Skip to main content

Carrier bekräftar sin strategi för köldmedier med låg global uppvärmningspotential i Europa

MONTLUEL, France -

Carrier bekräftar sin nya strategi för köldmedium i Europa genom att välja HFO-köldmedium med låg faktor för global uppvärmningspotential (GWP) för majoriteten av företagets kommersiella produktapplikationer för värmedrift, ventilation och luftkonditionering (HVAC). Carrier som är världsledande inom högteknologisk värmedrift, luftkonditionering och kyllösningar är en del av Carrier, en globalt ledande leverantör av innovativa tekniker för luftkonditionering, kylning, brandskydd, säkerhet och byggnadsautomation.

Carrier strävar efter att leverera lösningar som är hållbara för miljön och som efterlever den Europeiska unionens f-gasförordning. Utöver att bekräfta steget mot köldmedium med låg global uppvärmningspotential har Carrier i Europa åstadkommit en signifikant minskning av köldmediefyllning i sina produkter med upp till 50 % under de senaste fem åren. Carrier har arbetat med att välja den bästa ersättare för HFC R-134a i skruvkylagreggat och centrifugalvätskekylare, samt HFC R-410A i scrollkylaggregat, värmepumpar och takmonterade enheter.

För skruvkylaggregat och värmepumpar byter Carrier HFC R-134a mot HFO R-1234ze. Med en GWP-faktor som är lägre än 1 påverkas R-1234ze(E) inte av begränsningar av Europeiska unionens f-gasförordning eller Kigaliändringen för Montrealprotokollet för fluorerad växthusgas enligt den femte utvärderingsrapporten från Förenta nationernas klimatpanel (IPCC). Den är en del av Carrier PUREtec™-familjen av långsiktiga köldmedielösningar. Carrier var först ut med att lansera den nyaste generationen av AquaForce®-vätskekylare med PUREtec™-köldmedium för tre år sedan. Vi fortsätter att växa med över 300 installerade enheter i Europa, Mellanöstern och Afrika, och med mer än 2 miljoner drifttimmar och den bevisade tillförlitlighet som är ett av Carriers kärnvärden. Produkterna i denna serie förbättrar produkteffektiviteten med i genomsnitt 10 %, vilket innebär att de redan har överskridit kraven för ekodesign 2021 och redan idag uppnår kraven för 2036 från Kigaliändringen.

Carrier väljer HFO R-1233zd(E) som sitt långsiktiga köldmedium för centrifugalvätskekylare. Med en GWP-faktor som är lägre än 1 påverkas det heller inte av f-gasförordningen. Carrier AquaEdge® 19DV är ett utmärkt exempel på en framgångsrik serie som använder detta köldmedium.

För kommersiella scrollkylaggregat och -värmepumpar är befintlig kompressorteknik för närvarande inte kompatibel med HFO-köldmedium med låg GWP-faktor. Några lösningar använder HFC-köldmedium med medelhög global uppvärmningspotential. Carrier utvecklar nu en fullständig serie bestående av produkter för kyl- och värmedrift som kommer att efterleva och överträffa effektivitetskraven för ekodesign 2021, samt använda HFC-köldmedium med medelhög GWP-faktor. Produktserierna förväntas lanseras inom snar framtid och har en optimerad energiverkningsgrad samtidigt som de har samma flexibla driftstemperatur som befintliga enheter som använder R-410A.

Carrier är ledande inom teknik för industrierna för värmedrift, ventilation och luftkonditionering med olika vätskekylarserier och strävar ständigt efter att utveckla långsiktiga lösningar med låg faktor för global och visar gång på gång sitt engagemang för hållbarhet.

carrier köldmediestrategi