Skip to main content
carrier-case-study-switzerland-district-heating-building_h

Alpiq Intec - fjärrvärme

Carriers vätskekylare med nästa generations köldmedium för fjärrvärmedrift i Schweiz.
carrier-map-case-study-switzerland
account_circleKund Alpiq Intec
roomInstallationsplats Genève, Schweiz
todayDatum 2015
carrier-case-study-switzerland-district-heating-water-heat-pump-30XW-installation

Projektbeskrivning

Carrier har passerat en ny milstolpe med Europas första fjärrvärmeprojekt som bygger på AquaForce® skruvvärmepumpar för vatten/vatten där man använder ett köldmedium med låg global uppvärmningspotential (GWP), nämligen R-1234ze(E), en fluorväteolefin (HFO - hydrofluoroolefin) med en GWP lägre än 1*. Med företagets PUREtec-köldmedier som har en GWP nära noll är Carrier i färd med att konstruera nästa generations system för värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC) - med minimal miljöpåverkan och full kompatibilitet med de nya förordningar som nu är på väg i Europa.

ALPIQ väljer produkter från Carrier som kombinerar den verkningsrad, höga vattentemperatur och nivå av energieffektivitet och kontrollerade koldioxidutsläpp som detta unika projekt kräver.

Bakgrund

Det ambitiösa projektet med värmeåtervinning för fjärrvärme i Plan-les-Ouates, lett av CADZIPLO, är en del av ett industriellt hållbarhetsprogram inom staden Genève i Schweiz. Syftet är att visa hur projekt som finansieras genom offentlig-privat samverkan kan hitta den rätta balansen mellan stadsutveckling och energiförbrukning.

Som en del av den första etappen i fastighetsprojektet med energiåtervinning samlas spillvärme från en datorhall på platsen in och återanvänds till uppvärmning av lokala kontor och andra byggnader.

Under den andra etappen förväntas den utökade anläggningen ge fjärrvärme åt 3 000 lägenheter inom ett planerat bostadsområde.

Walter Meier, Carriers fristående leverantör i Schweiz, har i nära samarbete med CADZIPLO utformat en lösning som både uppfyller de specifika projektkraven och motsvarar de nya kraven i den schweiziska förordningen ORRChim och den europeiska köldmedieförordningen.

Med en lösning som bygger på PUREtec, Carriers nya generation av HFO-köldmedier med låg global uppvärmningspotential, var det möjligt att ta sig an båda utmaningarna.


carrier-fallstudie fjärrvärme i schweiz med vattenvärmepump 30XW
De viktigaste fördelarna
  • En lösning som är långsiktigt kompatibel med den nya köldmedieförordningen i Europa
  • Hög effekt: upp till 2,5 megawatt
  • Energieffektivitet genom att spillvärme från datorhallar används som värmekälla
  • Uppvärmningstemperatur upp till 65 °C
  • Begränsad effekt på den globala uppvärmningen tack vare en global uppvärmningspotential lägre än 1*
Tekniker
  • 2 x AquaForce® 30XW skruvvärmepumpar för vatten/vatten med PUREtec-köldmedium
Utmaningar och lösningar

Carrier löste projektets särskilda utmaningar genom att:

  • uppfylla de strikta, schweiziska köldmedieförordningarna med Carriers nya generation av köldmedier med låg global uppvärmningspotential, HFO (fluorväteolefiner);
  • kombinera lägre global uppvärmningspotential och hög verkningsgrad med en värmeeffekt på 2,5 megawatt;
  • göra det möjligt att samla in och återanvända energi från datacentraler som fjärrvärmekälla tack vare det stora driftomfånget hos AquaForce-värmepumparna med PUREtec-köldmedium: upp till 65 °C.