Przejdź do głównej zawartości

Wysokowydajna nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna
39HX

Przepływ powietrza: 300 - 18 000 m³/h

Nawiewno-wywiewne centrale 39HX to urządzenia klimatyzacyjne typu PLUG & PLAY, zaprojektowane pod kątem zgodności z najnowszymi przepisami dotyczącymi ekoprojektu, wyposażone w wysokowydajny wymiennik ciepła oraz wentylatory typu "plug fan" napędzane wysokowydajnymi silnikami komutowanymi elektronicznie. Te urządzenia zaprojektowano z myślą o zastosowaniu w budynkach administracyjnych, biurach, placówkach edukacyjnych, bibliotekach, domach kultury, kawiarniach, hotelach, restauracjach, centrach handlowych, domach opieki, obiektach opieki zdrowotnej i blokach mieszkalnych.

 • Centrala typu "plug & play" (zintegrowany układ sterowania)
 • Klasa A+ dla całego typoszeregu
 • Nawiewno-wywiewne centrale wentylacyjne w wersji Classic/pionowej/montowanej pod sufitem
 • Wysokowydajny wymiennik ciepła
 • Wysokowydajny wentylator typu "plug fan"

Model 39HXE

 • 9 rozmiarów, natężenie przepływu powietrza: od 300 do 18 000 m3/h
 • Centrala montowana nad podłogą poziomo, z poziomym przepływem powietrza i przyłączami powietrza z boku

Model 39HXA

 • 5 rozmiarów, natężenie przepływu powietrza: od 350 do 8500 m3/h

Model 39HXC

 • 5 rozmiarów, natężenie przepływu powietrza: od 300 do 6600 m3/h
 • Instalacja naziemna, w pozycji poziomej, poziomy przepływ powietrza, obiegi powietrza umieszczone z boku

Model 39HXV

 • 3 rozmiary, natężenie przepływu powietrza: od 300 do 2600 m3/h
 • Instalacja naziemna, w pozycji pionowej, pionowy przepływ powietrza, obiegi powietrza umieszczone u góry

Model 39HXH

 • 3 rozmiary, natężenie przepływu powietrza: od 300 do 1900 m3/h
 • Centrala montowana pod sufitem poziomo z poziomym przepływem powietrza i przyłączami powietrza z boku

Obudowa

 • Dwuwarstwowe panele wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej po obu stronach, o grubości 0,8 mm
 • Panele zewnętrzne wstępnie pokryte powłoką w kolorze szarym RAL 7035
 • Klasa M0/A1
 • Wełna mineralna, grubość 50 mm

Filtrowanie

 • Filtry M5 HEE, F7 HEE, F9 HEE
 • Elementy filtrujące są dociśnięte dzięki specjalnemu systemowi uszczelniającemu
 • Modele HXC, HXV, HXH: stopień zanieczyszczenia jest monitorowany za pomocą czujnika analogowego i wyświetlany na sterowniku
 • Model HXA: sterowanie za pomocą presostatu dla każdego strumienia powietrza. Status przełącznika ciśnienia wyświetlany na sterowniku

Wentylacja

 • Wentylator typu "plug fan" napędzany silnikiem komutowanym elektronicznie (silnik EC z wbudowanym układem regulacji zmiennej prędkości)

Wymienniki ciepła

 • Przeciwprądowy płytowy wymiennik ciepła wyposażony w obejście z napędem silnikowym (modele HXC, HXH i HXV). Wydajność > 80% w całym zakresie przepływu powietrza
 • Obrotowy wymiennik ciepła z układem regulacji zmiennej prędkości (model 39HXE). Wydajność > 80% przy nominalnym natężeniu przepływu
 • Obrotowy wymiennik ciepła o stałej prędkości (model HXA). Wydajność > 80% przy znamionowym natężeniu przepływu

Wodne wymienniki ciepła

 • Rury miedziane, aluminiowe żeberka
 • Wymiennik może być wbudowany lub stanowić oddzielny zespół (w obudowie)
 • Z zainstalowanym wyposażeniem dodatkowym, dwu- lub trójdrogowym zaworem sterującym oraz siłownikiem 0-10 V sterowanym przez układ sterowania centrali 39HX, który zapewnia precyzję nastaw
 • Zbiornik skroplin ze stali nierdzewnej (tylko chłodnica wodna lub wymiennik mieszany)

Nagrzewnice elektryczne

 • Wysokotemperaturowy termostat bezpieczeństwa resetowany automatycznie i ręcznie
 • Regulacja dwustanowa (wł./wył.), praca urządzenia całkowicie kontrolowana przez układ sterowania centrali 39HX

Wymiennik DX

 • Rury miedziane, aluminiowe żeberka
 • Do ogrzewania (odwracalne pompy ciepła)/chłodzenia
 • Wewnętrzna przestrzeń zoptymalizowana pod kątem urządzeń VRV
 • Zbiornik skroplin wykonany ze stali nierdzewnej

Skrzynka elektryczna

 • Skrzynka elektryczna zapewniająca zasilanie, sterowanie i wewnętrzną regulację urządzenia
 • Przepustnica z żaluzjami płatowymi, napędzana serwosilnikiem
 • Wł./wył. za pomocą sprężyny powrotnej
 • Tuleja elastyczna
 • Regulowane nóżki
 • Czujnik jakości powietrza CO2
 • Dach
 • Daszek
 • Sekcja mieszania
 • Zdalna kontrola parametrów otoczenia
 • ModBus RTU, LON, KNX, komunikacja ModBus
 • TCP, Bacnet IP, interfejs strony internetowej
 • Programowanie czasu wentylacji
 • Bezpieczeństwo
 • Alarmy
 • Tryb sterowania
 • Free cooling (zależnie od modelu)
 • Funkcja chłodzenia nocnego (zależnie od modelu)
 • Optymalizacja efektywności
 • Konfiguracja natężenia przepływu powietrza

Model 39HXE

 • 9 rozmiarów, natężenie przepływu powietrza: od 300 do 18 000 m3/h
 • Centrala montowana nad podłogą poziomo, z poziomym przepływem powietrza i przyłączami powietrza z boku

Model 39HXA

 • 5 rozmiarów, natężenie przepływu powietrza: od 350 do 8500 m3/h

Model 39HXC

 • 5 rozmiarów, natężenie przepływu powietrza: od 300 do 6600 m3/h
 • Instalacja naziemna, w pozycji poziomej, poziomy przepływ powietrza, obiegi powietrza umieszczone z boku

Model 39HXV

 • 3 rozmiary, natężenie przepływu powietrza: od 300 do 2600 m3/h
 • Instalacja naziemna, w pozycji pionowej, pionowy przepływ powietrza, obiegi powietrza umieszczone u góry

Model 39HXH

 • 3 rozmiary, natężenie przepływu powietrza: od 300 do 1900 m3/h
 • Centrala montowana pod sufitem poziomo z poziomym przepływem powietrza i przyłączami powietrza z boku

Obudowa

 • Dwuwarstwowe panele wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej po obu stronach, o grubości 0,8 mm
 • Panele zewnętrzne wstępnie pokryte powłoką w kolorze szarym RAL 7035
 • Klasa M0/A1
 • Wełna mineralna, grubość 50 mm

Filtrowanie

 • Filtry M5 HEE, F7 HEE, F9 HEE
 • Elementy filtrujące są dociśnięte dzięki specjalnemu systemowi uszczelniającemu
 • Modele HXC, HXV, HXH: stopień zanieczyszczenia jest monitorowany za pomocą czujnika analogowego i wyświetlany na sterowniku
 • Model HXA: sterowanie za pomocą presostatu dla każdego strumienia powietrza. Status przełącznika ciśnienia wyświetlany na sterowniku

Wentylacja

 • Wentylator typu "plug fan" napędzany silnikiem komutowanym elektronicznie (silnik EC z wbudowanym układem regulacji zmiennej prędkości)

Wymienniki ciepła

 • Przeciwprądowy płytowy wymiennik ciepła wyposażony w obejście z napędem silnikowym (modele HXC, HXH i HXV). Wydajność > 80% w całym zakresie przepływu powietrza
 • Obrotowy wymiennik ciepła z układem regulacji zmiennej prędkości (model 39HXE). Wydajność > 80% przy nominalnym natężeniu przepływu
 • Obrotowy wymiennik ciepła o stałej prędkości (model HXA). Wydajność > 80% przy znamionowym natężeniu przepływu

Wodne wymienniki ciepła

 • Rury miedziane, aluminiowe żeberka
 • Wymiennik może być wbudowany lub stanowić oddzielny zespół (w obudowie)
 • Z zainstalowanym wyposażeniem dodatkowym, dwu- lub trójdrogowym zaworem sterującym oraz siłownikiem 0-10 V sterowanym przez układ sterowania centrali 39HX, który zapewnia precyzję nastaw
 • Zbiornik skroplin ze stali nierdzewnej (tylko chłodnica wodna lub wymiennik mieszany)

Nagrzewnice elektryczne

 • Wysokotemperaturowy termostat bezpieczeństwa resetowany automatycznie i ręcznie
 • Regulacja dwustanowa (wł./wył.), praca urządzenia całkowicie kontrolowana przez układ sterowania centrali 39HX

Wymiennik DX

 • Rury miedziane, aluminiowe żeberka
 • Do ogrzewania (odwracalne pompy ciepła)/chłodzenia
 • Wewnętrzna przestrzeń zoptymalizowana pod kątem urządzeń VRV
 • Zbiornik skroplin wykonany ze stali nierdzewnej

Skrzynka elektryczna

 • Skrzynka elektryczna zapewniająca zasilanie, sterowanie i wewnętrzną regulację urządzenia
 • Przepustnica z żaluzjami płatowymi, napędzana serwosilnikiem
 • Wł./wył. za pomocą sprężyny powrotnej
 • Tuleja elastyczna
 • Regulowane nóżki
 • Czujnik jakości powietrza CO2
 • Dach
 • Daszek
 • Sekcja mieszania
 • Zdalna kontrola parametrów otoczenia
 • ModBus RTU, LON, KNX, komunikacja ModBus
 • TCP, Bacnet IP, interfejs strony internetowej
 • Programowanie czasu wentylacji
 • Bezpieczeństwo
 • Alarmy
 • Tryb sterowania
 • Free cooling (zależnie od modelu)
 • Funkcja chłodzenia nocnego (zależnie od modelu)
 • Optymalizacja efektywności
 • Konfiguracja natężenia przepływu powietrza

Zobacz również


Dobrze współpracuje z