Skip to main content
tall-mountains-covered-in-snow_h tall-mountains-covered-in-snow_1x1

EU:s f-gasförordning

Översynen 2014 av förordningen innebar förbud för viss utrustning som utnyttjar HFC och ett utfasningsschema för de HFC-köldmedier som redan finns på den europeiska marknaden.
carrier-traffic-light-green-3D_sm
Förbud mot utrustning
Förbud mot utrustning riktar in sig på kylapplikationer och luft/luft-konditioneringsaggregat (för bostäder) med mycket låg kapacitet. Det finns inga specifika förbud mot vätskekylare eller hetvattensvärmepumpar med köldmedium R-134a, R-407C eller R-410A.
downward-trend-3D_sm
Utfasning
Utfasningen sker stegvis, genom att de mängder HFC-köldmedium som redan finns på marknaden gradvis minskas genom kvottilldelning från EU-kommissionen till bulkproducenter och bulkimportörer av fluorerade kolväten (HFC) och till importörer av HFC-köldmedier som redan är förladdade i fyllningsfri utrustning. Som en följd av utfasningen kommer HFC-användningen att gå ner drastiskt till 2030.

Krav

För att förhindra utsläpp (bygger främst på förordningen 2006)
  • Utsläppsprevention och läckagekontroll (art. 2-6)
  • Kontroll av biprodukter (art. 7)
  • Sluthantering av produkter och utrustning (art. 8-9)
  • Utbildning och kvalifikationer (art. 10)
  • Information för användare (art. 12)
För att där så är möjligt minska användningen av f-gas med högre global uppvärmningspotential
  • Utbildning och kvalifikationer (art. 10)
  • Begränsningar för nya applikationer (art. 11)
  • Begränsningar för användning (art. 13)
  • Utfasning av HFC-användning (art. 14 och följande)