Prestandavärden EUROVENT Godkänd av Eurovent Certification, den europeiska referensmärkningen för energiprestanda hos luftkonditionerings- och kylutrustning
Kvalitetshanteringssystem ISO 9001:2015 Godkänd av Lloyd's Register
DESP 2014/68/UE Godkänd av LRQA
Miljöledningssystem ISO 14001:2015 Godkänd av Lloyd's Register
Kvalitetssystem och fall för fall Marin applikation Godkänd av Lloyd's Register, Det Norske Veritas (DNV) och Germanisher Lloyd's (GL)
Prestanda för luftkylning och vattenkylning AHRI Godkänd av AHRI, den amerikanska referensmärkningen för energiprestanda hos luftkonditionerings- och kylutrustning