Skip to main content

Carrier lanserar vätskekylare med köldmedium HFO R-1234ze för industriella processtillämpningar

MONTLUEL, Frankrike -

Den luftkylda vätskekylaren AquaForce Vision 30KAV med köldmedium som har mycket låg global växthuseffekt erbjuder energieffektiv kyldrift ner till -12 °C och en kompakt design


Carrier introducerar AquaForce® Vision 30KAV med PUREtec™-köldmedium, en ny serie kompakta vätskekylare för processkyla, med höga prestanda och köldmediet R-1234ze som har en mycket låg global växthuseffekt (GWP). Den nya serien med vätskekylare har optimerats för industriella processer inom t.ex. livsmedelsproduktion, läkemedelsproduktion, kemiindustrin, plastframställning, metallindustrin samt för tillämpningar som kräver särskilt tillförlitlig kyldrift ner till -12 °C. Carrier ingår i Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), den ledande leverantören av sunda, säkra, hållbara och smarta lösningar för fastigheter och kylsystem.

Carriers luftkylda skruvkylaggregat AquaForce Vision 30KAV med variabelt varvtal har utformats för att minimera energiförbrukningen och miljöpåverkan samtidigt som det maximerar prestanda och underlättar installation och underhåll. Energieffektiva lösningar som vätskekylaren AquaForce 30KAV stöder Carriers ESG-mål för 2030 med syfte att reducera kundernas koldioxidavtryck med mer än ett gigaton.

Vätskekylaren finns i fyra storlekar, med en effekt på mellan 280 kW och 800 kW till -4 °C/-8 °C processkyla på medeltemperatur, och mellan 530 kW och 1 300 kW till 12/7 °C processkyla eller hemkyldrift på hög temperatur. Enhetens koldioxidavtryck minimeras genom kombinationen av HFO-köldmedium med låg global växthuseffekt, 40 % mindre köldmediefyllning i och med användningen av Novation®- värmeväxlare med mikrokanaler samt en enastående energiverkningsgrad tack vare varvtalsregulatorn som exakt anpassar kompressorns varvtal efter lasten. Vätskekylarens kompakta design, med ett utrymmesbehov på mindre än en tredjedel av det 30KAV-vätskekylare av standardmodell kräver, gör att den kan placeras i trånga utrymmen utan att påverka dess prestanda.

"Den nya vätskekylaren har utformats och optimerats för användning i en mängd olika processkylningstillämpningar," förklarar William Doll, Europe Marketing Manager för vätskekylare och värmeväxlare hos Carrier. "Den erbjuder en hög årsenergieffektivitet, låg miljöpåverkan, utmärkt tillförlitlighet, säker drift och mycket låga ägarkostnader under sin livslängd."

Carrier har tagit fram ett tillbehör för mycket snabb effektåterställning för kritiska tillämpningar, som t.ex. processkyla och livsmedelsproduktion. Om vätskekylarens strömförsörjning bryts gör effektåterställningen det möjligt att omedelbart starta om vätskekylaren så fort strömmen har kommit tillbaka, med 100 % effektåterställning inom en minut. Detta gör att man minimerar risken för skador på själva processen eller de produkter som kyls.

Alla 30KAV-modeller kan även utrustas med ett innovativt tillbehör för ökad fullständig värmeåtervinning, vilket gör det möjligt att återvinna mer värme under vintern, öka energiverkningsgraden ytterligare samt reducera driftkostnaderna. Tillbehöret för värmeåtervinning använder sig av en hybridkonstruktion som tar det bästa från både serie- och parallellkopplade system. När värmeåtervinningen aktiveras isoleras de luftkylda batterierna automatiskt för att minska den kalla omgivningsluftens påverkan på den värmeeffekt som kan återvinnas från den vattenkylda värmeväxlaren.

Jämfört med traditionella seriekopplade värmeåtervinningssystem ökar det här tillbehöret värmeåtervinningen med 25 % vid nominell last och en utomhustemperatur på 35 °C, och med 100 % eller mer när vätskekylaren körs vid en låg utomhustemperatur. Vätskekylarens kyleffekt ökar också något i värmeåtervinningsläget. Då AquaForce 30KAV uppfyller kraven i Ekodesigndirektivet kan den också användas i applikationer för hemkyldrift.

För installatörer och servicepersonal underlättas arbetet då 30KAV har utformats för att vara snabb och enkel att både installera och underhålla. Dess kompakta mått gör att man lätt kommer åt i trånga utrymmen, medan elsystemet säkerställer att enheten uppfyller jordningskraven i olika segment. Dessutom gör smart energiövervakning och inbyggd läckdetektering att man kan övervaka vätskekylarens driftstatus i realtid.

De fastighetsägare som vill slippa oroa sig och minimera driftkostnaderna kan välja till en av Carriers BluEdge™-servicetjänster för att se till att vätskekylarna körs med maxprestanda och optimal verkningsgrad under hela livscykeln. Servicetjänsten använder sig av Carriers avancerade molnbaserade felsökningsplattform i BluEdge för att övervaka och optimera vätskekylare på distans. Kvalificerad personal kommer ut på besök vid behov.

För mer information, gå in på 30KAVIZE.


carrier-30KAVIZE-air-cooled-variable-speed-screw-liquid-chiller-front-left

Carriers luftkylda skruvkylaggregat AquaForce® 30KAV med variabelt varvtal och PUREtec™-köldmedium för industrin är utformad för att minimera energiförbrukningen och miljöpåverkan samtidigt som det maximerar prestanda och underlättar installation och underhåll.