Przejdź do głównej zawartości
tall-mountains-covered-in-snow_h tall-mountains-covered-in-snow_1x1

Europejskie rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów)

W ramach poprawek do rozporządzenia, w 2014 r. wprowadzono zakazy dotyczące niektórych urządzeń wykorzystujących HFC oraz system stopniowego wycofywania HFC wprowadzanego do obrotu na rynkach europejskich.
carrier-traffic-light-green-3D_sm
Zakazy dotyczące wyposażenia
Zakazy dotyczące wyposażenia odnoszą się do urządzeń stosowanych w chłodnictwie oraz klimatyzatorów o bardzo niskiej wydajności (budownictwo mieszkaniowe). Nie ma konkretnych zakazów dotyczących agregatów wody lodowej i pomp ciepła do wytwarzania ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem czynników chłodniczych R-134a, R-407C i R-410A.
downward-trend-3D_sm
Stopniowe wycofywanie
Stopniowe wycofywanie oznacza podejście "krok po kroku", w którym ilości wprowadzanych do obrotu HFC są stopniowo zmniejszane poprzez przydzielanie przez Komisję Europejską kontyngentów tym producentom i importerom, którzy dostarczają HFC luzem lub w napełnionych wstępnie urządzeniach. W wyniku stopniowego wycofania, do 2030 r. zużycie HFC zostanie zdecydowanie zmniejszone.

Wymagania

Zapobieganie emisji (głównie w oparciu o rozporządzenie z 2006 r.)
  • Zapobieganie emisjom i kontrola wycieków (Art. 2 - 6)
  • Kontrola produkcji ubocznej (Art. 7)
  • Odpowiednie wycofywanie z eksploatacji produktów i wyposażenia (Art. 8 - 9)
  • Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji (Art. 10)
  • Informacje dla użytkowników (Art. 12)
Zmniejszenie użycia F-gazów o wyższym GWP tam, gdzie to możliwe i wykonalne
  • Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji (Art. 10)
  • Ograniczenia dotyczące nowych zastosowań (Art. 11)
  • Ograniczenie użytkowania (Art. 13)
  • Stopniowe wycofywanie HFC z użytku (Art. 14 i następne)