Przejdź do głównej zawartości

Kompaktowe centrale dachowe - chłodzenie/pompa ciepła
50FF/FC 020-093 R-454B

Czynnik chłodniczy: R-454B

Nominalna wydajność chłodnicza: 22-90 kW

Nominalna wydajność grzewcza: 22-90 kW

Przepływ powietrza: 4 080-19 200 m³/h

Gama zabudowanych urządzeń dachowych 50FF/FC 020-093 R-454B obejmuje niezależne i kompaktowe urządzenia chłodzone powietrzem o konstrukcji poziomej, montowane na dachu. Zakres wydajności urządzeń dostępnych w tej serii umożliwia obsługę klimatyzacji na średnich i dużych powierzchniach, typowych dla galerii handlowych, sklepów spożywczych, centrów logistycznych i wielu innych zastosowań w handlu i przemyśle.

NOWY czynnik chłodniczy R-454B to najlepszy wybór dla central dachowych typu rooftop dzięki najniższemu potencjałowi globalnego ocieplenia GWP (77% niższemu niż R-410A) zmniejszeniu ilości czynnika chłodniczego i wyższej efektywności energetycznej.

 • Wysoka wydajność
 • czynnik chłodniczy R-454B o niskim GWP
 • Wyjątkowa niezawodność
 • System o niewielkich rozmiarach
 • Niski poziom hałasu
 • Odzysk energii
 • Wentylatory EC o zmiennej prędkości
 • Sprężarki wielospiralne
 • Elektroniczne zawory rozprężne
 • Sterownik mikroprocesorowy z autoregulacją

Seria 50FC, modele 20 do 093kW, czynnik chłodniczy R-454B : rewersyjna pompa ciepła
Seria 50FF, modele 20 do 093kW, czynnik chłodniczy R-454B : urządzenia chłodnicze

Opis ogólny

 • Optymalizacja zarządzania częściowym obciążeniem
 • Wysoka wydajność sezonowa
 • Czynnik chłodniczy R-454B o niskim współczynniku globalnego ocieplenia GWP
 • Rama samonośna
 • Sprężarki wielospiralne
 • Elektroniczne zawory rozprężne
 • Wentylatory EC o zmiennej prędkości
 • Sterownik mikroprocesorowy z autoregulacją

Elastyczność konstrukcji

 • Pionowe urządzenia nawiewno-wywiewne stanowią idealne rozwiązanie w przypadku nowych budynków lub montażu w istniejących instalacjach
 • Urządzenia poziome są idealnym rozwiązaniem w przypadku wymiany lub montażu ściennego, gdzie dźwięk musi być wytłumiony, zanim kanałem przedostanie się na dach

Łatwy i szybki montaż

 • Urządzenie podłącza się bezpośrednio do kanałów dystrybucji powietrza, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów lub sprzętu, rur, kabli itd. i zajmowania przestrzeni podłogi
 • Taka konstrukcja redukuje koszt instalacji, ułatwia szybkie połączenie i zapewnia niezawodne działanie
 • Mogą obowiązywać szczególne wymagania bezpieczeństwa, ponieważ R454B jest sklasyfikowany jako A2L

Wyjątkowa niezawodność

 • Użycie tandemowych sprężarek spiralnych pozwala uzyskać doskonałe parametry wydajności przy pełnym i częściowym obciążeniu
 • Sprężarki wyposażono w grzałki karteru i zabezpieczono przy użyciu logiki i czujników elektronicznych, sterujących minimalnymi wartościami czasu włączenia i wyłączenia oraz obrotami wstecznymi
 • Wszystkie urządzenia poddawane są na różnych etapach produkcji testom pod kątem nieszczelności obiegu, zgodności elektrycznej i ciśnienia czynnika chłodniczego

Zaawansowana technologia i wydajność

 • Zastosowanie elektronicznych wentylatorów typu plug-fan z napędem bezpośrednim i zmienną prędkością daje następujące korzyści:
  • wyeliminowanie strat wynikających z tarcia w przekładni dzięki napędowi bezpośredniemu,
  • lepsza wydajność aerodynamiczna wirnika (reaktywne łopatki o zoptymalizowanym profilu) pracującego przy bardzo wysokich wartościach ciśnienia roboczego,
  • znacznie zwiększona wydajność silnika. silniki prądu stałego z magnesami trwałymi aktywowane są za pomocą przełącznika elektronicznego, wbudowanego w sam silnik,
  • zmienna prędkość zapewniająca stałe natężenie przepływu powietrza nawiewanego, niezależnie od stopnia zanieczyszczenia filtrów,
  • pomiar natężenia przepływu.
 • Elektroniczne wentylatory osiowe w obiegu zewnętrznym dostosowują prędkość obrotową do wymogów instalacji, ograniczając zużycie prądu, poziom hałasu przy obciążeniu częściowym oraz zwiększając średnią sprawność sezonową urządzenia

Ochrona środowiska

 • Zastosowanie czynnika chłodniczego R-410A umożliwia wybór zgodny z poszanowaniem środowiska. NOWY czynnik chłodniczy R-454B to najlepszy wybór dla central dachowych typu rooftop dzięki najniższemu potencjałowi globalnego ocieplenia GWP (77% niższemu niż R-410A) zmniejszeniu ilości czynnika chłodniczego i wyższej efektywności energetycznej.
 • Do przenoszenia urządzeń nie są potrzebne drewniane palety, co eliminuje nie tylko potrzebę utylizacji odpadów, ale także zapobiega wycince drzew

Obudowa

 • Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, pokrytej farbą poliestrową w kolorze białym RAL 7035
 • Nowa rama samonośna umożliwia transportowanie dwóch urządzeń ułożonych jedno na drugim
 • Zdejmowane panele ułatwiają dostęp do wszystkich podzespołów: szafki elektrycznej, sprężarek, wentylatorów, filtrów itd.

Jednostka wewnętrzna

 • Izolacja termiczna i akustyczna w panelach z podwójnymi ściankami i kratkami wylotowymi
 • Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami
 • Elektroniczne wentylatory EC typu plug-fan, bezpośrednio sprzężone z regulatorem prędkości i ze sterownikiem natężenia przepływu
 • Grawimetryczne filtry powietrza G4 wielokrotnego użytku

Urządzenie zewnętrzne

 • Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami
 • Elektroniczne wentylatory osiowe EC dostosowują prędkość obrotową do wymogów instalacji, ograniczając w ten sposób zużycie prądu i poziom hałasu przy częściowym obciążeniu oraz zwiększając średnią sprawność sezonową urządzenia
 • Pokrywę z wentylatorami silnika można podnieść, by uzyskać dostęp do wnętrza urządzenia zewnętrznego

Obieg chłodzenia

 • Hermetyczne sprężarki spiralne tandemowe montowane na podkładkach antywibracyjnych. Sterowanie równowagą fazową i kierunkiem obrotów
 • Grzałka karteru
 • Elektroniczne zawory rozprężne
 • 4-drogowe zawory odwracania cyklu (pompy ciepła)
 • Kwasoodporne osuszacze filtrów
 • Chłodzenie zapewniające 1 wymianę powietrza (modele od 020 do 047) lub 2-krotną wymianę powietrza (modele od 052 do 093)

Zabezpieczenia

 • Presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia
 • Przetworniki wysokiego i niskiego ciśnienia
 • Sterowanie temperaturą na wylocie sprężarki
 • Główny wyłącznik drzwiowy
 • Magnetotermiczne wyłączniki bezpieczeństwa w liniach zasilania sprężarek i silników wentylatorów
 • Automatyczny wyłącznik w obwodzie sterowania
 • Czujnik wykrywania ubytków czynnika chłodniczego z technologią podczerwieni

Szafa elektryczna

 • Kompletna szafka elektryczna ze wszystkimi połączeniami przewodowymi. Izolowane drzwiczki dostępowe zapobiegające kondensacji. Wymuszona wentylacja szafy elektrycznej
 • Numeracja przewodów
 • Zasilanie elektryczne z przewodem neutralnym
 • Połączenie z głównym uziemieniem
 • Styki sprężarki i silnika wentylatora
 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (MD)
 • Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (EMC)
 • Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE (LVD)
 • Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (Kategoria 2) 2014/68/UE (PED)
 • Dyrektywa RoHS 2011/65/UE (RoHS)
 • Dyrektywa w sprawie wymagań dotyczących ekoprojektu 2009/125/WE (ECO-DESIGN)
 • Dyrektywa w sprawie etykietowania określającego klasę energetyczną 2017/1369/UE (ECO-LABELLING)
 • Norma zharmonizowana: EN 378-2:2012 (Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska)

Sterownik "50FC"

Zainstalowany fabrycznie sterownik "50FC" umożliwia działanie niezależne lub może być połączony z bardziej rozbudowanym systemem. Jeśli tego wymaga dane zastosowanie, serię 50FC można również skonfigurować w sposób umożliwiający komunikację za pośrednictwem protokołów LonWorks®, BACnetTM i Konnex. Sterownik zarządza również lokalnym połączeniem pomiędzy urządzeniami za pośrednictwem sieci pLAN (lokalna sieć komputerowa), co umożliwia wymianę danych i informacji pomiędzy maksymalnie 15 urządzeniami.

Funkcje
 • Większa wydajność przy częściowym obciążeniu
 • Lepsze sterowanie temperaturą
 • Wyjątkowa niezawodność
 • Praca w trybie chłodzenia przy wysokiej temperaturze otoczenia przy 48°C w urządzeniach z rewersyjną pompą ciepła (52°C dla urządzeń chłodzących)
 • Praca w trybie chłodzenia przy niskiej temperaturze otoczenia przy -15°C
Główne funkcje:
 • Wybór nastawy i trybu pracy: ogrzewanie, chłodzenie, automatyczny, wentylacja
 • Ciągłe sterowanie parametrami roboczymi
 • Wyświetlanie wartości zmierzonych przez czujniki
 • Cykle sprężarek
 • Zarządzanie odszranianiem
 • Sterowanie temperaturą powietrza nawiewanego
 • Praca o każdej porze roku dzięki sterowaniu ciśnieniem kondensacji i parowania
 • Kompensacja nastawy na podstawie temperatury zewnętrznej
 • Harmonogram godzinowy i tygodniowy
 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe
 • Diagnostyka usterek i alarm ogólny
 • Zarządzanie wszystkimi podzespołami opcjonalnymi dostępnymi dla urządzenia: ekonomizer, ogrzewanie wspomagające, czujnik CO2 jakości powietrza, odzysk energii...

Interfejsy użytkownika

Panel graficzny

Panel, montowany standardowo w szafie elektrycznej, jest używany do:

 • wstępnego programowania urządzenia,
 • modyfikowania parametrów roboczych,
 • WŁ./WYŁ. urządzenia,
 • wyboru trybu pracy i regulacji nastaw,
 • wyświetlania zmiennych podlegających regulacji i wartości zmierzonych przez czujniki,
 • wyświetlania bieżących alarmów i rejestru ich historii.
terminal graficzny carrier
Panel operatorski (opcja)

Panel można zainstalować w szafie elektrycznej zamiast panelu graficznego. Jest używany do:

 • WŁ./WYŁ. urządzenia,
 • wyboru trybu pracy i regulacji nastaw,
 • wyświetlania wartości temperatury i wilgotności w instalacji, temperatury na zewnątrz, temperatury powietrza nawiewanego, wskazań czujnika CO2 i statusu otwarcia przepustnicy zewnętrznej,
 • wyświetlania kodów alarmów.
terminal użytkownika carrier
Panel z ekranem dotykowym (opcja)
 • Panel z ekranem dotykowym 4,3 cala
 • Uproszczona nawigacja pomiędzy różnymi ekranami
panel sterowania z ekranem dotykowym carrier

Rozwiązania w zakresie nadzoru

pCO Web
 • Rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie i nadzór nad pojedynczym urządzeniem z kartą Ethernet pCO Web
Boss and Boss mini
 • Rozwiązanie do zarządzania i nadzoru instalacji klimatyzacyjnych, które może obsługiwać do 300 urządzeń (BOSS) urządzenia z serii 50 (BOSS-MINI)
 • Zintegrowane Wi-Fi
 • Zaawansowane funkcje monitoringu i konserwacji
 • Z możliwością tworzenia stref i grup
 • Można wbudować liczniki energii, które będą monitorować zużycie energii elektrycznej w instalacji

Opcje oszczędzania energii/odzysku ciepła

 • Aktywny odzysk ciepła (zestawy BA i BB). Obieg termodynamiczny przeznaczony do odzyskiwania energii z przepływu powietrza wywiewanego.
 • Odzysk pasywny za pomocą wymiennika odzysku ciepła w celu przeniesienia energii z przepływu powietrza wywiewanego do świeżego powietrza. Koło wymiennika jest umieszczone na module znajdującym się z boku urządzenia (zespoły BW i RW)

Na zewnątrz budynku

 • Temperatura
  • Zabezpieczenie przed zamarzaniem w przypadku niskich temperatur zewnętrznych
 • Korozja
  • Wymienniki (zewnętrzne, wewnętrzne i/lub pomocnicze) z miedzianymi rurkami i żeberkami
  • Wymienniki INERA® z żeberkami wykonanymi z wysokowydajnego stopu aluminium, cechującego się bardzo dużą odpornością na korozję oraz z miedzianymi rurkami
  • Wymienniki (zewnętrzne, wewnętrzne i/lub pomocnicze) z rurkami miedzianymi i aluminiowymi żeberkami pokrytymi poliuretanem
  • Powłoka Blygold®
 • Wilgotność
  • Funkcja "stop-drop" na wlocie świeżego powietrza
  • Podzespoły w szafie elektrycznej przystosowane do warunków tropikalnych, pokryte lakierem ochronnym: płytka sterująca, karty i zaciski
  • Silniki i wentylatory przystosowane do warunków tropikalnych (wymagana konsultacja)
  • Podstawowe osuszanie (funkcja standardowa). Osuszanie odbywa się przy urządzeniach uruchamianych w trybie CHŁODZENIE, a opcja ogrzewania jest wymagana do ponownego podgrzania powietrza za parownikiem

Opcje klimatyzacji/ogrzewania

 • Dodatkowy wymiennik ciepłej wody, z zaworem trójdrogowym. W tej opcji zawsze znajduje się termostat zabezpieczający przed zamarzaniem, który pełni rolę systemu bezpieczeństwa
 • Dodatkowe nagrzewnice elektryczne o dwóch stopniach mocy, ze sterowaniem dwustanowym, przeznaczone do zainstalowania i podłączenia wewnątrz urządzenia
 • Moduł nagrzewnicy powietrza z palnikiem gazowym z siłownikiem modulującym, zgodnie z dyrektywą gazową 2009/142/WE

Filtrowanie powietrza + separator skroplin

 • Różne kombinacje filtrów: z niskim spadkiem ciśnienia G4, kombinacje dwustopniowe z G4 + M6, F7 lub F9, lub inne jako M6 + F7, M6 + F9, F7 + F9 lub F9 + F9
 • Separator skroplin za wewnętrznym wymiennikiem powietrza

Wentylator zewnętrzny

 • Dwubiegowe wentylatory osiowe z napędem bezpośrednim

Izolacja

 • Izolacja termiczna i akustyczna z włókna ceramicznego spełnia wymogi klasyfikacji ogniowej Euroklasa A2-s1, d0 (M0)

Jednostka wewnętrzna

 • Zbiornik na skropliny ze stali nierdzewnej zabezpieczającej przed korozją
 • Zarządzanie nadciśnieniem w pomieszczeniu (dostępne w zespołach BP, BT, BW)
 • Wykrywanie zanieczyszczenia filtra z wyłącznikiem różnicowym ciśnienia

Urządzenie zewnętrzne

 • Siatka zabezpieczająca wymiennik zewnętrzny
 • Separator skroplin na wlocie świeżego powietrza
 • Podkładki antywibracyjne wykonane z gumy

Dodatkowe ogrzewanie

 • Wymiennik ciepła (HRC) służy do wstępnego ogrzania powietrza, które będzie przepływać przez główny wewnętrzny wymiennik ciepła. Do tego celu wykorzystuje on temperaturę zewnętrznej instalacji wody.

Zastosowania specjalne

 • Podział na 4 różne strefy przepływu powietrza
 • Zastosowanie w systemach z niską temperaturą powrotną w trybie chłodzenia

Czujniki

 • Czujniki temperatury otoczenia - od 1 do 4 czujników
 • Podwójne czujniki temperatury otoczenia - od 1 do 4 czujników
 • Czujnik CO2 dla zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza
 • Układ sterowania wykrywaniem dymu zgodnie z wymaganiami normy NF S 61-961

Zasilanie

 • Zasilanie elektryczne bez przewodu neutralnego

Zarządzanie ekonomizerem + wilgotność zewnętrzna

 • Ekonomizer umożliwia wykorzystanie powietrza zewnętrznego, jeśli jego parametry są lepsze niż parametry powietrza powrotnego
 • Udział procentowy powietrza zewnętrznego może zmieniać się w zakresie od 0% do 100%
 • Zarządzanie ekonomizerem może być: termiczne, entalpiczne lub termoentalpiczne
 • Czujnik wilgotności powietrza zewnętrznego

Panel + Komunikacja z urządzeniem

 • Różne kombinacje terminali (w szafie elektrycznej i/lub do zdalnego sterowania)
  • Panel graficzny, terminal użytkownika, panel z ekranem dotykowym
  • Sterownik bez panelu (w przypadku urządzeń współdzielących panel w sieci pLAN)
 • Karty do komunikacji BMS z różnymi protokołami

Różne

 • Zarządzanie nawilżaczem ze sterowaniem proporcjonalnym lub typu wł.-wył.
 • Licznik energii elektrycznej do monitorowania zużycia energii w instalacji
 • Miernik mocy chłodniczej i energii elektrycznej
 • Rozrusznik sprężarki z funkcją płynnego rozruchu (soft-start)
 • Przekaźnik kontroli faz o wysokiej wydajności, który pozwala dostosować ustawienia zabezpieczeń
 • Lakier zabezpieczający podzespoły w szafie elektrycznej: płytka sterująca, karty i terminale

Seria 50FC, modele 20 do 093kW, czynnik chłodniczy R-454B : rewersyjna pompa ciepła
Seria 50FF, modele 20 do 093kW, czynnik chłodniczy R-454B : urządzenia chłodnicze

Opis ogólny

 • Optymalizacja zarządzania częściowym obciążeniem
 • Wysoka wydajność sezonowa
 • Czynnik chłodniczy R-454B o niskim współczynniku globalnego ocieplenia GWP
 • Rama samonośna
 • Sprężarki wielospiralne
 • Elektroniczne zawory rozprężne
 • Wentylatory EC o zmiennej prędkości
 • Sterownik mikroprocesorowy z autoregulacją

Elastyczność konstrukcji

 • Pionowe urządzenia nawiewno-wywiewne stanowią idealne rozwiązanie w przypadku nowych budynków lub montażu w istniejących instalacjach
 • Urządzenia poziome są idealnym rozwiązaniem w przypadku wymiany lub montażu ściennego, gdzie dźwięk musi być wytłumiony, zanim kanałem przedostanie się na dach

Łatwy i szybki montaż

 • Urządzenie podłącza się bezpośrednio do kanałów dystrybucji powietrza, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów lub sprzętu, rur, kabli itd. i zajmowania przestrzeni podłogi
 • Taka konstrukcja redukuje koszt instalacji, ułatwia szybkie połączenie i zapewnia niezawodne działanie
 • Mogą obowiązywać szczególne wymagania bezpieczeństwa, ponieważ R454B jest sklasyfikowany jako A2L

Wyjątkowa niezawodność

 • Użycie tandemowych sprężarek spiralnych pozwala uzyskać doskonałe parametry wydajności przy pełnym i częściowym obciążeniu
 • Sprężarki wyposażono w grzałki karteru i zabezpieczono przy użyciu logiki i czujników elektronicznych, sterujących minimalnymi wartościami czasu włączenia i wyłączenia oraz obrotami wstecznymi
 • Wszystkie urządzenia poddawane są na różnych etapach produkcji testom pod kątem nieszczelności obiegu, zgodności elektrycznej i ciśnienia czynnika chłodniczego

Zaawansowana technologia i wydajność

 • Zastosowanie elektronicznych wentylatorów typu plug-fan z napędem bezpośrednim i zmienną prędkością daje następujące korzyści:
  • wyeliminowanie strat wynikających z tarcia w przekładni dzięki napędowi bezpośredniemu,
  • lepsza wydajność aerodynamiczna wirnika (reaktywne łopatki o zoptymalizowanym profilu) pracującego przy bardzo wysokich wartościach ciśnienia roboczego,
  • znacznie zwiększona wydajność silnika. silniki prądu stałego z magnesami trwałymi aktywowane są za pomocą przełącznika elektronicznego, wbudowanego w sam silnik,
  • zmienna prędkość zapewniająca stałe natężenie przepływu powietrza nawiewanego, niezależnie od stopnia zanieczyszczenia filtrów,
  • pomiar natężenia przepływu.
 • Elektroniczne wentylatory osiowe w obiegu zewnętrznym dostosowują prędkość obrotową do wymogów instalacji, ograniczając zużycie prądu, poziom hałasu przy obciążeniu częściowym oraz zwiększając średnią sprawność sezonową urządzenia

Ochrona środowiska

 • Zastosowanie czynnika chłodniczego R-410A umożliwia wybór zgodny z poszanowaniem środowiska. NOWY czynnik chłodniczy R-454B to najlepszy wybór dla central dachowych typu rooftop dzięki najniższemu potencjałowi globalnego ocieplenia GWP (77% niższemu niż R-410A) zmniejszeniu ilości czynnika chłodniczego i wyższej efektywności energetycznej.
 • Do przenoszenia urządzeń nie są potrzebne drewniane palety, co eliminuje nie tylko potrzebę utylizacji odpadów, ale także zapobiega wycince drzew

Obudowa

 • Obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, pokrytej farbą poliestrową w kolorze białym RAL 7035
 • Nowa rama samonośna umożliwia transportowanie dwóch urządzeń ułożonych jedno na drugim
 • Zdejmowane panele ułatwiają dostęp do wszystkich podzespołów: szafki elektrycznej, sprężarek, wentylatorów, filtrów itd.

Jednostka wewnętrzna

 • Izolacja termiczna i akustyczna w panelach z podwójnymi ściankami i kratkami wylotowymi
 • Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami
 • Elektroniczne wentylatory EC typu plug-fan, bezpośrednio sprzężone z regulatorem prędkości i ze sterownikiem natężenia przepływu
 • Grawimetryczne filtry powietrza G4 wielokrotnego użytku

Urządzenie zewnętrzne

 • Wymiennik z miedzianymi rurkami i aluminiowymi żeberkami
 • Elektroniczne wentylatory osiowe EC dostosowują prędkość obrotową do wymogów instalacji, ograniczając w ten sposób zużycie prądu i poziom hałasu przy częściowym obciążeniu oraz zwiększając średnią sprawność sezonową urządzenia
 • Pokrywę z wentylatorami silnika można podnieść, by uzyskać dostęp do wnętrza urządzenia zewnętrznego

Obieg chłodzenia

 • Hermetyczne sprężarki spiralne tandemowe montowane na podkładkach antywibracyjnych. Sterowanie równowagą fazową i kierunkiem obrotów
 • Grzałka karteru
 • Elektroniczne zawory rozprężne
 • 4-drogowe zawory odwracania cyklu (pompy ciepła)
 • Kwasoodporne osuszacze filtrów
 • Chłodzenie zapewniające 1 wymianę powietrza (modele od 020 do 047) lub 2-krotną wymianę powietrza (modele od 052 do 093)

Zabezpieczenia

 • Presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia
 • Przetworniki wysokiego i niskiego ciśnienia
 • Sterowanie temperaturą na wylocie sprężarki
 • Główny wyłącznik drzwiowy
 • Magnetotermiczne wyłączniki bezpieczeństwa w liniach zasilania sprężarek i silników wentylatorów
 • Automatyczny wyłącznik w obwodzie sterowania
 • Czujnik wykrywania ubytków czynnika chłodniczego z technologią podczerwieni

Szafa elektryczna

 • Kompletna szafka elektryczna ze wszystkimi połączeniami przewodowymi. Izolowane drzwiczki dostępowe zapobiegające kondensacji. Wymuszona wentylacja szafy elektrycznej
 • Numeracja przewodów
 • Zasilanie elektryczne z przewodem neutralnym
 • Połączenie z głównym uziemieniem
 • Styki sprężarki i silnika wentylatora
 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (MD)
 • Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE (EMC)
 • Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE (LVD)
 • Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (Kategoria 2) 2014/68/UE (PED)
 • Dyrektywa RoHS 2011/65/UE (RoHS)
 • Dyrektywa w sprawie wymagań dotyczących ekoprojektu 2009/125/WE (ECO-DESIGN)
 • Dyrektywa w sprawie etykietowania określającego klasę energetyczną 2017/1369/UE (ECO-LABELLING)
 • Norma zharmonizowana: EN 378-2:2012 (Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska)

Sterownik "50FC"

Zainstalowany fabrycznie sterownik "50FC" umożliwia działanie niezależne lub może być połączony z bardziej rozbudowanym systemem. Jeśli tego wymaga dane zastosowanie, serię 50FC można również skonfigurować w sposób umożliwiający komunikację za pośrednictwem protokołów LonWorks®, BACnetTM i Konnex. Sterownik zarządza również lokalnym połączeniem pomiędzy urządzeniami za pośrednictwem sieci pLAN (lokalna sieć komputerowa), co umożliwia wymianę danych i informacji pomiędzy maksymalnie 15 urządzeniami.

Funkcje
 • Większa wydajność przy częściowym obciążeniu
 • Lepsze sterowanie temperaturą
 • Wyjątkowa niezawodność
 • Praca w trybie chłodzenia przy wysokiej temperaturze otoczenia przy 48°C w urządzeniach z rewersyjną pompą ciepła (52°C dla urządzeń chłodzących)
 • Praca w trybie chłodzenia przy niskiej temperaturze otoczenia przy -15°C
Główne funkcje:
 • Wybór nastawy i trybu pracy: ogrzewanie, chłodzenie, automatyczny, wentylacja
 • Ciągłe sterowanie parametrami roboczymi
 • Wyświetlanie wartości zmierzonych przez czujniki
 • Cykle sprężarek
 • Zarządzanie odszranianiem
 • Sterowanie temperaturą powietrza nawiewanego
 • Praca o każdej porze roku dzięki sterowaniu ciśnieniem kondensacji i parowania
 • Kompensacja nastawy na podstawie temperatury zewnętrznej
 • Harmonogram godzinowy i tygodniowy
 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe
 • Diagnostyka usterek i alarm ogólny
 • Zarządzanie wszystkimi podzespołami opcjonalnymi dostępnymi dla urządzenia: ekonomizer, ogrzewanie wspomagające, czujnik CO2 jakości powietrza, odzysk energii...

Interfejsy użytkownika

Panel graficzny

Panel, montowany standardowo w szafie elektrycznej, jest używany do:

 • wstępnego programowania urządzenia,
 • modyfikowania parametrów roboczych,
 • WŁ./WYŁ. urządzenia,
 • wyboru trybu pracy i regulacji nastaw,
 • wyświetlania zmiennych podlegających regulacji i wartości zmierzonych przez czujniki,
 • wyświetlania bieżących alarmów i rejestru ich historii.
terminal graficzny carrier
Panel operatorski (opcja)

Panel można zainstalować w szafie elektrycznej zamiast panelu graficznego. Jest używany do:

 • WŁ./WYŁ. urządzenia,
 • wyboru trybu pracy i regulacji nastaw,
 • wyświetlania wartości temperatury i wilgotności w instalacji, temperatury na zewnątrz, temperatury powietrza nawiewanego, wskazań czujnika CO2 i statusu otwarcia przepustnicy zewnętrznej,
 • wyświetlania kodów alarmów.
terminal użytkownika carrier
Panel z ekranem dotykowym (opcja)
 • Panel z ekranem dotykowym 4,3 cala
 • Uproszczona nawigacja pomiędzy różnymi ekranami
panel sterowania z ekranem dotykowym carrier

Rozwiązania w zakresie nadzoru

pCO Web
 • Rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie i nadzór nad pojedynczym urządzeniem z kartą Ethernet pCO Web
Boss and Boss mini
 • Rozwiązanie do zarządzania i nadzoru instalacji klimatyzacyjnych, które może obsługiwać do 300 urządzeń (BOSS) urządzenia z serii 50 (BOSS-MINI)
 • Zintegrowane Wi-Fi
 • Zaawansowane funkcje monitoringu i konserwacji
 • Z możliwością tworzenia stref i grup
 • Można wbudować liczniki energii, które będą monitorować zużycie energii elektrycznej w instalacji

Opcje oszczędzania energii/odzysku ciepła

 • Aktywny odzysk ciepła (zestawy BA i BB). Obieg termodynamiczny przeznaczony do odzyskiwania energii z przepływu powietrza wywiewanego.
 • Odzysk pasywny za pomocą wymiennika odzysku ciepła w celu przeniesienia energii z przepływu powietrza wywiewanego do świeżego powietrza. Koło wymiennika jest umieszczone na module znajdującym się z boku urządzenia (zespoły BW i RW)

Na zewnątrz budynku

 • Temperatura
  • Zabezpieczenie przed zamarzaniem w przypadku niskich temperatur zewnętrznych
 • Korozja
  • Wymienniki (zewnętrzne, wewnętrzne i/lub pomocnicze) z miedzianymi rurkami i żeberkami
  • Wymienniki INERA® z żeberkami wykonanymi z wysokowydajnego stopu aluminium, cechującego się bardzo dużą odpornością na korozję oraz z miedzianymi rurkami
  • Wymienniki (zewnętrzne, wewnętrzne i/lub pomocnicze) z rurkami miedzianymi i aluminiowymi żeberkami pokrytymi poliuretanem
  • Powłoka Blygold®
 • Wilgotność
  • Funkcja "stop-drop" na wlocie świeżego powietrza
  • Podzespoły w szafie elektrycznej przystosowane do warunków tropikalnych, pokryte lakierem ochronnym: płytka sterująca, karty i zaciski
  • Silniki i wentylatory przystosowane do warunków tropikalnych (wymagana konsultacja)
  • Podstawowe osuszanie (funkcja standardowa). Osuszanie odbywa się przy urządzeniach uruchamianych w trybie CHŁODZENIE, a opcja ogrzewania jest wymagana do ponownego podgrzania powietrza za parownikiem

Opcje klimatyzacji/ogrzewania

 • Dodatkowy wymiennik ciepłej wody, z zaworem trójdrogowym. W tej opcji zawsze znajduje się termostat zabezpieczający przed zamarzaniem, który pełni rolę systemu bezpieczeństwa
 • Dodatkowe nagrzewnice elektryczne o dwóch stopniach mocy, ze sterowaniem dwustanowym, przeznaczone do zainstalowania i podłączenia wewnątrz urządzenia
 • Moduł nagrzewnicy powietrza z palnikiem gazowym z siłownikiem modulującym, zgodnie z dyrektywą gazową 2009/142/WE

Filtrowanie powietrza + separator skroplin

 • Różne kombinacje filtrów: z niskim spadkiem ciśnienia G4, kombinacje dwustopniowe z G4 + M6, F7 lub F9, lub inne jako M6 + F7, M6 + F9, F7 + F9 lub F9 + F9
 • Separator skroplin za wewnętrznym wymiennikiem powietrza

Wentylator zewnętrzny

 • Dwubiegowe wentylatory osiowe z napędem bezpośrednim

Izolacja

 • Izolacja termiczna i akustyczna z włókna ceramicznego spełnia wymogi klasyfikacji ogniowej Euroklasa A2-s1, d0 (M0)

Jednostka wewnętrzna

 • Zbiornik na skropliny ze stali nierdzewnej zabezpieczającej przed korozją
 • Zarządzanie nadciśnieniem w pomieszczeniu (dostępne w zespołach BP, BT, BW)
 • Wykrywanie zanieczyszczenia filtra z wyłącznikiem różnicowym ciśnienia

Urządzenie zewnętrzne

 • Siatka zabezpieczająca wymiennik zewnętrzny
 • Separator skroplin na wlocie świeżego powietrza
 • Podkładki antywibracyjne wykonane z gumy

Dodatkowe ogrzewanie

 • Wymiennik ciepła (HRC) służy do wstępnego ogrzania powietrza, które będzie przepływać przez główny wewnętrzny wymiennik ciepła. Do tego celu wykorzystuje on temperaturę zewnętrznej instalacji wody.

Zastosowania specjalne

 • Podział na 4 różne strefy przepływu powietrza
 • Zastosowanie w systemach z niską temperaturą powrotną w trybie chłodzenia

Czujniki

 • Czujniki temperatury otoczenia - od 1 do 4 czujników
 • Podwójne czujniki temperatury otoczenia - od 1 do 4 czujników
 • Czujnik CO2 dla zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza
 • Układ sterowania wykrywaniem dymu zgodnie z wymaganiami normy NF S 61-961

Zasilanie

 • Zasilanie elektryczne bez przewodu neutralnego

Zarządzanie ekonomizerem + wilgotność zewnętrzna

 • Ekonomizer umożliwia wykorzystanie powietrza zewnętrznego, jeśli jego parametry są lepsze niż parametry powietrza powrotnego
 • Udział procentowy powietrza zewnętrznego może zmieniać się w zakresie od 0% do 100%
 • Zarządzanie ekonomizerem może być: termiczne, entalpiczne lub termoentalpiczne
 • Czujnik wilgotności powietrza zewnętrznego

Panel + Komunikacja z urządzeniem

 • Różne kombinacje terminali (w szafie elektrycznej i/lub do zdalnego sterowania)
  • Panel graficzny, terminal użytkownika, panel z ekranem dotykowym
  • Sterownik bez panelu (w przypadku urządzeń współdzielących panel w sieci pLAN)
 • Karty do komunikacji BMS z różnymi protokołami

Różne

 • Zarządzanie nawilżaczem ze sterowaniem proporcjonalnym lub typu wł.-wył.
 • Licznik energii elektrycznej do monitorowania zużycia energii w instalacji
 • Miernik mocy chłodniczej i energii elektrycznej
 • Rozrusznik sprężarki z funkcją płynnego rozruchu (soft-start)
 • Przekaźnik kontroli faz o wysokiej wydajności, który pozwala dostosować ustawienia zabezpieczeń
 • Lakier zabezpieczający podzespoły w szafie elektrycznej: płytka sterująca, karty i terminale
Dokumenty

Zobacz również