Skip to main content
city-and-nature_c city-and-nature_sq

EU:s ekodesignförordning

Ekodesign är ett förhållningssätt till produktdesign som uppmuntrar tillverkarna att ta hänsyn till produktens miljöpåverkan över hela dess livscykel.

Inom EU har man tagit fram Ekodesignförordningen för att sänka energiförbrukningen i utrustning i byggnader, bland annat när det gäller belysning, IT, vattenburna värmesystem och HVAC (värme, ventilation och luftkonditionering). Carrier arbetar för att begränsa miljöpåverkan från sina produkter och lösningar och för att minska energiförbrukningen.
Carrier, i linje med målen för EU:s klimat- och energipaket till 2030
carrier-ecodesign-in-line-with-targets-40-42

40-42.5%

NYA ENERGIEFFEKTI- VITETSMÅL 2030 FÖR SLUTLIG OCH PRIMÄR ENERGIFÖRBRUKNING

carrier-ecodesign-in-line-with-targets-50

55%

MINSKA UTSLÄPPEN AV VÄXTHUSGASER TILL 2030

carrier-ecodesign-in-line-with-targets-45

45%

NYA MÅL FÖR FÖRNYBAR ENERGI FÖR 2030

Nya mätmetoder eftersom den årstidsberoende verkningsgraden har betydelse
EER och COP är värden som tillhör det förflutna genom att endast utgå från mätningar vid en enstaka punkt och vid full termisk belastning. Att uppfylla kraven i ekodesignförordningen kräver därför att man använder nya, mer meningsfulla mätmetoder som tar hänsyn till verkningsgradens årstidsvariationer. De nya mätmetoderna säkerställer en exakt utvärdering av mängden energi som faktiskt omsätts i vätskekylarna och värmepumparna genom att inkludera årstidsvariationerna i mätningarna.
carrier icon eer cop förbjudna
carrier grön nedåtpil ritning
carrier icon ekodesign sepr
SEPR

Årstidsberoende energiprestanda

För vätskekylare i applikationer med industriell processkyla.
carrier icon ekodesign seer
SEER

Säsongsköldfaktor

För vätskekylare i applikationer med hemkyldrift
carrier icon ekodesign scop
SCOP

Säsongsprestanda

För applikationer med rumsvärme

carrier grön nedåtpil ritning

 
ηs,c (Etas,c)
ηs,h (Etas,h)

Ny mätning uttryckt som primärenergi för att jämföra energiverkningsgraden hos produkter som utnyttjar olika energikällor.

Krav på extra hög verkningsgrad gäller med de nya förordningarna

FÖRORDNING 1253/2014
 • Ventilationsenheter utrustade med filter, utrustning för energiåtervinning och motorer
FÖRORDNING 2016/2281
 • Vätskekylare på upp till 2 000 kW som används i applikationer med luftkonditionering för hemkyldrift
 • Vätskekylare för industriell processkyla (hög temperatur) upp till 2 000 kW
 • Luftkonditioneringsaggregat, enheter för takinstallation och med variabelt kylmedelsflöde (VRF)
FÖRORDNING 2015/1095
 • Vätskekylare för industriell processkyla med negativ utgående köldbärartemperatur.
FÖRORDNING 813/2013
 • Värmepumpar för luft/vatten och vatten/vatten upp till 400 kW
 • Värmepumpar upp till 70 kW måste också vara försedda med energimärkning
Carriers lösningar uppfyller redan kraven

Carriers kylare, värmepumpar och luftbehandlingsaggregat är redan anpassade till kraven på energiverkningsgrad EU:s ekodesignförordning. Hämta våra ekodesign-manualer på vår särskilda ekodesign-webbplats.

Hämta ekodesign-manualer

Luftbehandlingsaggregat: allmän produktförbättring

carrier-icon-energy-efficiency
VERKNINGSGRAD / SPECIFIK FLÄKTEFFEKT
 • En fläktenhet med högre energiverkningsgrad (mindre absorberad energi per m3 behandlad luft): högre fläktverkningsgrad, lägre interna tryckfall.
carrier-icon-energy-recovery-green
ENERGIÅTERVINNING
 • Effektivare värmeåtervinning, lägre tryckfall
carrier-icon-indoor-air-quality-green
KVALITET PÅ INOMHUSLUFT
 • Bättre filtrering för bättre luftkvalitet och energiverkningsgrad
carrier-icon-information
INFORMATION
 • Utökad produktinformation
carrier-ecodesign-energy-label_sm
Energimärkning
EU:s energimärkningsförordning 811/2013 klassificerar också värmepumpar på upp till 70 kW från G till A++, beroende på deras energiverkningsgrad. Från och med september 2019 försvinner klasserna E, F och G. De mest energieffektiva produkterna kommer att märkas med den nya klassen A+++.