Przejdź do głównej zawartości

AquaSnap® - Pompa ciepła i chłodzony wodą agregat wody lodowej ze sprężarką spiralną
30WI

Czynnik chłodniczy: HFC R-410A

Sprężarka: spiralna o stałej prędkości

Nominalna wydajność chłodnicza: 220 - 710 kW

Nominalna wydajność grzewcza: 260 - 880 kW

Nowa generacja chłodzonych wodą pomp ciepła i agregatów wody lodowej AQUASNAP 30WI jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich systemów ogrzewania i chłodzenia. Te urządzenia należy instalować w maszynowniach zabezpieczonych przed mrozem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

 • Zastosowanie do chłodzenia i ogrzewania
 • Wysoka efektywność energetyczna
 • Kompaktowa konstrukcja
 • Niski poziom hałasu
 • Szeroki zakres zastosowania

Modele tylko z chłodzeniem lub tylko z ogrzewaniem, wyposażone w skraplacz chłodzony wodą.
Konfiguracja akustyczna:
a - wersja STANDARD
b - wersja CICHA. Obudowa sprężarki
c - wersja BARDZO CICHA. Obudowa sprężarki z izolacją akustyczną

Opis ogólny

 • Hermetyczne sprężarki SPIRALNE
 • Parownik wody lodowej z lutowanymi płytami
 • Skraplacz ciepłej wody z lutowanymi płytami
 • Szafa elektryczna zapewniająca zasilanie i zdalne sterowanie:
  • Ogólne zasilanie elektryczne 400 V - 3 fazy - 50 Hz (+10%/-10%) + uziemienie
  • Transformator zamontowany standardowo w urządzeniu do zasilania obwodu zdalnego sterowania 230 V - 1 faza - 50 Hz
 • Elektroniczny moduł sterowania 30WI

Zgodność z normami i dyrektywami europejskimi

 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
 • Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE
 • Emisje elektromagnetyczne i odporność EN 61800-3 'C3'
 • Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE
 • RoHS 2011/65/UE
 • Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (PED) 97/23 WE
 • Dyrektywa maszynowa EN 60-204 -1

Główne elementy

 • Sprężarki
  • Wbudowany silnik elektryczny, chłodzony przez zasysane gazy
  • Silnik chroniony przez wewnętrzny termostat uzwojenia
  • Umieszczone na podkładkach antywibracyjnych
 • Parownik i skraplacz
  • Wymiennik z płyt lutowanych.
  • Płyty ze stali nierdzewnej (AISI 316)
  • Kształty płyt zoptymalizowane pod kątem wysokiej wydajności
  • Izolacja termiczna Armaflex parownika
 • Akcesoria chłodnicze
  • Filtry osuszacza z wkładami do napełniania
  • Higroskopijne wzierniki
  • Elektrozawory na przewodach czynnika chłodniczego (modele 700 V do 1200 V)
  • Elektroniczne zawory rozprężne
 • Urządzenia regulacyjne i zabezpieczające
  • Czujniki wysokiego i niskiego ciśnienia
  • Wysokociśnieniowe zawory bezpieczeństwa
  • Czujniki regulacji temperatury wody
  • Czujnik zabezpieczenia przed zamarzaniem parownika
  • Przepływomierz wody w parowniku, zamontowany fabrycznie
 • Skrzynka elektryczna
  • Główny wyłącznik bezpieczeństwa w części czołowej, z uchwytem
  • Transformator obwodu sterowania
  • Wyłącznik silnika sprężarki
  • Przełączniki silnika sprężarki
  • Przewody oznaczone numerami
  • Oznakowanie głównych podzespołów elektrycznych

Elektroniczny moduł sterowania 30WI

 • Regulacja temperatury wody lodowej lub ciepłej wody
 • Regulacja temperatury wody w zależności od temperatury zewnętrznej ("water logic")
 • Regulacja w celu magazynowania energii przy niskiej temperaturze
 • Zarządzanie drugą nastawą
 • Integralne sterowanie sprężarkami z sekwencją uruchamiania, liczenia i wyrównywania czasu działania
 • Samoczynna regulacja i funkcje proaktywne z możliwością dostosowania ustawień do odchyleń parametrów
 • Urządzenie regulacji mocy stopniowanej w sposób kaskadowy na sprężarkach w zależności od potrzeb chłodzenia i ogrzewania
 • Sterowanie zabezpieczeniem przed krótkimi cyklami pracy sprężarki
 • Sterowanie ograniczeniem działania urządzenia w zależności od temperatury zewnętrznej
 • Diagnostyka statusu działania i usterek
 • Zarządzanie pamięcią usterek umożliwiające dostęp do rejestru 20 ostatnich zdarzeń, wraz z odczytami stanu działania w momencie wystąpienia usterki
 • Sterowanie na zasadzie master-slave dwoma urządzeniami, zapewniając zrównoważenie czasów działania oraz automatyczne przełączenie w przypadku usterki maszyny
 • Programowanie harmonogramu pracy urządzenia
 • Wyświetlanie i dostęp do parametrów pracy za pomocą ekranu LCD (4 wiersze po 24 znaki) z możliwością obsługi w wielu językach

Zdalne sterowanie

 • Sterowanie systemami automatyki
 • Przełącznik nastawa 1/nastawa 2
 • Przełącznik trybu ogrzewanie/chłodzenie
 • Regulacja nastawy sygnałem 4-20 mA
 • Zmniejszanie obciążenia sprężarki
 • Sterowanie pompą wody 1 i 2
 • Raportowanie usterek
 • Niski poziom hałasu
 • Bardzo niski poziom hałasu
 • Bramka Lon, J-Bus lub BacNet
 • Działanie w trybie master-slave
 • Rozrusznik Soft Start
 • Urządzenie zdalnego sterowania
 • Miernik energii elektrycznej
 • Wykrywanie wycieków czynnika chłodniczego,
 • Monitor faz
Modele tylko z chłodzeniem lub tylko z ogrzewaniem, wyposażone w skraplacz chłodzony wodą.
Konfiguracja akustyczna:
a - wersja STANDARD
b - wersja CICHA. Obudowa sprężarki
c - wersja BARDZO CICHA. Obudowa sprężarki z izolacją akustyczną

Opis ogólny

 • Hermetyczne sprężarki SPIRALNE
 • Parownik wody lodowej z lutowanymi płytami
 • Skraplacz ciepłej wody z lutowanymi płytami
 • Szafa elektryczna zapewniająca zasilanie i zdalne sterowanie:
  • Ogólne zasilanie elektryczne 400 V - 3 fazy - 50 Hz (+10%/-10%) + uziemienie
  • Transformator zamontowany standardowo w urządzeniu do zasilania obwodu zdalnego sterowania 230 V - 1 faza - 50 Hz
 • Elektroniczny moduł sterowania 30WI

Zgodność z normami i dyrektywami europejskimi

 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
 • Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE
 • Emisje elektromagnetyczne i odporność EN 61800-3 'C3'
 • Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE
 • RoHS 2011/65/UE
 • Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (PED) 97/23 WE
 • Dyrektywa maszynowa EN 60-204 -1

Główne elementy

 • Sprężarki
  • Wbudowany silnik elektryczny, chłodzony przez zasysane gazy
  • Silnik chroniony przez wewnętrzny termostat uzwojenia
  • Umieszczone na podkładkach antywibracyjnych
 • Parownik i skraplacz
  • Wymiennik z płyt lutowanych.
  • Płyty ze stali nierdzewnej (AISI 316)
  • Kształty płyt zoptymalizowane pod kątem wysokiej wydajności
  • Izolacja termiczna Armaflex parownika
 • Akcesoria chłodnicze
  • Filtry osuszacza z wkładami do napełniania
  • Higroskopijne wzierniki
  • Elektrozawory na przewodach czynnika chłodniczego (modele 700 V do 1200 V)
  • Elektroniczne zawory rozprężne
 • Urządzenia regulacyjne i zabezpieczające
  • Czujniki wysokiego i niskiego ciśnienia
  • Wysokociśnieniowe zawory bezpieczeństwa
  • Czujniki regulacji temperatury wody
  • Czujnik zabezpieczenia przed zamarzaniem parownika
  • Przepływomierz wody w parowniku, zamontowany fabrycznie
 • Skrzynka elektryczna
  • Główny wyłącznik bezpieczeństwa w części czołowej, z uchwytem
  • Transformator obwodu sterowania
  • Wyłącznik silnika sprężarki
  • Przełączniki silnika sprężarki
  • Przewody oznaczone numerami
  • Oznakowanie głównych podzespołów elektrycznych

Elektroniczny moduł sterowania 30WI

 • Regulacja temperatury wody lodowej lub ciepłej wody
 • Regulacja temperatury wody w zależności od temperatury zewnętrznej ("water logic")
 • Regulacja w celu magazynowania energii przy niskiej temperaturze
 • Zarządzanie drugą nastawą
 • Integralne sterowanie sprężarkami z sekwencją uruchamiania, liczenia i wyrównywania czasu działania
 • Samoczynna regulacja i funkcje proaktywne z możliwością dostosowania ustawień do odchyleń parametrów
 • Urządzenie regulacji mocy stopniowanej w sposób kaskadowy na sprężarkach w zależności od potrzeb chłodzenia i ogrzewania
 • Sterowanie zabezpieczeniem przed krótkimi cyklami pracy sprężarki
 • Sterowanie ograniczeniem działania urządzenia w zależności od temperatury zewnętrznej
 • Diagnostyka statusu działania i usterek
 • Zarządzanie pamięcią usterek umożliwiające dostęp do rejestru 20 ostatnich zdarzeń, wraz z odczytami stanu działania w momencie wystąpienia usterki
 • Sterowanie na zasadzie master-slave dwoma urządzeniami, zapewniając zrównoważenie czasów działania oraz automatyczne przełączenie w przypadku usterki maszyny
 • Programowanie harmonogramu pracy urządzenia
 • Wyświetlanie i dostęp do parametrów pracy za pomocą ekranu LCD (4 wiersze po 24 znaki) z możliwością obsługi w wielu językach

Zdalne sterowanie

 • Sterowanie systemami automatyki
 • Przełącznik nastawa 1/nastawa 2
 • Przełącznik trybu ogrzewanie/chłodzenie
 • Regulacja nastawy sygnałem 4-20 mA
 • Zmniejszanie obciążenia sprężarki
 • Sterowanie pompą wody 1 i 2
 • Raportowanie usterek
 • Niski poziom hałasu
 • Bardzo niski poziom hałasu
 • Bramka Lon, J-Bus lub BacNet
 • Działanie w trybie master-slave
 • Rozrusznik Soft Start
 • Urządzenie zdalnego sterowania
 • Miernik energii elektrycznej
 • Wykrywanie wycieków czynnika chłodniczego,
 • Monitor faz
Dokumenty

Zobacz również


Dobrze współpracuje z