Przejdź do głównej zawartości
case-study-london-healthcare-centre-h case-study-london-healthcare-centre-c

Ośrodka Zdrowia W Londynie

Pompy ciepła carrier zapewniają zrównoważone ogrzewanie ośrodka zdrowia w londynie

Pozytywny krok w kierunku dekarbonizacji

Dwie pompy ciepła Carrier AquaSnap® zapewniają zrównoważone ogrzewanie, ciepłą wodę i chłodzenie w ośrodku zdrowia w Londynie.

Ośrodek zdrowia został zmodernizowany w roku 2022 w celu wprowadzenia w nim bardziej zrównoważonego ogrzewania. Przeprowadzone prace stanowiły część Programu Inwestycji Społecznych mającego na celu zwiększenie liczby zrównoważonych budynków i wsparcie tego obszaru w realizacji działań będących pozytywnym krokiem w kierunku dekarbonizacji.

Chłodzony powietrzem, inwerterowy agregat wody lodowej AquaSnap® 30RQV, odwracalna pompa ciepła powietrze/woda i wysokotemperaturowa, monoblokowa pompa ciepła powietrze/woda AquaSnap® 61AF z wbudowanym modułem hydraulicznym zapewniają wydajne ogrzewanie i ciepłą wodę w ośrodku zdrowia.

Ośrodek zdrowia pełni ważną funkcję w lokalnej społeczności jako centrum pomocy medycznej i psychologicznej oraz miejsce wydawania recept dla pacjentów, świadczenia usług pielęgniarek środowiskowych i usług w zakresie zdrowia psychicznego, opieki nad matką i dzieckiem, a także szkoleń dla studentów medycyny.

Ośrodek zdrowia został zmodernizowany w roku 2022 w celu wprowadzenia w nim bardziej zrównoważonego ogrzewania i realizacji strategii dekarbonizacji.

Niski poziom hałasu i energooszczędność

Pompa AquaSnap® 30RQV wykorzystuje technologię zmiennej prędkości, dzięki której urządzenie może dostosować swoją moc wyjściową do wymagań, pozwalając utrzymać stałą temperaturę przy jednocześnie niższym zużyciu energii niż w przypadku poprzedniego źródła ciepła używanego w ośrodku.

Pompa AquaSnap® 61AF jest zoptymalizowanym rozwiązaniem do ogrzewania i pozwala uzyskać temperaturę ciepłej wody do 65°C.

Niewielka powierzchnia zajmowana przez urządzenie i mała wysokość pozwalają na dopasowanie go do każdego stylu architektonicznego.

Oba urządzenia AquaSnap® zapewniają niski poziom hałasu i drgań. Pompa AquaSnap® 30RQV jest wyposażona w cichą, inwerterową sprężarkę dwuśrubową, natomiast AquaSnap® 61AF w ciche sprężarki spiralne.

Niski poziom hałasu ma zasadnicze znaczenie w specjalistycznych budynkach i technologii inżynieryjnej wykorzystywanej w obiektach opieki zdrowotnej zgodnie z HTM 08-01: Budynki sektora opieki zdrowotnej: wymogi dotyczące projektowania akustycznego.

Urządzenia te są niezwykle efektywne, a dzięki nim ośrodek zdrowia może realizować swoje cele zrównoważonego rozwoju i potrzeby energetyczne, dostosować koszty do istniejących ograniczeń i spełnić wymogi w zakresie komfortu.

Dokumenty