Przejdź do głównej zawartości
city-and-nature_c city-and-nature_sq

Europejskie rozporządzenie w sprawie ekoprojektu

Ekoprojekt określa podejście do projektowanego produktu, które zachęca producentów do rozważenia jego wpływu na środowisko w całym cyklu eksploatacji.

Unia Europejska opracowała rozporządzenie w sprawie ekoprojektu, w celu zmniejszenia zużycia energii przez urządzenia w budynkach, w tym oświetlenie, IT, ogrzewanie wody i HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja). Carrier dąży do zminimalizowania niekorzystnego wpływu swoich produktów i technologii na środowisko naturalne, jak również do ograniczenia zużycia energii.
Carrier działa zgodnie z założeniami polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej określonymi w "Pakiecie 2030"
carrier-ecodesign-in-line-with-targets-40-42

40-42.5%

NOWE CELE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA ROK 2030 W ZAKRESIE ZUŻYCIA ENERGII KOŃCOWEJ I PIERWOTNEJ

carrier-ecodesign-in-line-with-targets-50

55%

REDUKCJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH DO 2030 ROKU

carrier-ecodesign-in-line-with-targets-45

45%

NOWY CEL W ZAKRESIE UDZIAŁU ENERGII ODNAWIALNEJ NA ROK 2030

Stosujemy się do nowych wskaźników, bo efektywność sezonowa ma znaczenie
EER i COP należą już do przeszłości, ponieważ dotyczyły pomiarów tylko w jednym punkcie i przy pełnym obciążeniu termicznym. Dlatego też zgodność z rozporządzeniem w sprawie ekoprojektu wiąże się z zastosowaniem nowych, bardziej istotnych wskaźników efektywności sezonowej. Wszystkie nowe wskaźniki zapewniają dokładną ocenę energii faktycznie zużywanej przez agregaty wody lodowej i pompy ciepła dzięki uwzględnieniu zmian sezonowych w pomiarach.
ikona carrier niedozwolone cop eer
rysunek carrier zielona strzałka w dół
ikona carrier sepr ekoprojekt
SEPR

Współczynnik sezonowej sprawności energetycznej

Dotyczy agregatów wody lodowej stosowanych w przemysłowym chłodzeniu procesowym.
ikona carrier sepr ekoprojekt
SEER

Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej

Dotyczy agregatów wody lodowej stosowanych w układach klimatyzacji
ikona carrier scop ekoprojekt
SCOP

Sezonowy współczynnik wydajności

Dotyczy urządzeń stosowanych do ogrzewania pomieszczeń

rysunek carrier zielona strzałka w dół

 
ηs,c (Etas,c)
ηs,h (Etas,h)

Nowy pomiar wyrażony za pomocą energii pierwotnej w celu porównania efektywności energetycznej produktów wykorzystujących różne źródła energii.

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązują wyższe wymagania dotyczące efektywności energetycznej

ROZPORZĄDZENIE 1253/2014
 • Urządzenia wentylacyjne wyposażone w filtry, urządzenia do odzyskiwania energii, wentylatory i silniki
ROZPORZĄDZENIE 2016/2281
 • Agregaty wody lodowej o mocy do 2000 kW stosowane w układach klimatyzacji do komfortowego chłodzenia
 • Agregaty wody lodowej stosowane w przemysłowym chłodzeniu procesowym (wysoka temperatura) do 2000 kW
 • Klimatyzatory, urządzenia dachowe i systemy VRF (zmienny przepływ czynnika chłodniczego)
ROZPORZĄDZENIE 2015/1095
 • Agregaty wody lodowej stosowane w przemysłowym chłodzeniu procesowym o ujemnych temperaturach wody na wylocie.
ROZPORZĄDZENIE 813/2013
 • Pompy ciepła powietrze-woda i woda-woda do 400 kW
 • Pompy ciepła do 70 kW muszą również posiadać etykietę określającą klasę energetyczną
Rozwiązania Carrier już spełniają wymagania przepisów

Agregaty wody lodowej, pompy ciepła i centrale wentylacyjne Carrier są już dostosowane do wymagań europejskiego rozporządzenia w sprawie ekoprojektu, w zakresie efektywności energetycznej. Nasze instrukcje dotyczące rozwiązań zgodnych z ekoprojektem można pobrać ze specjalnie przygotowanej przez nas strony.

Pobierz instrukcje dotyczące ekoprojektu

Centrale wentylacyjne: ogólne udoskonalenie produktu

carrier-icon-energy-efficiency
EFEKTYWNOŚĆ/SZCZEGÓLNA MOC WENTYLATORA
 • Urządzenie wentylacyjne o wyższej efektywności energetycznej (mniej energii zużytej na m3 uzdatnionego powietrza): wyższa wydajność wentylatora, niższe spadki ciśnienia wewnętrznego.
carrier-icon-energy-recovery-green
ODZYSK ENERGII
 • Bardziej efektywny odzysk ciepła, niższe spadki ciśnienia
carrier-icon-indoor-air-quality-green
JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIACH
 • Lepsze filtrowanie to wyższa jakość powietrza i efektywność energetyczna
carrier-icon-information
INFORMACJE
 • Bardziej szczegółowe informacje o produktach
carrier-ecodesign-energy-label_sm
Etykieta energetyczna
Europejskie rozporządzenie w sprawie etykietowania energetycznego 811/2013 klasyfikuje dodatkowo pompy ciepła o mocy do 70 kW, od G do A++, zgodnie z ich efektywnością energetyczną. Od września 2019 r. klasy E, F i G przestaną istnieć. Nowa klasa A +++ pozwoli zidentyfikować najbardziej energooszczędne produkty.