Skip to main content

Carrier AquaSnap® luftkyld scrollkylarserie finns nu tillgänglig i R-32-version

MONTLUEL, France -

Carrier AquaSnap® kylaggregat med scrollkompressorer finns nu tillgänglig med köldmediet R-32, vilket förbättrar prestandan och minskar de direkta växthusgasutsläppen med upp till 77 % jämfört med den tidigare serien där köldmediet R-410A användes. Den innovativa luftkylda serien uppfyller kraven i EU:s förordning om utfasning av F-gas i HFC-köldmedium och Ecodesign-kraven för 2021. Carrier, som är världsledande inom högteknologiska lösningar för värmepumpar, luftkonditionering och andra kyllösningar, är en del av Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), en globalt ledande leverantör av innovativ teknik för värme, kyla, ventilation (HVAC) , brandskydd, säkerhet och byggnadsautomation.

Carrier har valt köldmedlet R-32 med en låg global uppvärmningspotential (GWP) på 675 till sina kommersiella scrollkylarserier. R-32 har en global uppvärmningspotential som är två tredjedelar lägre än uppvärmningspotentialen hos den befintliga R-410A-versionen. Detta byte, i kombination med en kraftig minskning av köldmediefyllningen – upp till 30 % – gör det möjligt att sänka de direkta växthusgasutsläppen med hela 77 %.

AquaSnap-serien erbjuder en imponerande verkningsgrad på kyla (SEER12/7) på upp till 5,33 och en vekningsgrad (SCOP) på upp till 3,77. Serien omfattar effekter från 40 kW till 940 kW.

”Med Carriers AquaSnap-serie med köldmedlet R-32 kan våra kunder uppfylla kraven i Ecodesign 2021 samtidigt som de stöder kommande utfasningssteg i F-gasförordningen för HFC”, säger Didier Genois, vice VD för Carrier HVAC-Commercial i Europa. ”Serien ger också kunderna klassens bästa prestanda vad gäller uppvärmnings- och kylförhållanden.”

AquaSnap med köldmedlet R-32 uppfyller kraven från en mängd olika tillämpningar. Serien omfattar ett utökat funktionsområde, med utomhustemperatur på upp till 48 grader Celsius, och har Carriers ledande teknik för maximal effektivitet i alla förhållanden, inklusive:

  • Flera scrollkompressorer för ökad dellastprestanda.
  • Lödda asymmetriska plattvärmeväxlare med 2-kretsdesign för höga prestanda vid både full- och dellast.
  • Smart energiövervakning som visar tillgänglig realtidskapacitet och uppmätt energiförbrukning.
  • Greenspeed®-intelligens på premiummodellerna: fläkt med variabelt varvtal och pump med varvtalsstyrning.