Przejdź do głównej zawartości
carrier-project-profile-carbon-footprint-reduction-h

Redukcję Śladu Węglowego

Zmodernizowane Rozwiązanie W Zakresie Czynnika Chłodniczego I Sterowania Zapewnia Znaczną Redukcję Śladu Węglowego

Potrzeby naszych klientów

Naszym klientem jest duża międzynarodowa grupa farmaceutyczna z siedzibą we Francji, która specjalizuje się w badaniach, produkcji, rozwoju i sprzedaży detalicznej produktów farmaceutycznych, a także w świadczeniu usług opieki medycznej.

Nasza 20-letnia współpraca partnerska opiera się na zaufaniu, co potwierdza zawarta umowa BluEdge Service Enhance obejmująca 11 agregatów wody lodowej znajdujących się w zakładzie przemysłowym klienta na północy Francji.

W ramach zobowiązania do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko, ta międzynarodowa grupa farmaceutyczna rozpoczęła realizację ambitnego programu zero dwutlenku węgla, który zakłada osiągnięcie zerowej wartości netto emisji gazów cieplarnianych.

W trakcie trwania umowy klient wykrył wyciek czynnika chłodniczego (R134a) w jednym z chłodzonych wodą agregatów ze sprężarką śrubową 30XW. Ponieważ wszystkie nasze poprzednie interwencje zakończyły się sukcesem i spełniły oczekiwania klienta, tym razem również poproszono nas o rozwiązanie tego problemu.

Najpierw zaproponowaliśmy opracowane przez nas, zmodernizowane rozwiązanie w zakresie czynnika chłodniczego, w celu zmniejszenia śladu węglowego firmy klienta i zapewnienia zgodności z różnymi przepisami oraz warunkami przyjętymi w ramach zobowiązania do zrównoważonego rozwoju.

Ponadto doradziliśmy klientowi, aby zmodernizował system sterowania urządzeniem, zastępując go naszym układem sterowania SmartVu najnowszej generacji. To rozwiązanie, wykorzystujące czynnik chłodniczy R513A i najnowocześniejszą wersję układu sterowania, pozwoliło obniżyć emisję gazów o połowę.

Jakie są zalety naszego zmodernizowanego rozwiązania w zakresie czynnika chłodniczego i sterowania?

  • Pomaga chronić środowisko i jest zgodne z zasadami BHP: w rzeczywistości czynnik chłodniczy o niskim współczynniku GWP (Global Warming Potential) pozwala zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.
  • Klient zyskuje spokój ducha, wprowadzając zawczasu rozwiązanie, które eliminuje przyszłe problemy związane z dostępnością i ceną stosowanego pierwotnie czynnika chłodniczego, na skutek zmiany przepisów w zakresie ochrony środowiska (F-gaz).
  • Klient oszczędza pieniądze, przygotowując się wcześniej na możliwość nowych opłat z tytułu emisji CO2e*. Może to również spowodować zmniejszenie liczby kontroli i przypadków wykrywania nieszczelności.

Komisja Europejska przyjęła zestaw propozycji, popartych planem REPowerEU i Fit for 55, które mają na celu dostosowanie polityki klimatycznej, energetycznej, transportowej i podatkowej UE do 2030 r. w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% w porównaniu z poziomami z roku 1990.

*Ekwiwalent dwutlenku węgla

Projekt

Dzięki naszemu rozwiązaniu klient mógł zachować swój agregat wody lodowej 30XW, wymieniając czynnik chłodniczy i układy sterowania urządzenia. Przyczyniło się ono również do zmniejszenia śladu węglowego i zapewnienia zgodności z przepisami europejskimi.

Dzięki naszemu wsparciu opartemu na zaufaniu, klient uzyskał następujące korzyści:

  • Nieprzerwana wydajność i moc chłodnicza sprzętu.
  • Gotowe rozwiązanie z zestawem zawierającym wszystkie podzespoły, dokumentację umożliwiającą identyfikację oraz wykonanie usługi przez nasz zespół serwisowy.
  • Najnowocześniejsze rozwiązanie z układem sterowania SmartVu najnowszej generacji.
  • Gwarancja nieprzerwanej i bezpiecznej pracy.
  • Dostęp do części zamiennych w razie potrzeby.
  • Zmniejszenie śladu węglowego firmy dzięki zastosowaniu czynnika chłodniczego R513A o współczynniku GWP wynoszącym 631 (połowa oryginalnego czynnika chłodniczego).