Przejdź do głównej zawartości
carrier-case-study-switzerland-district-heating-building_h

Alpiq Intec - System ciepłowniczy

Agregaty wody lodowej Carrier pracujące z wykorzystaniem czynnika chłodniczego nowej generacji i zastosowane w sieci ciepłowniczej jednego z miast Szwajcarii.
carrier-map-case-study-switzerland
account_circleKlient Alpiq Intec
roomLokalizacja Genewa, Szwajcaria
todayDate 2015
carrier-case-study-switzerland-district-heating-water-heat-pump-30XW-installation

Opis projektu

Carrier może pochwalić się ustanowieniem nowego kamienia milowego w dziedzinie ogrzewnictwa, w postaci pierwszego w Europie projektu systemu ciepłowniczego opartego na pompach ciepła ze sprężarkami śrubowymi AquaForce® i czynnikiem chłodniczym R-1234ze(E) z grupy hydrofluoroolefin (HFO) o GWP poniżej 1*. Dzięki zastosowaniu czynników chłodniczych PUREtec™ o niemal zerowym GWP, Carrier może projektować systemy HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) kolejnych generacji, które będą miały minimalny wpływ na środowisko i zapewnią pełną zgodność z nowo wprowadzanymi przepisami Unii Europejskiej.

Firma ALPIQ wybrała produkty Carrier, które są rozwiązaniem łączącym wydajność, wysoką temperaturę wody, a także poziom efektywności energetycznej oraz kontroli emisji dwutlenku węgla wymagany dla tego wyjątkowego projektu.

Trochę szczegółów

Ambitny projekt odzysku ciepła na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w Plan-les-Ouates, nadzorowany przez CADZIPLO, jest częścią programu zrównoważonego rozwoju przemysłowego, prowadzonego przez miasto Genewa w Szwajcarii. Celem jest wykazanie, w jaki sposób projekty finansowane ze środków publiczno-prywatnych pozwalają osiągnąć właściwą równowagę pomiędzy rozwojem miast a zużyciem energii.

W ramach pierwszej fazy projektu dla nieruchomości o różnym przeznaczeniu, ciepło odpadowe z lokalnego centrum danych będzie odzyskiwane i ponownie wykorzystywane do ogrzewania pobliskich biur i innych obiektów.

Oczekuje się, że w ramach drugiej fazy projektu rozbudowana instalacja zapewni ogrzewanie 3000 mieszkań w planowanej strefie mieszkalnej.

Firma Walter Meier, będąca niezależnym dystrybutorem Carrier w Szwajcarii, dzięki ścisłej współpracy z CADZIPLO mogła zaproponować rozwiązanie, które pasowałoby do konkretnych wymagań projektu, a zarazem odpowiadało zmieniającym się wymogom szwajcarskich przepisów (Orrchim) oraz europejskich regulacji dotyczących czynników chłodniczych.

Rozwiązanie oparte na PUREtec, nowej generacji czynników chłodniczych HFO o niskim GWP, było w stanie sprostać obu tym wyzwaniom.


przykład zastosowania pompy ciepła do wytwarzania ciepłej wody użytkowej 30XW carrier w szwajcarskiej sieci ciepłowniczej
Kluczowe zalety
  • Rozwiązanie zakładające perspektywiczną zgodność ze zmieniającymi się regulacjami europejskimi dotyczącymi czynników chłodniczych
  • Wysoka wydajność: do 2,5 MW
  • Efektywność energetyczna uzyskana dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego z centrum danych do ogrzewania
  • Temperatura grzania do 65°C
  • Ograniczony wpływ na globalne ocieplenie, GWP mniejszy niż 1*
Technologie
  • 2 x pompy ciepła typu woda-woda ze sprężarkami śrubowymi AquaForce® 30XW wykorzystujące czynnik chłodniczy PUREtec™
Zadania i rozwiązania

Carrier mógł opracować rozwiązania konkretnych problemów projektowych dzięki:

  • zastosowaniu czynnika chłodniczego HFO nowej generacji o niskim GWP, co pozwoliło spełnić wymagania bardzo restrykcyjnych szwajcarskich przepisów,
  • połączeniu niskiego GWP i wysokiej wydajności z mocą grzewczą równą 2,5 megawata,
  • możliwości odzysku i ponownego wykorzystania energii z budynku centrum danych, jako źródła lokalnego ogrzewania, przy zastosowaniu wysokowydajnych pomp ciepła AquaForce z czynnikiem chłodniczym PUREtec: do 65°C.