Skip to main content
carrier-vence-climate-control-systems-center carrier-vence-climate-control-systems-center_sq

Kompetenscentrumet i Vence

Styrkan hos kompetenscentrumet i Vence ligger i den djupa tekniska expertis man besitter om styrenheter, automation och digitala lösningar som Sakernas internet (IoT) och därtill anslutna tjänster, tillsammans med djupgående kunskap om HVAC-applikationer.

Viktiga verksamheter: utveckla anpassade styrningslösningar och smarta tjänster för HVAC-system och maskinrum

carrier-service-technician-controls-monitoring
ANSLUTNA TJÄNSTER OCH ENERGIMÄTNING

Våra ingenjörer fokuserar på att utveckla och erbjuda tekniskt stöd för smarta energitjänster.Teamet ansvarar för övervakning av lösningar med mer än 2 500 anslutna utrustningsenheter.

När det nu ställs allt högre krav på energieffektiva byggnader, kan vi erbjuda lösningar som hjälper kunderna att öka verkningsgraden hos sina HVAC-system.

HVAC-system står för cirka 40 % av en byggnads energiförbrukning*. För att det ska gå att uppnå energieffektivitetsmålet på ≥ 27 % till år 2030 uppmuntrar EU:s förordningar att man bland annat installerar styr- och övervakningssystem i byggnader.
*U.S.Department of Energy Buildings Energy Data Book, 2015.

carrier-london-in-winter_sq
MASKINRUM OCH LAGRING AV VÄRMEENERGI

Vi erbjuder tekniskt stöd under design- och konstruktionsfasen för maskinrum och projekt med lagring av värmeenergi.Vårt praktiska kunnande är unikt och väl beprövat, med grundliga kunskaper inom både kyla/värme och automation.

Genom att lagra värmeenergin under natten och frigöra den under dagen gör denna banbrytande lösning det möjligt att använda elen när den är som billigast och undvika topparna. Genom att sprida ut produktionen av värmeenergi över hela dygnet kan lagring av värmeenergi (TES) sänka kylarnas effekt med 30-70 %.

Som 100 % kompatibel med smarta elnät lämpar den sig för HVAC-system där toppbehovet för kylning överstiger ca 500 kW. Våra ingenjörer optimerar konstruktionen och anpassar den hydrauliska layouten och driften hos din installation för varje applikation.

carrier-hand-on-screen
TESTPLATTFORM
På kompetenscentrumet i Vence finns flera testplattformar som har utformats särskilt för utveckling av innovativa lösningar till HVAC-system. Simuleringarna utförs under verkliga driftsbetingelser så att våra ingenjörer kan kontrollera styrsystemens verkningsgrad.
carrier-handshake
FOU-FÖRBINDELSER
På kompetenscentrumet i Vence samarbetar man nära med Europas ledande universitet och tekniska FoU-centrum. Vår team deltar ofta i större europeiska forsknings- och innovationsprojekt.

+2 500

Ansluten utrustning

+500

Plant room systems

Dokument