiskt arrangemang som väckte stort intresse både lokalt och internationellt. Där ingick även en skickligt utförd, tillfällig kylning i spektakulär miljö, för att inte nämna det lika viktiga exemplet på tillfällig uppvärmning." Han fortsätter: "När banan väl frusit till har isen en betydande termisk tröghet, så avvecklingen krävde att man anslöt hetvattenpannor. Värmeenergin som flöt genom "Skateway"-banans rörsystem fick isen att försvinna på bara två dagar."

Utöver vätskekylare och pannor levererade Carrier Rental Systems även externa pumpar, bufferttankar, flänsar, adaptrar och 300 m flexibel slang till projektet.


carrier-fallstudie tävlingen crashed ice på isbana
Vad Carrier borgar för
  • Carriers vätskekylare tillhandahåller kritisk kylning under hela den uppmärksammade tävlingen.
  • Carrier Rental Systems expertkunnande inom logistik och projektplanering gör att man klarar kraven på snäva tidsramar.
  • Carriers erbjudande inom området kyla och värme uppfyller alla termiska krav.
  • Carrier Rental Systems erfarenhet av driften av utomhusskridskobanor ger heltäckande säkerhet för entreprenören och slutanvändaren.
Tekniker
  • 4 x AquaSnap® 30RB 402 luftkylda vätskekylare med Greenspeed®-intelligens
  • 2 x pannor à 400 kW
  • Hjälputrustning: externa pumpar, bufferttankar, flänsar, adaptrar och 300 m flexibel slang
Utmaningar och lösningar

Projektet innebar ett antal särskilda utmaningar:

  • Logistiken på plats innebar en utmaning, med begränsat utrymme för vätskekylare och tillhörande utrustning. Carriers expertkunskaper gjorde att man kunde leverera och placera utrustningen med hög precision utmed och under den förhöjda banan så att rördragningen förkortades och följde banans form.
  • Projektet hade snäva tidsramar för leverans och driftsättning. Carriers projektledning och logistikkunnande gjorde att man kunde hålla tidtabellen och budgetmålen.
  • Kraven på kyldriften för utomhusbanan var höga på grund av isytans storlek och variationerna i omgivningsförhållandena. Tack vare Carriers expertkunskaper inom kylning kunde man beräkna effektbehovet noga och tillgodose det med pålitliga vätskekylare med höga prestanda.