Przejdź do głównej zawartości
carrier-case-study-bahnof-data-center_h

Bahnhof - Centrum danych

Grupa ekspertów ds. efektywności i środowiska, jaką stanowią inżynierowie i projektanci Carrier AdvanTE3 C, opracowała innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia przekształcenie ciepła odpadowego, wytwarzanego przez jedno ze szwedzkich centrów danych, w lokalne źródło energii cieplnej.
carrier-map-case-study-sweden
account_circleKlient Bahnhof
roomLokalizacja Sztokholm, Szwecja
todayData 2014
carrier-case-study-bahnof-data-center-2

Opis projektu

Inżynierowie Carrier AdvanTE3C, we współpracy ze szwedzkim dostawcą usług internetowych Bahnhof oraz specjalistami w dziedzinie hydroniki, pomogli w optymalizacji innowacyjnego rozwiązania chłodzenia i ogrzewania, przekształcając centra danych w źródła ciepła dla lokalnych systemów ciepłowniczych.
To innowacyjne rozwiązanie Bahnhof zastosował w trzech swoich centrach danych.

Trochę szczegółów

Wyjątkowo chronione centrum danych Pionen zajmuje dawny schron atomowy, zbudowany głęboko pod warstwą skał macierzystych Białej Góry w Sztokholmie. To rozwiązanie działające od stycznia 2014 r. uwzględniało innowacyjny projekt odzysku ciepła odpadowego i było pierwszym z serii niezwykle udanych projektów firmy Carrier w Szwecji. Inżynierowie i projektanci Carrier AdvanTE3C opracowali system wykorzystujący najnowocześniejsze rozwiązania.

przykład zastosowania urządzeń carrier w centrum danych bahnof 1
Kluczowe zalety
 • Ponowne wykorzystanie energii z centrum danych jako źródła ciepła
 • Wyeliminowanie niepożądanych "oparów" XXX
 • Zapewnienie rezerwy w zakresie wydajności systemu
 • Zmniejszona emisja C02
 • Wkład w rozwój "zielonego budownictwa"
 • Stopa zwrotu z inwestycji szacowana na mniej niż 3 lata
Technologie
 • 2 x urządzenia 61XWH0802 AquaForce® (temperatura ciepłej wody poniżej 70°C)
 • Sterowanie systemem ogrzewania (rozwiązanie oparte na Carrier Plant System Manager z opracowanym przez AdvanTE3 C układem sterowania)
Zadania i rozwiązania

Realizacja projektu wiązała się z szeregiem konkretnych wyzwań i opracowaniem odpowiednich rozwiązań, dzięki którym możliwe było:

 • ponowne wykorzystanie energii z centrum danych jako źródła ogrzewania,
 • wyeliminowanie potrzeby wykorzystania istniejących chłodni kominowych i tym samym uniknięcie przypadkowego tworzenia się "oparów" na poziomie ulicy,
 • opracowanie układu sterowania, który w połączeniu z modyfikacją konstrukcji orurowania pozwala na utrzymanie systemu w stanie gotowości do pracy, pomimo szybkich zmian ciśnienia i temperatury występujących w sieci ciepłowniczej,
 • zapewnienie centrum danych wykorzystania w 100% nadmiaru energii do chłodzenia serwerów dzięki zainstalowanemu w 2013 r. systemowi urządzeń chłodzonych wodą Carrier AquaSnap® (dwa urządzenia 30RW), który pozostanie na miejscu jako rezerwa dla nowego systemu,
 • osiągnięcie "teoretycznej" efektywności wykorzystania mocy (PUE) poniżej 1,0 (przy założeniu, że ciepła woda wytwarzana z udziałem ciepła odpadowego zostanie uwzględniona w obliczeniach PUE).